Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO MÔN CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM Dairy Cream

Được đăng lên bởi minhthu-volam
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1026 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đại Học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh
Trường Đại Học Bách Khoa
Khoa Kỹ Thuật Hóa Học
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

BÁO CÁO MÔN CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Đề tài :

DAIRY CREAM

GVHD : PGS.TS Lê Văn Việt Mẫn
Sinh viên thực hiện : PHẠM LÊ DIỆU HIỀN 61101147
TRƯƠNG QUỐC TUẤN 61104030
TRẦN ÁI LAN
61101758
HÀ MỸ HOA
61101192
TRẦN NGỌC THỊNH 61103437

Năm học : 2014

BÁO CÁO CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

DAIRY CREAM

MỤC LỤC
I. TỒNG QUAN VỀ SỮA BÒ ....................................................................... 5
1. Một số tính chất của sữa bò : ............................................................................ 5
2.

3.

Thành phần hóa học của sữa bò : ..................................................................... 7
a.

Nước :........................................................................................................................ 8

b.

Đường lactose : ......................................................................................................... 8

c.

Các hợp chất có chứa Nitơ : ...................................................................................... 8

d.

Lipid sữa : ................................................................................................................. 9

e.

Vitamin : ................................................................................................................. 11

f.

Các enzyme : ........................................................................................................... 12

g.

Khoáng : .................................................................................................................. 13

h.

Các hợp chất khác : ................................................................................................. 13

Yêu cầu kỹ thuật về nguyên liệu : ................................................................... 14
a.Chỉ tiêu cảm quan : ....................................................................................... 14
b.Chỉ tiêu lý – hóa : ......................................................................................... 14
c.Các chất nhiễm bẩn : ..................................................................................... 14
d.Chỉ tiêu vi sinh vật : ...................................................................................... 16
e.Bảo quản, vận chuyển ................................................................................... 16
f.Phụ gia .............................................
i Hc Quc Gia Tp. H Chí Minh
i Hc Bách Khoa
Khoa K Thut Hóa Hc
B MÔN CÔNG NGH THC PHM
BÁO CÁO MÔN CÔNG NGH CH BIN THC PHM
 tài : DAIRY CREAM
GVHD : PGS.TS t Mn
Sinh viên thc hin : PHM LÊ DIU HIN 61101147
C TUN 61104030
TRN ÁI LAN 61101758
HÀ M HOA 61101192
TRN NGC THNH 61103437
c : 2014
BÁO CÁO MÔN CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM Dairy Cream - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO MÔN CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM Dairy Cream - Người đăng: minhthu-volam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
BÁO CÁO MÔN CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM Dairy Cream 9 10 868