Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập Phân tích tình hình sử dụng vốn của doanh nghiệp

Được đăng lên bởi congtukinhloai
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 745 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Báo Cáo Thực Tập

GVHD: Nguyễn Quang Khải

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH
SỬ DỤNG VỐN CỦA
DOANH NGHIỆP

SVTH: Trần Ngọc Tuấn

Trang 1

Báo Cáo Thực Tập

GVHD: Nguyễn Quang Khải

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Tp,HCM ngày …… tháng …….năm 2014
Giáo Viên Hướng dẫn

SVTH: Trần Ngọc Tuấn

Trang 2

Báo Cáo Thực Tập

GVHD: Nguyễn Quang Khải
NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………..
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………..
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Tp,HCM ngày …… tháng ……năm 2014
Giám đốc

SVTH: Trần Ngọc Tuấn

Trang 1

Báo Cáo Thực Tập

GVHD: Nguyễn Quang Khải

LỜI CẢM ƠN
Báo cáo thực tập là một phần quan trọng trong kết quả học tập tại trường Đại học
và Cao Đẳng và nó cũng là một hình thức vận dụng lý thuyết vào thực tế.
Qua một tháng tiếp cận với Công ty cổ phần tư vấn xây dựng thương mại
không sáu tám, ít nhiều đã giúp đỡ tôi hoàn chỉnh được những kiến thức mà trong
ba năm học qua tôi đã được các thầy cô giáo Trường Cao Đẳng Công Thương hết
lòng truyền đạt. Bằng những kiến thức tôi đã được học, cộng thêm sự nhiệt tình
hướng dẫn của các anh chị phòng Tài chính-Kế toán Công...
Báo Cáo Thực Tập GVHD: Nguyễn Quang Khải
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH
SỬ DỤNG VỐN CỦA
DOANH NGHIỆP
SVTH: Trần Ngọc Tuấn Trang 1
Báo cáo thực tập Phân tích tình hình sử dụng vốn của doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập Phân tích tình hình sử dụng vốn của doanh nghiệp - Người đăng: congtukinhloai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Báo cáo thực tập Phân tích tình hình sử dụng vốn của doanh nghiệp 9 10 913