Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập tại Chi nhánh Thanh Xuân Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.

Được đăng lên bởi nguyenhongthangqn-gmail-com
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1942 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Báo cáo thực tập

PHẦN 1:KHÁI QUÁT VỀ CHI NHÁNH THANH XUÂN NGÂN
HÀNG
TMCP HÀNG HẢI VIỆT Nam
1. Quá trớnh hình thành và phát triển của Chi nhánh Thanh
Xuân Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam:
- Tên ngân hàng: Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam.
- Tên giao dịch quốc tế: Viet Nam Maritime Commercial Stock Bank.
- Tên viết tắt: Maritime Bank hoặc MSB.
- trụ sở chính: Ngày 25/07/2007, Thống đốc NHNN có quyết định số
174/ QĐ-NHNN chấp nhận đề nghị thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính
của NH TMCP HHVN. Theo quyết định này, trụ sở chính của NH
TMCP HHVN tại sè 44 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
được chuyển đến địa điểm mới là Toà nhà VIT Tower, sè 519, phè Kim
Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội.
- Quá trình thành lập: MSB được thành lập theo giấy phép sè
0001/ NH - GP ngày 08/ 06/ 1991 theo quyết định của Thống đốc
NHNN Việt Nam. Ngày 12/07/1991, Ngân hàng chính thức khai trương
và đi vào hoạt động, là mét trong những ngân hàng TMCP đầu tiên ở
nước ta. Về bề dày kinh nghiệm 16 năm hoạt động trong lĩnh vực Tài
chính - Ngân hàng và có Cổ đông chiến lược là các DN lớn thuộc các
ngành Bưu chính viễn thông, Hàng hải, Hàng không, Bảo hiểm,...
Maritime Bank sở hữu nhiều tiềm năng to lớn để bứt phá và lớn mạnh
trong thời kỳ hội nhập.

- Chi nhánh MSB Thanh Xuân được thành lập vào ngày
26/06/2005, ở địa chỉ Tầng 1, Nhà A, Đường Nguyễn Tuân thuộc địa
bàn phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân.
2. Chức năng, nhiệm vụ, phạm vi và địa bàn hoạt động:
2.1. Chức năng và nhiệm vụ:
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Chi nhánh Thanh
Xuânthực hiện các nghiệp vụ ngân hàng thương mại nhằm phục vụ tốt
hơn nhu cầu giao dịch của nhiều khách hàng MSB ở khu vực này, đồng
thời góp phần mở rộng mạng lưới của Ngân hàng Hàng Hải tại Hà
Nội. Chi nhánh đảm bảo hoạt động luôn
SV: Nguyễn Hải Sơn

Lớp: 9A01

Báo cáo thực tập

thông suốt, an toàn và có hiệu quả, bảo vệ quyền và lợi Ých của
các cá nhân, tổ chức để góp phần thực hiện chính sách tiền tệ Quốc gia,
phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng
XHCN.
2.2. Phạm vi và địa bàn hoạt động:
Ngân hàng TMCP Hàng Hải có mạng lưới giao dịch trải rộng
khắp 3 miền: Bắc, Trung, Nam với hệ thống 32 Chi nhánh (2007),
Phòng giao dịch tại những đầu mối kinh tế quan trọng của cả nước như:
Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Vũng Tàu, TP HCM, Cần
Thơ... Thiết lập đại lý với hơn 200 Ngân hàng và Chi nhánh ngân hàng
ở nhiều nước trên thế giới.

3. Đặc điểm về tổ chức của NH TMCP Hàng Hải ViệtNam:
Trong năm 2006 và...
Báo cáo thực tập
PHẦN 1:KHÁI QUÁT VỀ CHI NHÁNH THANH XUÂN NGÂN
HÀNG
TMCP HÀNG HẢI VIỆT Nam
1. Quá trớnh hình thành phát triển của Chi nhánh Thanh
Xuân Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam:
- Tên ngân hàng: Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam.
- Tên giao dịch quốc tế: Viet Nam Maritime Commercial Stock Bank.
- Tên viết tắt: Maritime Bank hoặc MSB.
- trụ sở chính: Ngày 25/07/2007, Thống đốc NHNN quyết đnh số
174/ QĐ-NHNN chấp nhận đề nghị thay đổi đa điểm đặt trụ sở chính
của NH TMCP HHVN. Theo quyết định này, trụ sở chính của NH
TMCP HHVN tại 44 Nguyễn Du, quận Hai Trưng, TP Nội
được chuyển đến địa điểm mới là Toà nhà VIT Tower, sè 519, phè Kim
Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội.
- Quá trình thành lập: MSB được thành lập theo giấy phép
0001/ NH - GP ngày 08/ 06/ 1991 theo quyết định của Thống đốc
NHNN Việt Nam. Ngày 12/07/1991, Ngân hàng chính thức khai trương
đi vào hoạt động, mét trong những ngân hàng TMCP đầu tiên
nước ta. Về bề dày kinh nghiệm 16 năm hoạt động trong lĩnh vực Tài
chính - Ngân hàng Cổ đông chiến lược các DN lớn thuộc các
ngành Bưu chính viễn thông, Hàng hải, Hàng không, Bảo hiểm,...
Maritime Bank sở hữu nhiều tiềm năng to lớn để bứt phá lớn mạnh
trong thời kỳ hội nhập.
Báo cáo thực tập tại Chi nhánh Thanh Xuân Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập tại Chi nhánh Thanh Xuân Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam. - Người đăng: nguyenhongthangqn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Báo cáo thực tập tại Chi nhánh Thanh Xuân Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam. 9 10 847