Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo thực tập phân tích hoạt động kinh doanh tại siêu thị aeon

Được đăng lên bởi Đào Bá Hoàng Tâm
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 1828 lần   |   Lượt tải: 8 lần
1

LỜI CẢM ƠN
Sự thoả mãn của khách hàng là yếu tố quyết định trên con đường đi đến
thànhcông của mọi doanh nghiệp. Chuyên đề báo cáo thực tập “Đánh giá sự hài
lòng khách hàng khi mua sắm tại trung tâm mua sắm AEON Celadon Tân
Phú” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng – đó thách thức lớn và cũng là cơ hội không
nhỏ giúp bản thân tôi hoàn thiện hơn về nhận thức và kĩ năng nghiên cứu của bản
thân.
Để hoàn thành được đề tài này, tôi xin chân thành cảm ơn công ty TNHH AEON
Việt Nam nói chung và các anh chị trong bộ phận Bán hàng và Machandise nói
riêng đã tạo điều kiện tốt nhất cho tôi thực tập và tìm hiểu hoạt động kinh doanh của
công ty. Bên cạnh đó, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến T.S Nguyễn
Thị Mai Trang là giảng viên trực tiếp hướng dẫn, cho tôi những góp ý thiết thực và
giúp đỡ tôi hoàn thành báo cáo thực tập này.
Do hạn chế về mặt thời gian cũng như năng lực nên các đề tài của tôi còn nhiều
điều thiếu sót. Tôi mong nhận được sự góp ý từ quý thầy cô để đề tài được hoàn
thiện hơn.
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn
TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2014
Sinh viên thực hiện :

Đào Bá Hoàng Tâm

2

NHẬN XÉT ĐƠN VỊ THỰC TẬP
CÔNG TY TNHH AEON VIỆT NAM
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
TP. Hồ Chí Minh, ngày…..tháng…..năm 2014

3

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
TP. Hồ ...
1
LỜI CẢM ƠN
Sự thoả mãn của khách hàng là yếu tố quyết định trên con đường đi đến
thànhcông của mọi doanh nghiệp. Chuyên đề báo cáo thực tập “Đánh giá sự hài
lòng khách hàng khi mua sắm tại trung tâm mua sắm AEON Celadon Tân
Phú” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng – đó thách thức lớn và cũng là cơ hội không
nhỏ giúp bản thân tôi hoàn thiện hơn về nhận thức và kĩ năng nghiên cứu của bản
thân.
Để hoàn thành được đề tài này, tôi xin chân thành cảm ơn công ty TNHH AEON
Việt Nam nói chung và các anh chị trong bộ phận Bán hàng và Machandise nói
riêng đã tạo điều kiện tốt nhất cho tôi thực tập và tìm hiểu hoạt động kinh doanh của
công ty. Bên cạnh đó, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến T.S Nguyễn
Thị Mai Trang là giảng viên trực tiếp hướng dẫn, cho tôi những góp ý thiết thực và
giúp đỡ tôi hoàn thành báo cáo thực tập này.
Do hạn chế về mặt thời gian cũng như năng lực nên các đề tài của tôi còn nhiều
điều thiếu sót. Tôi mong nhận được sự góp ý từ quý thầy cô để đề tài được hoàn
thiện hơn.
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn


!"#"$
báo cáo thực tập phân tích hoạt động kinh doanh tại siêu thị aeon - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo thực tập phân tích hoạt động kinh doanh tại siêu thị aeon - Người đăng: Đào Bá Hoàng Tâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
báo cáo thực tập phân tích hoạt động kinh doanh tại siêu thị aeon 9 10 674