Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo thực hành đánh giá cảm quan

Được đăng lên bởi 11ctp01-gmail-com
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 3156 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Thực Hành Đánh Giá Cảm Quan Thực Phẩm

Tổ 2

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

Thái độ làm việc:
Kỹ năng làm việc:
Trình bày:
Điểm số: …………………………….

Đồng Nai, ngày tháng năm 2014
Giáo viên hướng dẫn

Đinh Thị Đĩnh
MỤC LỤC
1

Thực Hành Đánh Giá Cảm Quan Thực Phẩm

2

Tổ 2

Thực Hành Đánh Giá Cảm Quan Thực Phẩm

Tổ 2

BÀI 1: LỰA CHỌN HỘI ĐỒNG VÀ XÁC ĐỊNH CẢM QUAN
1.1

MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM
Lựa chọn được hội đồng đánh giá cảm quan và phương pháp luyện tập để tang
cường khả năng của các cơ quan cảm giác.

1.2
1

XÁC ĐỊNH TÊN MÙI
Nguyên liệu và dụng cụ

-

Hương trái cây

-

Ca hoặc lọ nhựa có nắp

2

Chuẩn bị thí nghiệm

a

Chuẩn bị mẫu

-

Dãy A bao gồm các hương :Dứa , kiwi, cam, chanh.

-

Dãy B bao gồm các hương : Xoài ,nho,bưởi,chuối.

-

Mã hoá dụng cụ chứa mẫu (lọc nhựa 100ml)
Mẫu

Mã Số

Tên mùi

Dứa

Kiwi

Cam

Chanh

A

123

121

122

124

Tên mùi

Xoài

Nho

Bưởi

Chuối

B

211

212

213

214

b

Chuẩn bị phiếu trả lời

-

Cho thử mùi dãy A:Một trang giấy trắng

-

Cho thử mùi dãy B: Một trang giấy trắng ghi danh sách tên mùi

3

Cách tiến hành thí nghiệm
Người thử bắt đầu thí nghiệm với d...
Thực Hành Đánh Giá Cảm Quan Thực Phẩm Tổ 2
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Thái độ làm việc:
Kỹ năng làm việc:
Trình bày:
Điểm số: …………………………….
Đồng Nai, ngày tháng năm 2014
Giáo viên hướng dẫn
Đinh Thị Đĩnh
MỤC LỤC
1
báo cáo thực hành đánh giá cảm quan - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo thực hành đánh giá cảm quan - Người đăng: 11ctp01-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
báo cáo thực hành đánh giá cảm quan 9 10 748