Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo thực tập nguyên vật liệu

Được đăng lên bởi Anh Nguyen
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 2424 lần   |   Lượt tải: 7 lần
TRƯỜNG ĐHCN VIỆT HUNG

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN.
DANH MỤC BẢN BIỂU
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
LỜI MỞ ĐẦU

Nguyễn Thị Vân Anh

1

Lớp: K37B- ĐHLTKT

TRƯỜNG ĐHCN VIỆT HUNG

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

LỜI CẢM ƠN
Trong suốt quá trình học tại trường Đại học Công Nghiệp Việt - Hung em
đã được các thầy cô cung cấp, truyền đạt và chỉ bảo nhiệt tình tất cả các kiến thức
nền tảng và chuyên môn quý giá. Ngoài ra em còn được rèn luyên một tinh thần
học tập và làm việc rất cao. Đây là những yếu tố cơ bản giúp em nhanh chóng
hòa nhập với môi trường làm việc sau khi ra trường. Đó cũng là nền tảng vững
chắc giúp em thành công trong sự nghiệp sau này.
Báo cáo tốt nghiệp là một trong những cơ hội để em có thể áp dụng, tổng
kết những kiến thức mà mình đã học, đồng thời rút ra những kinh nghiệm thực tế
quý giá trong suốt quá trình thực hiện đề tài.
Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn của cô giáo Th.S Nguyễn Thu
Dung đã tận tâm và nhiệt tình dạy bảo, hướng dẫn và tạo điều kiện cho em trong
suốt quá trình làm báo cáo thực tập.
Em cũng xin cảm ơn các cô chú trong phòng kế toán tại công ty đã cùng
các anh, các chị đã nhiệt tình giúp đỡ em trong quá trình được thực tập tại công
ty, giúp em học hỏi những kinh nghiệm quý báu để em được học tập và hoàn
thành chuyên đề báo cáo thực tập của mình.
Tuy nhiên trong quá trình học tập, nghiên cứu và tham khảo các tài liệu,
chắc chắn em không tránh khỏi những thiếu sót hạn chế. Vì vậy em rất mong
nhận được sự giúp đỡ và góp ý kiến từ phía các Quý thầy cô và các bạn trong
lớp.
Em xin chân thành cảm ơn!
Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2014
Sinh viên thực hiện

Nguyễn Thị Vân Anh

Nguyễn Thị Vân Anh

2

Lớp: K37B- ĐHLTKT

TRƯỜNG ĐHCN VIỆT HUNG

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Sơ đồ 1.1.

Sơ đồ bộ máy quản lý tại Công ty TNHH ĐT và PT Phú Hưng

Sơ đồ 1.2.

Quy trình sản xuất sản phẩm

Sơ đồ 1.3.

Sơ đồ bộ máy kế toàn tại công ty

Sơ đồ 1.4.

Sơ đồ ghi sổ kế toán tại công ty

Sơ đồ 2.1.

Quy trình kế toán VBT hình thức Nhật ký chung

Sơ đồ 2.2.

Quy trình kế toán các nghiệp vụ thanh toán
Quy trình kế toán chi tiết NVL-CCDC theo thẻ song song

Sơ đồ 2.3.
Sơ đồ 2.4.

Trình tự ghi sổ theo hình thức nhật ký chung tại Công ty

Biểu 2.1.

Bảng kê chi tiết tồn đầu quý của NVL

Biểu 2.2.

Hóa đơn GTGT

Biểu 2.3.

Biên bản nghiệm thu

Biểu 2.4.

Phiếu nhập kho

Biểu 2.5.

Bảng kê nhập vật liệu

Biểu 2.6.

Phiếu xin lĩnh vật tư

Biểu 2.7.

Lệnh xuất kho

Biểu 2.8.

Phiếu xuất kho

Biểu 2.9.

Bảng kê xuất NVL

Biểu 2.10....
TRƯỜNG ĐHCN VIỆT HUNG BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN.
DANH MỤC BẢN BIỂU
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
LỜI MỞ ĐẦU
Nguyễn Thị Vân Anh 1 Lớp: K37B- ĐHLTKT
báo cáo thực tập nguyên vật liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo thực tập nguyên vật liệu - Người đăng: Anh Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
báo cáo thực tập nguyên vật liệu 9 10 17