Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH KHẢO SÁT, PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ THUỐC TẠI CỬA HÀNG DƯỢC PHẨM SƠN HẢI

Được đăng lên bởi ha-tranvan
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 6520 lần   |   Lượt tải: 4 lần
LOGO

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT & TT

BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH
KHẢO SÁT, PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ
THUỐC TẠI CỬA HÀNG DƯỢC PHẨM SƠN HẢI
Sinh viên thực hiện : HOÀNG THANH LOAN
Giáo viên hướng dẫn : ThS Nguyễn Hiền Trinh
Lớp :DHLTK3- PHÚ THỌ
Việt Trì, Tháng 5 Năm 2012

NỘI DUNG BÁO CÁO

1: Cơ sở lý thuyết và công cụ thực hiện
2: Khảo sát hiện trạng hệ thống quản lý Thuốc tại
cửa hàng Dược Phẩm Sơn Hải
3. Phân tích thiết kế hệ thống
4: Xây dựng demo chương trình

GV:Nguyễn Hiền Trinh

Hoàng Thanh Loan

KHẢO SÁT HỆ THỐNG

Giới thiệu về Cửa hàng Dược Phẩm Sơn Hải:
1
Cửa hàng Dược
Phẩm Sơn Hải
được thành lập từ
năm 2000 .
Là hiệu thuốc số
8 của thành phố
Việt Trì

GV:Nguyễn Hiền Trinh

2
Cửa hàng phục vụ
nhu cầu về thuốc
và thiết bị cho
nhân dân trên
toàn thành phố

3
HĐ của cửa hàng:
Mọi công việc
đều thao tác bằng
tay.
Kiểm tra và tra
cứu thông tin
chậm.
Rễ gây ra nhầm
lẫn và sai sót.

Hoàng Thanh Loan

QUY TRÌNH QL THUỐC TẠI CỬA HÀNG
DƯỢC PHẨM SƠN HẢI

 Khảo sát thị trường,XD kế hoạch nhập thuốc và
thiết bị và kế hoạch kinh doanh
 Thực hiện việc nhập thuốc và các mặt hàng với
các nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp
 Thực hiện việc xử lý nghiệp vụ đối với các mặt
hàng được nhập về
 Thực hiện việc bán hàng, lưu trữ các thông tin về
hàng bán
 Thực hiện các thao tác tìm kiếm, báo cáo thống
kê, hoạch toán doanh thu hàng tháng, hàng quý
GV:Nguyễn Hiền Trinh

Hoàng Thanh Loan

TÍNH CẤP THIẾT XÂY DỰNG
CHƯƠNG TRÌNH

 Việc cập nhật dữ liệu nhập, xuất trên sổ sách
giấy tờ, rất chậm chạp mất nhiều thời gian, ảnh
hưởng đến chất lượng của thuốc
 Đáp ứng được việc bán thuốc nhanh
 Thống kê được việc xuất thuốc theo thời gian
 Tìm kiếm thông tin về thuốc, về thiết bị, về nhà
cung cấp , về nhóm thuốc.

GV:Nguyễn Hiền Trinh

Hoàng Thanh Loan

THÔNG TIN VÀO/RA CỦA CHƯƠNG
TRÌNH

Thông tin vào:

GV:Nguyễn Hiền Trinh

Hoàng Thanh Loan

THÔNG TIN VÀO/RA CỦA CHƯƠNG
TRÌNH

Thông tin ra

GV:Nguyễn Hiền Trinh

Hoàng Thanh Loan

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG
Biểu đồ phân cấp chức năng:

GV:Nguyễn Hiền Trinh

Hoàng Thanh Loan

BIỂU ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU MỨC
KHUNG CẢNH

GV:Nguyễn Hiền Trinh

Hoàng Thanh Loan

BIỂU ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU MỨC
ĐỈNH

GV:Nguyễn Hiền Trinh

Hoàng Thanh Loan

BIỂU ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU MỨC DƯỚI
ĐỈNH CHỨC NĂNG CẬP NHẬT

GV:Nguyễn Hiền Trinh

Hoàng Thanh Loan

BIỂU ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU MỨC DƯỚI ĐỈNH CHỨC
NĂNG TÌM KIẾM

GV:Nguyễn Hiền Trinh

Hoàng Thanh Loan

BIỂU ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU MỨC DƯỚI ĐỈNH CHỨC
NĂNG BÁO CÁO - THỐNG KÊ

GV:Nguyễn Hiền Tri...
LOGO
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT & TT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT & TT
BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH
BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH
KHẢO SÁT, PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ
KHẢO SÁT, PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ
THUỐC TẠI CỬA HÀNG DƯỢC PHẨM SƠN
THUỐC TẠI CỬA HÀNG DƯỢC PHẨM SƠN
HẢI
HẢI
Sinh viên thực hiện : HOÀNG THANH LOAN
Sinh viên thực hiện : HOÀNG THANH LOAN
Giáo viên hướng dẫn : ThS
Giáo viên hướng dẫn : ThS
Nguyễn Hiền Trinh
Nguyễn Hiền Trinh
Lớp :DHLTK3- PHÚ TH
Lớp :DHLTK3- PHÚ TH
Việt Trì, Tháng 5 Năm 2012
Việt Trì, Tháng 5 Năm 2012
BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH KHẢO SÁT, PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ THUỐC TẠI CỬA HÀNG DƯỢC PHẨM SƠN HẢI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH KHẢO SÁT, PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ THUỐC TẠI CỬA HÀNG DƯỢC PHẨM SƠN HẢI - Người đăng: ha-tranvan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH KHẢO SÁT, PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ THUỐC TẠI CỬA HÀNG DƯỢC PHẨM SƠN HẢI 9 10 757