Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập nghề nghiệp

Được đăng lên bởi thang-nguyen-khac
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 9816 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Báo cáo thực tập nghề nghiệp
Phần I :công tác chuẩn bị
1.Công tác chuẩn bị
1.1. Công tác chuẩn bị
a. nhận mặt bằng công trình, cột mốc công trình (có bản vẽ và dự toán đính kèm
theo công trình), cos cao độ công trình
b. dọn dẹp mặt bằng ( cỏ, cây, các vật dụng.....), đóng lán trại để bỏ vật tư và
công nhân nghỉ lại công trình, trường hợp nhà dân dụng hai bên là vách nhà thì
sơn trục tim cột vào hai vách nhà mượn để làm chuẩn, trường hợp ở công trình
rộng hơn thì đóng gabarie để làm tim chuẩn cho bước cột.
c. lấy góc chuẩn cho nhà chuẩn bị xây dựng thường ta áp dụng bình phương hai
cạnh huyền nhân cho cạnh còn lại,thông thường thì vậy:
- lấy một cạnh nhà làm chuẩn sau đó giăng dây nhợ theo phương trục dọc của
nhà tại hai điểm này đóng gabarie sẵn, tiếp theo giăng dây nhơ theo trục ngang
nhà bắt đầu lấy góc vuông nhà theo cách sau: một trục ta lấy chiều dài của
thước đo là 1,9m;3,1m và trục kia ta lấy chiều dài là: 2,5m;4,1m và gióng chéo
hai điểm đó lại ta có các kích thước sau : 3m;5m ( thông thường lấy góc ta phải
bỏ bớt 10cm của thước bởi vì 10cm đầu của thước không chính xác nhiều)
- tiếp theo là lấy trục ngang, dọc của công trình theo hai phương đã lấy góc từ
đó ta đóng gabarie vào các vị trí, để sau này hoàn thiện ta cũng cần tới nó.
1.2 Công tác trắc đạc:
+ Định vị công trình xây dựng trong phạm vi khu đất:
* Công trình là xưởng thực hành của trường. Sự liên quan giữa các cấu kiện các
bộ phận rất chặt chẽ nên công tác trắc đạc cực kỳ quan trọng. Công tác trắc đạc
giúp việc thi công được chính xác về mặt kích thước của công trình, đảm bảo
độ thẳng đứng, độ nằm ngang của kết cấu, xác định đúng vị trí cấu kiện, hệ
thống kỹ thuật……nó loại trừ đến mức tối thiểu các sai số về tim cốt, vị trí
trong thi công.
*Căn cứ theo các mốc bàn giao của đơn vị thiết kế. Dựa vào các lưới trục chuẩn
trên mặt bằng neo vào các vật cố định. Các mốc này được bảo quản gồm tất cả
các công việc xác định, cao độ cho từng hạng mục, các chi tiết thi công, từ việc
lắp đặt coffa cho đến các công tác hoàn thiện thực hiện ở giai đoạn cuối công
trình.
+ Lập lưới trục toạ độ trắc đạc:
* Luới trắc đạc được lập dựa vào các trục của công trình theo thiết kế. Đây là
công tác quan trọng, đảm bảo công trình được bố trí, kích thước và thẳng đứng.
Các lưới trục của tầng trên được lập trên cơ sở lưới xuất phát từ tầng trệt, các
điểm này được chuyển lên các tầng trên theo phương pháp chuyển thẳng đứng.

+ Chuyển độ cao lên tầng bằng thước thép đo trực tiếp theo mép tường, mép cột
với độ sai lệch...
Báo cáo thực tập nghề nghiệp
Phần I :công tác chuẩn bị
1.Công tác chuẩn bị
1.1. Công tác chuẩn bị
a. nhận mặt bằng công trình, cột mốc công trình (có bản vẽ và dự toán đính kèm
theo công trình), cos cao độ công trình
b. dọn dẹp mặt bằng ( cỏ, cây, các vật dụng.....), đóng lán trại để bỏ vật tư và
công nhân nghỉ lại công trình, trường hợp nhà dân dụng hai bên là vách nhà thì
sơn trục tim cột vào hai vách nhà mượn để làm chuẩn, trường hợp ở công trình
rộng hơn thì đóng gabarie để làm tim chuẩn cho bước cột.
c. lấy góc chuẩn cho nhà chuẩn bị xây dựng thường ta áp dụng bình phương hai
cạnh huyền nhân cho cạnh còn lại,thông thường thì vậy:
- lấy một cạnh nhà làm chuẩn sau đó giăng dây nhợ theo phương trục dọc của
nhà tại hai điểm này đóng gabarie sẵn, tiếp theo giăng dây nhơ theo trục ngang
nhà bắt đầu lấy góc vuông nhà theo cách sau: một trục ta lấy chiều dài của
thước đo là 1,9m;3,1m và trục kia ta lấy chiều dài là: 2,5m;4,1m và gióng chéo
hai điểm đó lại ta có các kích thước sau : 3m;5m ( thông thường lấy góc ta phải
bỏ bớt 10cm của thước bởi vì 10cm đầu của thước không chính xác nhiều)
- tiếp theo là lấy trục ngang, dọc của công trình theo hai phương đã lấy góc từ
đó ta đóng gabarie vào các vị trí, để sau này hoàn thiện ta cũng cần tới nó.
1.2 Công tác trắc đạc:
+ Định vị công trình xây dựng trong phạm vi khu đất:
* Công trình là xưởng thực hành của trường. Sự liên quan giữa các cấu kiện các
bộ phận rất chặt chẽ nên công tác trắc đạc cực kỳ quan trọng. Công tác trắc đạc
giúp việc thi công được chính xác về mặt kích thước của công trình, đảm bảo
độ thẳng đứng, độ nằm ngang của kết cấu, xác định đúng vị trí cấu kiện, hệ
thống kỹ thuật……nó loại trừ đến mức tối thiểu các sai số về tim cốt, vị trí
trong thi công.
*Căn cứ theo các mốc bàn giao của đơn vị thiết kế. Dựa vào các lưới trục chuẩn
trên mặt bằng neo vào các vật cố định. Các mốc này được bảo quản gồm tất cả
các công việc xác định, cao độ cho từng hạng mục, các chi tiết thi công, từ việc
lắp đặt coffa cho đến các công tác hoàn thiện thực hiện ở giai đoạn cuối công
trình.
+ Lập lưới trục toạ độ trắc đạc:
* Luới trắc đạc được lập dựa vào các trục của công trình theo thiết kế. Đây là
công tác quan trọng, đảm bảo công trình được bố trí, kích thước và thẳng đứng.
Các lưới trục của tầng trên được lập trên cơ sở lưới xuất phát từ tầng trệt, các
điểm này được chuyển lên các tầng trên theo phương pháp chuyển thẳng đứng.
Báo cáo thực tập nghề nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập nghề nghiệp - Người đăng: thang-nguyen-khac
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Báo cáo thực tập nghề nghiệp 9 10 844