Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo thực tập

Được đăng lên bởi huyensam
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 2782 lần   |   Lượt tải: 5 lần
PHẦN I. LỜI NÓI ĐẦU
Trộm cắp tài sản trong giai đoạn hiện nay là một trong những vấn đề gây bức
xúc trong xã hội, tình hình phạm tội và số người không những không giảm mà
có chiều hướng ngày càng tăng và phức tạp. Cùng với sự pháp triển của nền
kinh tế đất nước, tỉnh Hưng Yên nói chung và huyện Kim Động nói riêng đã gặt
hái được những thành tựu đáng kể trên mọi lĩnh vực; ví dụ: vấn đề công ăn việc
làm đã được khắc phục, thu nhập bình quân trên đầu người tăng, đời sống của
nhân dân được cải thiện và đảm bảo hơn trước…Tuy nhiên bên cạnh sự phát
triển của nền kinh tế trên địa bàn huyện, thì những tệ nạn xã hội cũng xuất hiện
rất nhiều, nhất là sự tha hoá về đạo đức, lối sống buông thả thiếu trách nhiệm và
ăn sẵn của một số bộ phận thanh niên. Đứng trước tình hình phạm tội trên, đã
đặt ra rất nhiều vấn đề cho chính quyền và nhân dân huyện phải làm gì và làm
như thế nào để loại trừ những hành vi phạm tội ra khỏi đời sống xã hội và giữ
gìn trật tự kỷ cương. Do vậy để có thể giải quyết những vấn đề trên các cơ quan
chức năng trên địa bàn huyện cần phải nghiên cứu, xem xét đặc điểm hành vi
của từng đối tượng phạm tội, nắm rõ tính chất của tội phạm…để đề ra những
giải pháp đấu tranh, phòng ngừa thật phù hợp nhằm hạn chế một cách tốt nhất
tình hình phạm tội. Tuy nhiên từ thực tiễn xét xử các vụ án phạm tội “trộm cắp
tài sản” xảy ra trên địa bàn huyện Kim Động nói riêng và công tác phòng chống
loại tội phạm này nói chung, còn tồn tại một số vấn đề cần xem xét, giải quyết
để đảm bảo nhanh chóng, kịp thời và đúng pháp luật, giữ vững an ninh trật tự
trên địa bàn huyện giúp nhân dân tập trung vào lao động sản xuất.
Từ những vấn đề đã nêu, nhận thấy vai trò, tính cấp thiết và tầm quan trọng
của đề tài trong thực tiễn xét xử tại TAND (Toà án nhân dân) huyện Kim Động,
với những kiến thức được trang bị ở trường, cùng những đặc điểm tại cơ quan
nơi em thực tập nên em đã chọn đề tài số 13 môn Luật hình sự: “Tội trộm cắp tài
sản và thực tiễn xét xử tội phạm này tại địa phương nơi sinh viên thực tập” làm
nội dung cho báo cáo tổng kết thực tập cuối khoá của mình.

Mặc dù đã được tranh bị kiến thức tại trường nhưng do trình độ và kinh
nghiệm thực tế còn chưa hoàn chỉnh vì vậy không thể tránh khỏi những thiếu sót
trong bài viết. Kính mong các thầy cô giúp đỡ để báo cáo cuối khoá sau bốn
năm học tập của em được hoàn thiện hơn.
Qua đây, em xin gửi lời cảm ơn trân thành đến các thầy cô giáo trường Đại
học Luật Hà Nội, các cô, chú, anh, chị công tác tại TAND huyện Kim Động,
tỉnh Hưng ...
PHẦN I. LỜI NÓI ĐẦU
Trộm cắp tài sản trong giai đoạn hiện nay là một trong những vấn đề gây bức
xúc trong hội, nh hình phạm tội s người không những không giảm mà
chiều hướng ngày càng tăng phức tạp. Cùng với s pháp triển của nền
kinh tế đất nước, tỉnh Hưng Yên nói chung và huyện Kim Động nói riêng đã gặt
hái được những thành tựu đáng kể trên mọi lĩnh vực; ví dụ: vấn đề công ăn việc
làm đã được khắc phục, thu nhập bình quân trên đầu người tăng, đời sống của
nhân dân được cải thiện đảm bảo hơn trước…Tuy nhiên bên cạnh s phát
triển của nền kinh tế trên địa bàn huyện, thì những tệ nạn xã hội cũng xuất hiện
rất nhiều, nhất là sự tha hoá về đạo đức, lối sống buông thả thiếu trách nhiệm và
ăn sẵn của một số bộ phận thanh niên. Đứng trước tình hình phạm tội trên, đã
đặt ra rất nhiều vấn đcho chính quyền nhân dân huyện phải làm và làm
như thế nào để loại trừ những hành vi phạm tội ra khỏi đời sống hội giữ
gìn trật tkcương. Do vậy để có thể giải quyết những vấn đề trên các cơ quan
chức năng trên địa bàn huyện cần phải nghiên cứu, xem xét đặc điểm hành vi
của từng đối tượng phạm tội, nắm tính chất của tội phạm…để đề ra những
giải pháp đấu tranh, phòng ngừa thật phù hợp nhằm hạn chế một cách tốt nhất
tình hình phạm tội. Tuy nhiên từ thực tiễn xét xử các vụ án phạm tội “trộm cắp
tài sản” xảy ra trên địa bàn huyện Kim Động nói riêng và công tác phòng chống
loại tội phạm này nói chung, còn tồn tại một số vấn đề cần xem xét, giải quyết
để đảm bảo nhanh chóng, kịp thời đúng pháp luật, giữ vững an ninh trật tự
trên địa bàn huyện giúp nhân dân tập trung vào lao động sản xuất.
Từ những vấn đề đã nêu, nhận thấy vai trò, nh cấp thiết tầm quan trọng
của đề tài trong thực tiễn xét xử tại TAND (Toà án nhân dân) huyện Kim Động,
với những kiến thức được trang bị trường, cùng những đặc điểm tại quan
nơi em thực tập nên em đã chọn đề tài số 13 môn Luật hình sự: “Tội trộm cắp tài
sản thực tiễn xét xử tội phạm này tại địa phương nơi sinh viên thực tập” làm
nội dung cho báo cáo tổng kết thực tập cuối khoá của mình.
báo cáo thực tập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo thực tập - Người đăng: huyensam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
báo cáo thực tập 9 10 242