Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập Đại Học Thương Mại

Được đăng lên bởi bachduc1994
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 846 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LỜI CẢM ƠN
Để có thể hoàn thành bài báo cáo thực tập, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc
đến cô Nguyễn Thị Thu Thuỷ, đã tận tình hướng dẫn em trong suốt quá trình viết báo
cáo thực tập.
Em chân thành cảm ơn quý Thầy Cô trong khoa Hệ thống thông tin kinh tế,
Trường Đại học Thương Mại đã tận tình truyền đạt kiến thức trong bốn năm học tập.
Với vốn kiến thức được tiếp thu trong quá trình học không chỉ là nền tảng cho quá
trình nghiên cứu khóa luận mà còn là hành trang quý báu để em bước vào đời một
cách vững chắc và tự tin.
Em chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Bảo hiểm xã hội quận Long Biên đã cho
phép và tạo điều kiện thuận lợi để em thực tập tại đơn vị. Em xin gửi lời cảm ơn đến
các anh, các chị trong đơn vị đã giúp đỡ em trong quá trình thu thập số liệu.
Cuối cùng em kính chúc quý Thầy Cô dồi dào sức khỏe và thành công trong sự
nghiệp cao quý. Đồng kính chúc các cô chú, anh chị trong Bảo hiểm xã hội quận Long
Biên đạt được nhiều thành công tốt đẹp trong công việc.

Trân trọng cảm ơn!
Sinh viên thực hiện
Nguyễn Trọng Nghĩa

MỤC LỤC

1

Trang
Danh mục bảng biểu, sơ đồ, hình vẽ..................................................................................
Danh mục từ viết tắt............................................................................................................
LỜI MỞ ĐẦU......................................................................................................................
PHẦN 1. TỔNG QUAN VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN LONG BIÊN.....................
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Bảo hiểm xã hội quận Long Biên...........
1.2. Tổ chức bộ máy quản lý tại Bảo hiểm xã hội quận Long Biên...............................
1.2.1. Cơ cấu tổ chức của đơn vị...........................................................................................
1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận.......................................................................
1.2.3. Cơ cấu nhân lực..........................................................................................................
1.3. Chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực hoạt động của Bảo hiểm xã hội quận Long
Biên .......................................................................................................................................
1.4. Cơ sở vật chất tại Bảo hiểm xã hội quận Long Biên
1.5. Tình hình hoạt động và chiến lược – định hướng phát triển của Bảo hiểm xã
hội quận Long Biên...................................................................................
LỜI CẢM ƠN
Để thể hoàn thành bài báo cáo thực tập, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc
đến Nguyễn Thị Thu Thuỷ, đã tận tìnhớng dẫn em trong suốt quá trình viếto
cáo thực tập.
Em chân thành cảm ơn quý Thầy trong khoa Hệ thống thông tin kinh tế,
Trường Đại học Thương Mại đã tận tình truyền đạt kiến thức trong bốn năm học tập.
Với vốn kiến thức được tiếp thu trong quá trình học không chỉ nền tảng cho quá
trình nghiên cứu khóa luận còn hành trang quý báu để em bước vào đời một
cách vững chắc và tự tin.
Em chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Bảo hiểm hội quận Long Biên đã cho
phép tạo điều kiện thuận lợi để em thực tập tại đơn vị. Em xin gửi lời cảm ơn đến
các anh, các chị trong đơn vị đã giúp đỡ em trong quá trình thu thập số liệu.
Cuối cùng em kính chúc quý Thầy Cô dồi dào sức khỏe và thành công trong sự
nghiệp cao quý. Đồng kính chúc các cô chú, anh chị trong Bảo hiểm xã hội quận Long
Biên đạt được nhiều thành công tốt đẹp trong công việc.
Trân trọng cảm ơn!
Sinh viên thực hiện
Nguyễn Trọng Nghĩa
MỤC LỤC
1
Báo cáo thực tập Đại Học Thương Mại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập Đại Học Thương Mại - Người đăng: bachduc1994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Báo cáo thực tập Đại Học Thương Mại 9 10 647