Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo thực tập khoa cơ khí

Được đăng lên bởi hieutranhaui
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 20891 lần   |   Lượt tải: 170 lần
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp
TRẦN TRUNG HIẾU –CĐ CKCT3-K12
================================================

NhËn xÐt cña gi¸o viªn
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………

Hà nội, Ngày 02 Tháng 04 Năm 2011.

Giáo viên hướng dẫn

Nguyễn Văn Tuân
==========================================================
Trêng §HCN Hµ Néi
1
Khoa C¬ KhÝ

Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp
TRẦN TRUNG HIẾU –CĐ CKCT3-K12
================================================

LỜI NÓI ĐẦU
Đối với mỗi sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp, thì ngoài lượng kiến thức
được trang bị khi còn ngồi trên ghế nhà trường là chưa đủ mà kiến thức đó cần
phải được trải nghiệm trong thực tế. Chính vì lẽ đó mà việc thực tập thực tế tại
các cơ sở sản xuất là rất quan trọng.
Đối với ngành cơ khí chế tạo máy thì việc áp dụng kiến thức cơ bản để
tham gia sản xuất thực tế lại càng quan trọng hơn, vì đây là một ngành học kỹ
thuật áp dụng ngay vào sản xuất.
Là sinh viên đang theo học ngành cơ khí chế tạo máy và cũng đang trong đợt
thực tập này em xin tới công ty Cổ Phần Nghị Thắng thực tập trong thời gian từ
ngày 14/2 đến ngày 2/4/2013 . Trong thời gian thực tập tại công ty chúng em được
sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo Nguyễn Văn Tuân và cán bộ nhân viên
trong công ty giúp chúng em nắm vững được cách đọc, thiết kế bản vẽ và lập quy
trình công nghệ gia công chi tiết .
Những kiến thức mà chúng em học được ở đây chắc chắn sẽ hỗ trợ rất nhiều
cho chúng em khi chúng em ra trường sau này và xa hơn nữa là cung cấp cho
chúng em nhiều kinh nghiệm để khi chúng em ra trường sẽ đáp ứng được nhu cầu
đòi hỏi của công việc trong công cuộc “ Công nghiệp hoá - H...
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp TRẦN TRUNG HIẾU CKCT3-K12
=======================
=========================
NhËn xÐt cña gi¸o viªn
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………
Hà ni, Ngày 02 Tháng 04 Năm 2011.
Giáo viên hưng dn
Nguyn Văn Tuân
==========================================================
Trêng §HCN Hµ Néi 1 Khoa C¬ KhÝ
báo cáo thực tập khoa cơ khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo thực tập khoa cơ khí - Người đăng: hieutranhaui
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
báo cáo thực tập khoa cơ khí 9 10 47