Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo Nhượng quyền thương mại hướng đi cho các doanh nghiệp du lịch thời kỳ khủng hoảng

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 381 lần   |   Lượt tải: 0 lần
FRANCHISE
THE NEW WAY FOR TOURISM ENTERPRICE DURING THE CRISIS
Franchise is no longer a new concept for developing countries. However, in
Vietnam, not many companies understand advantages of business franchise and apply
this business strategy effectively. This paper provides a general overview of
franchising, including advantages, opportunities, challenges and difficulties for
Vietnamese enterprises when applying this strategy. In particular, in the tourism
sector, the industry that the brand plays a very important role, the business franchise is
paid even more attention. Finding the reliable partner, who can provide quality
services and have the famous brand, will contribute to the success of enterprise‘s
reputation. This paper also examines whether franchising becomes a popular trading
method and the most appropriate business strategy in Vietnam's context
In particular, in the tourism sector, the industry that the brand plays a very
important role, the business franchise is paid even more attention. Finding the reliable
partner, who can provide quality services and have the famous brand, will contribute
to the success of enterprise‘s reputation.

NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI
HƯỚNG ĐI CHO CÁC DOANH NGHIỆP DU LỊCH THỜI KÌ KHỦNG HOẢNG
Tô Quang Long1

Trước một chuyến đi, chắc chắn rằng ai cũng sẽ phải chuẩn bị cho mình
những địa chỉ cung cấp dịch vụ ăn nghỉ. Làm cách nào để bạn có thể tìm và lựa
chọn những địa chỉ đó? Hầu hết phương án tìm kiếm sẽ là search trên internet,
tìm những bình luận hay những lời khuyên cho một địa chỉ nào đó, sau đó sẽ là
cân nhắc và quyết định. Và phần lớn, lựa chọn của bạn sẽ được quyết định dựa
trên sự tin tưởng vào những trải nghiệm đã có của những người khác hay sự
khẳng định của một tập thể có kinh nghiệm.
1

Ths, Khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

137

Tương tự như vậy, du khách nước ngoài đến Việt Nam, chưa thể biết được
café Trung Nguyên ngon như thế nào thì việc tìm cho mình cửa hàng của
Starbuck là lựa chọn an toàn. Hoặc họ muốn ăn phở Việt Nam nhưng cứ đi 20m
lại có một quán phở, làm thế nào để chọn lựa đây? Và cuối cùng Phở 24, một
thương hiệu đã được khẳng định với một hệ thống các cửa hàng ở Việt Nam và
một số nước trên thế giới chính là phương án tối ưu.
Đó chính là tâm lý của khách hàng. Vậy nếu muốn thành công, hãy bắt đầu
kinh doanh dựa trên những điều khách hàng cần thay vì với cái bạn có.
1. Nhượng quyền thương mại là gì?
Nhượng quyền thương mại là một hình thức kinh doanh đã được nhiều ...
137
FRANCHISE
THE NEW WAY FOR TOURISM ENTERPRICE DURING THE CRISIS
Franchise is no longer a new concept for developing countries. However, in
Vietnam, not many companies understand advantages of business franchise and apply
this business strategy effectively. This paper provides a general overview of
franchising, including advantages, opportunities, challenges and difficulties for
Vietnamese enterprises when applying this strategy. In particular, in the tourism
sector, the industry that the brand plays a very important role, the business franchise is
paid even more attention. Finding the reliable partner, who can provide quality
services and have the famous brand, will contribute to the success of enterprise‘s
reputation. This paper also examines whether franchising becomes a popular trading
method and the most appropriate business strategy in Vietnam's context
In particular, in the tourism sector, the industry that the brand plays a very
important role, the business franchise is paid even more attention. Finding the reliable
partner, who can provide quality services and have the famous brand, will contribute
to the success of enterprise‘s reputation.
NHƯỢNG QUYN THƯƠNG MI
HƯỚNG ĐI CHO CÁC DOANH NGHIP DU LCH THI KÌ KHNG HONG
Tô Quang Long
1
Trước mt chuyến đi, chc chn rng ai cũng s phi chun b cho mình
nhng địa ch cung cp dch v ăn ngh. Làm cách nào để bn th tìm la
chn nhng địa ch đó? Hu hết phương án m kiếm s search trên internet,
tìm nhng bình lun hay nhng li khuyên cho mt địa ch nào đó, sau đó s
cân nhc quyết đnh. phn ln, la chn ca bn s được quyết định da
trên s tin tưởng vào nhng tri nghim đã ca nhng người khác hay s
khng định ca mt tp th có kinh nghim.
1
Ths, Khoa Du lch hc, Trường Đại hc Khoa hc Xã hi và Nhân văn
Báo cáo Nhượng quyền thương mại hướng đi cho các doanh nghiệp du lịch thời kỳ khủng hoảng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo Nhượng quyền thương mại hướng đi cho các doanh nghiệp du lịch thời kỳ khủng hoảng - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Báo cáo Nhượng quyền thương mại hướng đi cho các doanh nghiệp du lịch thời kỳ khủng hoảng 9 10 897