Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập TN tại tổng cục thuế Hà Nội

Được đăng lên bởi diemmy-nv
Số trang: 93 trang   |   Lượt xem: 4079 lần   |   Lượt tải: 1 lần
QH-2010-LT-HN

B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp

MỤC LỤC

1

NguyÔn ThÞ Thanh Hµ

01/11/1985

B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp

QH-2010-LT-HN

Tốc độ của thời gian và công nghệ đang đưa nhân loại đến với kỷ
nguyên của thời đại mới. Đối với nhiều quốc gia, thời điểm lịch sử này là cơ
hội để bứt phá, vượt qua thách thức và khẳng định vững mạnh các thành tựu
kinh tế, văn hoá, xã hội… Riêng với Việt Nam, mục tiêu đẩy lùi nghèo nàn
lạc hậu tiến tới phát triển đồng bộ, bền vững cùng với sự nghiệp đổi mới đất
nước lại là mục tiêu hàng đầu. Vấn đề đó đặt ra cho các nhà lãnh đạo nước ta
những thách thức lớn về khả năng nắm bắt, xử lý thông tin và điều hành bộ
máy, thúc đẩy sự phát triển của nhà nước thông qua hoạt động quản lý.
Cùng với sự phát triển vũ bão của nền kinh tế thị trường, chúng ta đang
tiến hành đổi mới sâu sắc các cơ chế quản lý hành chính nhà nước mà trong
đó đặc biệt là cải cách và phát triển công tác quản trị văn phòng, văn bản, văn
thư và lưu trữ…. Đó là hạt nhân của nền hành chính đất nước và giá trị của nó
là thước đo hiệu quả của hoạt động quản lý Nhà nước trong mọi thời kỳ.
Công tác quản trị văn phòng, văn thư, lưu trữ là một công tác có tính
năng động cao, nó có chức năng đảm bảo thông tin cho hoạt động quản lý.
Hiệu quả hoạt động quản lý của các cơ quan cao hay thấp phụ thuộc một phần
lớn vào công tác này có được thực hiện tốt hay không. Các nhà quản trị chỉ đề
ra được chiến lược, kế hoạch có tầm nhìn tốt khi có được những thông tin
chính xác hay chính là có những người làm công tác văn phòng, văn thư lưu
trữ hoạt động linh hoạt, nhạy bén.
Để làm tốt công tác văn phòng, văn thư lưu trữ đòi hỏi người cán bộ
phải nắm, hiểu kiến thức lý luận và phương pháp tiến hành các chuyên môn
nghiệp vụ như kỹ năng soạn thảo văn bản, quản lý văn bản, quản trị văn
phòng, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình…. đặc biệt là việc nắm bắt và hiểu biết
sâu sắc những hoạt động thực tiễn về những nghiệp vụ của nó.
Đáp ứng nhu cầu đó, năm 1967 bộ môn Lưu trữ học đã được thành lập
tại Khoa Lịch sử - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn để chuyên
đào tạo cán bộ làm công tác lưu trữ. Năm 1996 bộ môn Lưu trữ học đã được
phát triển thành một khoa độc lập – Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng.
Với uy tín lâu năm và việc nắm bắt được nhu cầu của xã hội, hàng năm Khoa
đã đào tạo và bổ sung cho xã hội hàng trăm cử nhân có kiến thức chuyên sâu,
kỹ năng và năng lực chuyên môn vững về văn thư lưu trữ và quản trị văn
phòng cung cấp đội ngũ hùng hậu những cán bộ làm việc trong các văn ...
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp QH-2010-LT-HN
MỤC LỤC
1
NguyÔn ThÞ Thanh Hµ 01/11/1985
Báo cáo thực tập TN tại tổng cục thuế Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập TN tại tổng cục thuế Hà Nội - Người đăng: diemmy-nv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
93 Vietnamese
Báo cáo thực tập TN tại tổng cục thuế Hà Nội 9 10 995