Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập công ty cơ khí đông anh

Được đăng lên bởi ngovantrinh007-gmail-com
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1139 lần   |   Lượt tải: 1 lần
I/ KHÁIQUÁTCHUNGVỀCÔNGTYCƠKHÍĐÔNGANH
1/ Thông tin về doanh nghiệp
Tên tiếng việt

CTTNHH NHÀ NƯỚC 1 THÀNHVIÊN
CƠKHÍĐÔNGANH

Tên công ty
Tên giao dịch
Tên viết tắt
Địa chỉ trụ sở chính

CTTNHH NHÀ
NƯỚCMỘTTHÀNHVIÊNCƠKHÍĐÔNGANH
DONG ANH MECHANICAL COMPNY
DAMCO CO.,LTD
Thị trấn Đông Anh , huyện Đông Anh , thành phố Hà
Nội

Mã số thuế

0100106391

Điện thoại

04.8833818

Fax
Email
Website
Tên giám đốc
Tên chủ sở hữu
Giấy chứng nhận đăng ký kinh
doanh số
Địa chỉ trụ sở chính

Ngô Văn Trinh
LỚP CĐ ĐH_CK1_K6

8832718
Damco@hn.vn

Lại Văn Đàm
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
HẠ TẦNG
0106000699. Cấp ngày 02/10/1996. Do Sở Kế Hoạch
Đầu Tư Hà Nội
Đường Nguyễn Trãi , phường Thanh Xuân Nam ,
quận Thanh Xuân , Hà Nội

2/Qúa trình ra đời và phát triển của doanh nghiệp
Ngày 26/06/1963 theo quyết định số 955/BK của Bộ Kiến Trúc, Nhà máy cơ khí
Kiến Trúc Đông Anh được thành lập trên cơ sở thống nhất của “ Xưởng sửa chữa công
ty thi công cơ giới” và “ Xưởng sửa chữa của đoàn cơ giới thi công”.Nhiệm vụ của nhà
máy lúc này là sửa chữa, trùng tu các loại máy thi công cơ khí, bán cơ giới và tổ chức
sản xuất một số phụ tùng thay thếđể phục vụ cho việc sửa chữa.
Năm 1978 Nhà máy kiến trúc Đông Anh đổi tên thành nhà máy cơ khí xây dựng
Đông Anh.
Ngày 05/12/1989 theo quyết định số 1010/BXD -TCLĐ của Bộ Xây Dựng, Nhà
máy cơ khí xây dựng Đông Anh đổi tên thành “nhà máy cơ khí vàđại tu ô tô máy kéo
Đông Anh” thuộc liên hiệp các xí nghiệp thi công cơ giới (LICOGI) , Bộ Xây Dựng.
Ngày 20/01/1995 theo quyết định số 998/ BXD - TCLĐ của Bộ Xây Dựng, Nhà
máy cơ khí vàđại tu ô tô máy kéo Đông Anh được đổi tên thành “Công ty cơ khíĐông
Anh” và là tên công ty hiện nay.
Công ty TNHH NN Một Thành Viên Cơ khíĐông Anh là một doanh nghiệp Nhà
Nước cấp I và là một đơn vị thành viên hạch toán độc lập trực thuộc Tổng công ty xây
dựng và phát triển hạ tầng ( LICOGI) - Bộ Xây Dựng.
Qua hơn 45 năm hoạt động và phát triển , Công ty TNHH NN Một Thành Viên
Cơ khíĐông Anh đã không ngừng đầu tư mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ, nâng
cao chất lượng trang thiết bị kỹ thuật, cải tạo hệ thống nhà xưởng, đào tạo và tuyển
dụng đội ngũ công nhân, các cán bộ công nhân viên giỏi, thành thạo tay nghề chuyên
môn, đa dạng hoá sản xuất. Hoàn thiện bộ máy quản lý, mở rộng thị trường trong và
ngoài nước.
Hiện nay Công ty TNHH NN Một Thành Viên Cơ khíĐông Anh làđơn vịđứng
đầu cả nước về chất lượng và sản lượng trong các lĩnh vực: sản xuất bi đạn nghiền và
phụ tùng máy của ngành xi măng, sản xuất giàn...
I/ KHÁIQUÁTCHUNGVỀCÔNGTYCƠKHÍĐÔNGANH
1/ Thông tin về doanh nghiệp
Tên tiếng việt CTTNHH NHÀ NƯỚC 1 THÀNHVIÊN
CƠKHÍĐÔNGANH
Tên công ty CTTNHH NHÀ
NƯỚCMỘTTHÀNHVIÊNCƠKHÍĐÔNGANH
Tên giao dịch DONG ANH MECHANICAL COMPNY
Tên viết tắt DAMCO CO.,LTD
Địa chỉ trụ sở chính Thị trấn Đông Anh , huyện Đông Anh , thành phố Hà
Nội
Mã số thuế 0100106391
Điện thoại 04.8833818
Fax 8832718
Email Damco@hn.vn
Website www.cokhidonganh.com
Tên giám đốc Lại Văn Đàm
Tên chủ sở hữu TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
HẠ TẦNG
Giấy chứng nhận đăng kinh
doanh số
0106000699. Cấp ngày 02/10/1996. Do Sở Kế Hoạch
Đầu Tư Hà Nội
Địa chỉ trụ sở chính Đường Nguyễn Trãi , phường Thanh Xuân Nam ,
quận Thanh Xuân , Hà Nội
Ngô Văn Trinh
LỚP CĐ ĐH_CK1_K6
Báo cáo thực tập công ty cơ khí đông anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập công ty cơ khí đông anh - Người đăng: ngovantrinh007-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Báo cáo thực tập công ty cơ khí đông anh 9 10 21