Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập tại Ngân hàng Chính sách xã hội Tỉnh Điện Biên

Được đăng lên bởi nhung-le1
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 23057 lần   |   Lượt tải: 129 lần
Học viên:Nguyễn Văn Ngọc

NHCSXH Tỉnh Điện Biên
MỤC LỤC

Trong thời gian thực tập tại PGD NHCSXH huyện Điện Biên từ ngày 04/04/2012
đến 03/05/2012, với mục tiêu học hỏi công tác nghiệp vụ thực tế nhằm phục vụ cho
công việc trong thời gian sắp tới, tôi đã tham gia đầy đủ các buổi thực tập theo quy
định, tìm hiểu và chấp hành nội quy làm việc tại PGD huyện Điện Biên về giờ giấc,
tác phong công việc, bảo vệ tài sản chung của đơn vị. Trong quá trình đi giao dịch
xã, luôn có thái độ làm việc nghiêm túc, hoà nhã với khách hàng và các hội đoàn thể
tại xã để làm tốt công việc được giao. Tuân thủ, chấp hành sự phân công của Ban
giám đốc và cán bộ hướng dẫn. Có ý thức chủ động nghiên cứu, học hỏi những cán
bộ đi trước để hiếu biết và nắm bắt được nghiệp vụ chuyên môn..............................27

I. TỔNG QUAN VỀ PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH
SÁCH XÃ HỘI HUYỆN ĐIỆN BIÊN.
1.1 Một số đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội huyện Điện Biên
a. khái quát chung
Điện Biên là một huyện nằm ở phía tây nam của tỉnh Điện Biên. Phía
bắc giáp huyện Mường Chà, phía tây và nam giáp lào, phía đông giáp huyện
Điện Biên Đông. , huyện Điện Biên có diện tích là 16.398.565 ha diện tích tự
Trung Tâm đào tạo NHCSXH
vụ

Báo cáo thực tập nghiệp
1

Học viên:Nguyễn Văn Ngọc

NHCSXH Tỉnh Điện Biên

nhiên là 108.389 nhân khẩu gồm 8 dân tộc. Cả huyện có 19 đơn vị hành chính
trực thuộc bao gồm 19 xă.
Điện Biên có địa hình phức tạp, được cấu tạo bởi những dãy núi chạy
dài theo hướng Tây dọc biên giới Việt – Lào dài khoảng 100km . Xen lẫn với
các dãy núi cao là những thung lũng, sông suối nhỏ hẹp và dốc phân bổ khắp
nơi trong địa bàn huyện. Đặc biệt, thung lũng Mường Thanh với bề mặt bằng
phẳng đã tạo cho huyện có cánh đồng Mường Thanh rộng lớn. Điện Biên có
khí hậu nhiệt đới gió mùa núi cao, mùa đông tương đối lạnh và ít mưa; mùa
hạ nóng, mưa nhiều với các đặc tính diễn biến bất thường, phân hóa đa dạng,
ít chịu ảnh hưởng của bão, chịu ảnh hưởng của gió tây khô và nóng. Nhiệt độ
trung bình hàng năm từ 21 – 230C, chất lượng mưa trung bình từ 1.700 –
2.500mm, độ ẩm trung bình từ 83 – 85%.
Huyện Điện Biên không có nhiều loại khoáng sản, tuy nhiên qua điều tra
sơ bộ trên địa bàn tỉnh vẫn có một số loại khoáng sản chính như than đá, đá
đen, vàng, cát, sỏi và các loại vật liệu xây dựng khác.... Hiện mỏ than mỡ
Thanh An có trự lượng khoảng 156.000 tấn, mỏ cao lanh ở Huổi Phạ trữ
lượng khoảng 51.000 tấn, mỏ đá xây dựng ở Tây Trang.... Tuy các mỏ này có
trữ lượng không lớn nhưng đây là nguồn lực khá quan t...
Học viên:Nguyễn Văn Ngọc NHCSXH Tỉnh Điện Biên
MỤC LỤC
Trong thời gian thực tập tại PGD NHCSXH huyện Điện Biên từ ngày 04/04/2012
đến 03/05/2012, với mục tiêu học hỏi công tác nghiệp vụ thực tế nhằm phục vụ cho
công việc trong thời gian sắp tới, tôi đã tham gia đầy đủ các buổi thực tập theo quy
định, tìm hiểu và chấp hành nội quy làm việc tại PGD huyện Điện Biên về giờ giấc,
tác phong công việc, bảo vệ tài sản chung của đơn vị. Trong quá trình đi giao dịch
xã, luôn có thái độ làm việc nghiêm túc, hoà nhã với khách hàng và các hội đoàn thể
tại xã để làm tốt công việc được giao. Tuân thủ, chấp hành sự phân công của Ban
giám đốc và cán bộ hướng dẫn. Có ý thức chủ động nghiên cứu, học hỏi những cán
bộ đi trước để hiếu biết và nắm bắt được nghiệp vụ chuyên môn..............................27
I. TỔNG QUAN VỀ PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH
SÁCH XÃ HỘI HUYỆN ĐIỆN BIÊN.
1.1 Một số đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội huyện Điện Biên
a. khái quát chung
Điện Biên một huyện nằm phía tây nam của tỉnh Điện Biên. Phía
bắc giáp huyện Mường Chà, phía tây nam giáp lào, phía đông giáp huyện
Điện Biên Đông. , huyện Điện Biên diện tích 16.398.565 ha diện tích tự
Trung Tâm đào tạo NHCSXH Báo cáo thực tập nghiệp
vụ
1
Báo cáo thực tập tại Ngân hàng Chính sách xã hội Tỉnh Điện Biên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập tại Ngân hàng Chính sách xã hội Tỉnh Điện Biên - Người đăng: nhung-le1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Báo cáo thực tập tại Ngân hàng Chính sách xã hội Tỉnh Điện Biên 9 10 667