Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập chuyên ngành Kế toán ngân hàng tại Ngân hàng Chính sách xã hội Điện Biên

Được đăng lên bởi nhung-le1
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 23307 lần   |   Lượt tải: 234 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Trong thời đại thông tin và hội nhập,dưới sức ép của cơ chế thị trường,
các ngân hàng thương mại, luôn có sự cạnh tranh gay gắt với nhau trong kinh
doanh. Chính vì vậy mà mỗi ngân hàng phải xác định cho mình một chiến lược
kinh doanh phù hợp. Hạch toán kế toán là một trong những công cụ quan trọng
nhất không thể thiếu trong bộ máy hoạt động kinh doanh của ngân hàng, là công
cụ nắm bắt chính xác nhất trong khâu quản lý của các cấp lãnh đạo. Làm tốt
công tác hạch toán kế toán cũng là cơ sở để mở rộng và nâng cao hiệu quả của
công tác tín dụng.
So với những năm đầu của thời kỳ mở cửa, nền kinh tế nước ta hiện nay
đã có những bước vượt bậc. Cùng với đơn vị, tổ chức làm kinh tế trong cả
nước, ngành ngân hàng đã thể hiện rõ vai trò quan trọng của mình trong công
cuộc xây dựng đổi mới đất nước. Chính vì thế, tiền thân là ngân hàng người
nghèo, ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam được thành lập theo quyết định số
131/2002/QĐ - TTg ngày 4/10/2002 của Thủ tướng chính phủ với nhiệm vụ
chính trị quan trọng là thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo
và các đối tượng chính sách khác và hoạt động không vì mục đích lợi nhuận
nhằm góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc xóa đói giảm nghèo và từng bước
đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước đang phát triển có thu nhập thấp...
ngân hàng không thể sử dụng công cụ hạch toán kế toán. Đảng ta đã khẳng định
"Kế tóan ngân hàng là chiến sĩ an ninh trên mặt trận quản lý kinh tế của Đảng và
Nhà nước.
Là một học sinh được đào tạo cơ bản về nghiệp vụ ngân hàng. Em nhận
thức được tầm quan trọng của công cụ hạch toán kế toán trong hoạt động của
ngân hàng. Với chuyên ngành thực tập là kế tóan ngân hàng em xin báo cáo nội
dung thực tập của mình trong khoảng thời gian từ ngày 06/07/2009 đến
24/08/2009 tại Ngân hàng chính sách xã hội huyện Điện Biên.
Qua đợt thực tập với sự cố gắng nỗ lực của bản thân và sự quan tâm, giúp
đỡ của các bác, các cô, các chú các anh chị cán bộ trong chi nhánh đã tạo điều
kiện cho em được làm quen với thực tế. Từ đó giúp em học hỏi và tiếp thu được
những kiến thức về ngân hàng nói chung và kế tóan ngân hàng nói riêng.
Tuy nhiên với khả năng của bản thân cũng như thời gian thực tập, nghiên
cứu có giới hạn mà các nghiệp vụ của ngân hàng lại phức tạp nên báo cáo của
em không thể tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy em mong được sự giúp đỡ
đóng góp ý kiến của các bác, các cô, các chú, cánh anh chị cán bộ tại Chi nhánh
hướng dẫn, cùng các thầy cô giáo bộ môn để bản "Báo cáo thực tập tốt nghi...
LỜI NÓI ĐẦU
Trong thời đại thông tin hội nhập,dưới sức ép của chế thị trường,
các ngân hàng thương mại, luôn s cạnh tranh gay gắt với nhau trong kinh
doanh. Chính vậy mỗi ngân hàng phảic định cho mình một chiến ợc
kinh doanh phù hợp. Hạch toán kế toán một trong những công cụ quan trọng
nhất không thể thiếu trong bmáy hoạt động kinh doanh của ngân hàng, là công
cụ nắm bắt chính xác nhất trong khâu quản của các cấp lãnh đạo. Làm tốt
công tác hạch toán kế toán ng là sở để m rộng nâng cao hiệu quả của
công tác tín dụng.
So với những năm đầu của thời kỳ mở cửa, nền kinh tế nước ta hiện nay
đã những bước vượt bậc. Cùng với đơn vị, t chức làm kinh tế trong cả
nước, ngành ngân hàng đã thể hiện vai trò quan trọng của mình trong công
cuộc y dựng đổi mới đất nước. Chính thế, tiền thân ngân hàng người
nghèo, ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam được thành lập theo quyết định số
131/2002/QĐ - TTg ngày 4/10/2002 của Thủ tướng chính ph với nhiệm vụ
chính trị quan trọng là thực hiện chính sách n dụng ưu đãi đối với người nghèo
các đối tượng chính sách khác hoạt động không mục đích lợi nhuận
nhằm góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc xóa đói giảm nghèo và từng bước
đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước đang phát triển thu nhập thấp...
ngân hàng không thể sử dụng công cụ hạch toán kế toán. Đảng ta đã khẳng đnh
"Kế tóan ngân hàng là chiến sĩ an ninh trên mặt trận quản lý kinh tế của Đảng và
Nhà nước.
một học sinh được đào tạo bản v nghiệp v ngân hàng. Em nhận
thức được tầm quan trọng của công cụ hạch toán kế toán trong hoạt động của
ngân hàng. Với chuyên ngành thực tậpkế tóan ngân hàng em xin báo cáo nội
dung thực tập của mình trong khoảng thời gian từ ngày 06/07/2009 đến
24/08/2009 tại Ngân hàng chính sách xã hội huyện Điện Biên.
Qua đợt thực tập với sự cố gắng nỗ lực của bản thân và sự quan tâm, giúp
đỡ của các bác, các cô, các chú các anh chị cán bộ trong chi nhánh đã tạo điều
kiện cho em được làm quen với thực tế. Từ đó giúp em học hỏi và tiếp thu được
những kiến thức về ngân hàng nói chung và kế tóan ngân hàng nói riêng.
Tuy nhiên với khả năng của bản thân cũng như thời gian thực tập, nghiên
cứu giới hạn mà các nghiệp vụ của ngân hàng lại phức tạp nên báo cáo của
em không thể tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy em mong được s giúp đỡ
đóng góp ý kiến của các bác, các cô, các chú, cánh anh chị cán btại Chi nhánh
hướng dẫn, cùng các thầy giáo bộ môn để bản "Báo cáo thực tập tốt nghiệp"
của em hòan thiện hơn.
Em xin trân trọng cảm ơn!
Báo cáo thực tập chuyên ngành Kế toán ngân hàng tại Ngân hàng Chính sách xã hội Điện Biên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập chuyên ngành Kế toán ngân hàng tại Ngân hàng Chính sách xã hội Điện Biên - Người đăng: nhung-le1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Báo cáo thực tập chuyên ngành Kế toán ngân hàng tại Ngân hàng Chính sách xã hội Điện Biên 9 10 310