Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập MÔN: TRẮC ĐỊA ĐẠI CƯƠNG

Được đăng lên bởi Lam Van Phu
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 6848 lần   |   Lượt tải: 40 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA XÂY DỰNG VÀ ĐIỆN
KHÓA : 2011

MÔN: TRẮC ĐỊA ĐẠI CƯƠNG
Giảng viên hướng dẫn :
Sinh viên thực hiện
:
MSSV
:
Lớp
:

Ths. Trần Thúc Tài
Lâm Văn Phú
1151020227
DH11XDA3 (thứ 6)

Ngày 26 tháng 12 năm 2012

...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA XÂY DỰNG VÀ ĐIỆN
KHÓA : 2011
MÔN : TRẮC ĐỊA ĐẠI CƯƠNG
Giảng viên hướng dẫn : Ths. Trần Thúc Tài
Sinh viên thực hiện : Lâm Văn Phú
MSSV : 1151020227
Lớp : DH11XDA3 (thứ 6)
Ngày 26 tháng 12 năm 2012
Báo cáo thực tập MÔN: TRẮC ĐỊA ĐẠI CƯƠNG - Người đăng: Lam Van Phu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Báo cáo thực tập MÔN: TRẮC ĐỊA ĐẠI CƯƠNG 9 10 187