Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập

Được đăng lên bởi quang30081991-gmail-com
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 2239 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Báo Cáo Thực Tập

LỜI MỞ ĐẦU
“Học đi đôi với hành’’- Đó là phương châm học tập đã được đúc kết qua
bao đời nay của cha ông ta. Ở bậc học đại học, khi mà các chuyên nành học phục
vụ trực tiếp cho các lĩnh vực trong đời sống, vấn đề cần phải có các đợt thực tập
cho sinh viên là hết sức cần thiết. Yêu cầu này đối với một trường kỹ thuật ứng
dụng như trường ĐH Mỏ - Địa Chất chúng ta lại càng phải được chú trọng. Sau
khi được trang bị những kiến thức chuyên môn cơ bản tại trường, mỗi sinh viên
cần đi thực tập ngoài thực tế sản xuất. Đợt thực tập này nhằm củng cố những kiến
thức lý thuyết chuyên môn, tìm kiếm mối liên hệ giữa lý thuyết và thực tế, học hỏi
kinh nghiệm thi công và chỉ huy sản xuất, bước đầu có những kỹ năng thực hành
cơ bản nhất về lĩnh vực thi công, quản lý thi công các công trình ngầm và mỏ. Từ
đây sinh viên sẽ thu thập được những vấn đề cần nghiên cứu, định hướng cho việc
hoàn thành các đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp sau này.
Với ngành Khai thác lộ thiên, sau khi đã hoàn thành môn học và đồ
án môn học, sinh viên K-54 đã đi thực tập sản xuất ở các mỏ và công trình khác
nhau để liên hệ giữa lý thuyết và thực tế. Nhóm sinh viên chúng tôi gồm :
+ Hà văn Huy ( nhóm trưởng)
+ Đỗ Văn Khiên
+ Đỗ văn Quận
+ Nguyễn Văn Đức
+ Nguyên Văn Hải
+ Nguyễn Khắc Quang
Sau một thời gian tìm hiểu thực tế sản xuất kinh doanh tại Công ty than Hà
Tu chúng tôi đã được tiếp cận với mô hình tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất của
Công ty. Việc tìm hiểu và nghiên cứu đó đã giúp chúng tôi có những hiểu biết
thực tế kết hợp với những kiến thức đã được học để đi đến hoàn thành bản báo cáo
thực tập sản xuất.
Trong quá trình thực tập, chúng tôi đã đựơc sự giúp đỡ và hướng dẫn tận
tình của ban Giám đốc, các phòng ban và các quản đốc của công ty than Hà Tu.
Chúng tôi xin cám ơn!

Sinh viên : Nguyễn khắc Quang

1

Lớp : khai Thác B-K54

Báo Cáo Thực Tập

CHƯƠNG I
TÌNH HÌNH CHUNG CỦA MỎ THAN VÀ ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT
KHOÁNG SÀNG

-

I. THÔNG TIN CHUNG
1. Thông tin khái quát
Công ty cổ phần than Hà Tu – Vinacomin
Địa chỉ: Tổ 6 Khu 3, Phường Hà Tu, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Số điện thoại:
(033).835169;
Fax:
(033).836120;
Email:
thanhatu@hatucoal.vn (hoặc thanhatu@yahoo.com);
Website:  hoặc 
- Tổng số nhân viên: 4000 người
-

Công ty CP than Hà Tu là một mỏ khai thác lộ thiên lớn trực thuộc Tập
Đoàn CN Than - Khoáng Sản Việt Nam, nằm cách trung tâm Thành phố Hạ
Long Tỉnh Quảng Ninh khoảng 10 km về phía Đông bắc, khu vực khoáng sản
với trữ lượng than ...
Báo Cáo Thực Tập
LỜI MỞ ĐẦU
“Học đi đôi với hành’’- Đó phương châm học tập đã được đúc kết qua
bao đời nay của cha ông ta.bậc học đại hc, khi mà các chuyên nành học phục
vụ trực tiếp cho các lĩnh vực trong đời sống, vấn đề cần phải có các đợt thực tập
cho sinh viên là hết sức cần thiết. Yêu cầu này đối với một trường k thuật ứng
dụng như trường ĐH Mỏ - Địa Chất chúng ta lại càng phải được chú trọng. Sau
khi được trang bị những kiến thức chuyên môn bản tại trường, mỗi sinh viên
cần đi thực tập ngoài thực tế sản xuất. Đợt thực tập y nhằm củng c những kiến
thức lý thuyết chuyên môn, tìm kiếm mối liên hệ giữa lý thuyết và thực tế, học hỏi
kinh nghiệm thi côngchỉ huy sản xuất, bước đầu có những kỹ năng thực hành
bản nhất về lĩnh vực thi công, quản lý thi công các công trình ngầm và mỏ. Từ
đây sinh viên sẽ thu thập được những vấn đề cần nghiên cứu, đnh hướng cho việc
hoàn thành các đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp sau này.
Với ngành Khai thác lộ thiên, sau khi đã hoàn thành môn hc và đồ
án môn học, sinh viên K-54 đã đi thực tập sản xuất các mỏ và công trình khác
nhau để liên hệ giữa lý thuyết và thực tế. Nhóm sinh viên chúng tôi gồm :
+ Hà văn Huy ( nhóm trưởng)
+ Đỗ Văn Khiên
+ Đỗ văn Quận
+ Nguyễn Văn Đức
+ Nguyên Văn Hải
+ Nguyễn Khắc Quang
Sau mt thời gian tìm hiểu thực tế sản xuất kinh doanh tại Công ty than Hà
Tu chúng tôi đã được tiếp cận vi mônh tổ chức quản lý, t chức sản xuất của
Công ty. Việc tìm hiểu nghiên cứu đó đã giúp chúng tôi những hiểu biết
thực tế kết hợp với những kiến thức đã được học để đi đến hoàn thành bản báo cáo
thực tập sản xuất.
Trong quá trình thực tập, chúng tôi đã đựơc sự giúp đỡ hướng dẫn tận
tình của ban Giám đốc, các phòng ban và các quản đốc của công ty than Tu.
Chúng tôi xin cám ơn!
Sinh viên : Nguyễn khắc Quang Lớp : khai Thác B-K54
1
Báo cáo thực tập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập - Người đăng: quang30081991-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Báo cáo thực tập 9 10 886