Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo Thực tập quá trình và thiết bị nhà máy bia Sài Gòn Nguyễn Chí Thanh

Được đăng lên bởi nguyenhongthangqn-gmail-com
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 4394 lần   |   Lượt tải: 21 lần
MỤC LỤC
I.
II.

I. TỔNG QUAN ĐƠN VỊ SẢN XUÂT
1.1 Lịch sử thành lập tổng công ty Bia - Rượu - NGK Sài Gòn SABECO 1 Lịch sử phát
triển của Sabeco gắn liền với quá trình phát triển mạnh mẽ và bền vững của thương hiệu
Bia Sài Gòn, thương hiệu dẫn đầu ở Việt Nam trong lĩnh vực nước uống có cồn. Có thể
điểm qua một sô" giai đoạn chính:
•
III.

Giai đoạn 1977-]988
+ 01/06/1977: Công ty Rượu Bia Miền Nam chính thức tiếp nhận và quản lý Nhà

máy Bia Chợ Lớn từ hãng BGI (Pháp) và hình thành nên nhà máy Bia Sài Gòn.
IV.

+ Năm 1981, ra đời Xí nghiệp Liên Hiệp Rượu Bia NGK II được chuyển đổi từ

Công ty Rượu Bia Miền Nam.
V.

+ Năm 1988, Nhà máy Bia Sài Gòn trở thành đơn vị hạch toán độc lập trực thuộc

Xí nghiệp Liên hiệp Rượu Bia NGK II
• Giai đoạn 1988-1993
VI. + 1989 - 1993: hoàn thành hệ thông đại ]ý với 20 chi nhánh trên cả nước.
VII. + 1993, Nhà máy Bia Sài Gòn phát triển thành công ty Bia Sài Gòn vđi các thành
viên: Nhà máy nước đá Sài Gòn Nhà máy cơ khí rượu bia Nhà máy nước khoáng
ĐaKai
VIII.

Công ty Liên doanh Carnaud Metalbox Sài Gòn sản xuất lon

IX.

Công ty Liên doanh Thủy Tinh Malaya Việt Nam sản xuất chai thủy tinh

• Giai đoạn 1994-1998
X. + 1994-1998: hệ thông tiêu thụ đạt 31 chi nhánh trên cả nước.
XI. + 1995, Công ty Bia Sài Gòn thành lập thành viên mới Xí Nghiệp Vận Tải.
XII. + 1996, tiếp nhận thành viên mới Công Ty Rượu Bình Tây.
XIII. + 1996 - 1998: thành lập các công ty liên kết sản xuất Bia Sài Gòn với các thành
viên: nhà máy Bia Phú Yên, nhà máy Bia cần Thơ.
•

Giai đoạn ]999-2002:

XIV. + 2000, đạt được hệ thông Quản lý chất lượng của BVQI - ISO
9002:1994 + 2001, đạt được hệ thông Quản lý chất lượng của BVQI ISO 9001:2000 + Thành lập các công ty liên kết sản xuất bia:
2001,

Công ty Bia Sóc Trăng

XV.

Nhà máy Bia Henninger

XVI.

Nhà máy Bia Hương Sen

2002, Công ty Bia Liên doanh Bia cần Thơ
XVII.

Nhà máy Bia Hà Tĩnh

1Thông tin được trích từ website 

2

XVIII. Thành lập Tổng kho tại Nha Trang, cần Thơ, Đà Nẩng.
•

Giai đoạn 2002 - hiện nay:

XIX. + 2003, thành lập Tổng công ty Bia - Rượu - NGK Sài Gòn SABECO trên cơ sở
Công ty Bia Sài Gòn và tiếp nhận các thành viên mới:
XX.

Công ty Nước giải khát

Chương Dương Nhà máy Thủy tinh
Phú Thọ
XXI.

Công ty Thương mại Dịch Vụ Bia - Rượu - NGK Sài Gòn + 2004, thành lập

Tổng công ty Bia - Rượu - NGK Sài Gòn SABECO chuyển sang tổ chức và hoạt động
theo mô hình Công ty mẹ - công ty con theo quyết định sô" 37/2004/QĐ-BCN của Bộ
trưởng Bộ Công Nghiệp.
XXII. + 2006, hoàn...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo Thực tập quá trình và thiết bị nhà máy bia Sài Gòn Nguyễn Chí Thanh - Người đăng: nguyenhongthangqn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
Báo cáo Thực tập quá trình và thiết bị nhà máy bia Sài Gòn Nguyễn Chí Thanh 9 10 825