Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập TN

Được đăng lên bởi thanhhuyen25041993
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 612 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Báo cáo thực tập TN

DANH MỤC CỤM TỪ VIẾT TẮT
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
LỜI CẢM ƠN

GVHD: Kiều Thị Kim Ngọc

Báo cáo thực tập TN

GVHD: Kiều Thị Kim Ngọc

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU

DANH MỤC CỤM TỪ VIẾT TẮT
TSNH

Tài sản ngắn hạn

TSDH

Tài sản dài hạn

TSCĐ

Tài sản cố định

ROA

Tỷ suất sinh lời trên Tổng tài sản

ROE

Tỷ suất sinh lời trên Vốn chủ sở hữu

ROS

Tỷ suất doanh lợi doanh thu

LNTT

Lợi nhuận trước thuế

LNST

Lợi nhuận sau thuế

SXKD

Sản xuất kinh doanh

BCTC

Báo cáo tài chính

Đvt

Đơn vị tính

Báo cáo thực tập TN

GVHD: Kiều Thị Kim Ngọc

LỜI MỞ ĐẦU
Hiện nay cùng với sự đổi mới của nền kinh tế thị trường và sự cạnh tranh
ngày càng quyết liệt giữa các thành phần kinh tế là xu thế hội nhập kinh tế quốc tế
đã tạo cho các công ty rất nhiều cơ hội để phát triển nhưng bên cạnh đó cũng gây ra
không ít khó khăn, thử thách cho các công ty. Trong bối cảnh đó, để có thể tồn tại
và phát triển vào sự lớn mạnh của đất nước, đòi hỏi mỗi công ty phải năng động,
chủ động trong từng bước đi của mình cũng như có kế hoạch phát triển đúng đắnvà
hợp lý. Để đạt được mục tiêu đó các công ty buộc phải khẳng định mình và phát
huy khả năng sẵn có lẫn khả năng tiềm tàng, không ngừng nâng cao vị thế trên thị
trường.
Để sinh viên có thể ứng dụng những kiến thức kỹ năng đã được học trên
giảng đường vào phân tích thực tế và nhận dạng những vẫn đề của công ty thường
gặp phải, Trường Đại học Công Nghiệp Việt-Hung đã tạo điều kiện cho sinh viên
năm cuối đi thực tập thực tế tại các công ty. Đây còn là một bước tập duyệt giúp
sinh viên phát triển và định hướng đề tài tốt nghiệp sắp tới, xác định được những
nhu cầu về dữ liệu và nguồn dữ liệu phục vụ cho báo cáo của mình. Đồng thời cũng
giúp sinh viên hoàn thiện kỹ năng giao tiếp xã hội, xây dựng mối quan hệ tốt với cơ
sở kinh doanh để chuẩn bị cho đồ án tốt nghiệp.
Báo cáo thực tập gồm 3 phần chính:
Chương 1: Tổng quan về Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Năng
lượng
Chương 2: Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Đầu tư và
Kinh doanh Năng lượng
Chương 3: Đề xuất đề tài khóa luận
Do thời gian thực tập và khả năng có hạn nên báo cáo thực tập của em còn nhiều
thiếu sót. Em rất mong được sự đánh giá và góp ý của thầy cô và các bạn để bài
báo cáo thực tập của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn!

Báo cáo thực tập TN

GVHD: Kiều Thị Kim Ngọc

LỜI CẢM ƠN
Trước hết em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể Quý thầy cô
Trường Đại học Công nghiệp Việt-Hung, Quý thầy cô Khoa Quản trị-Kinh tế và
Ngân hàng đ...
Báo cáo thực tập TN GVHD: Kiều Thị Kim Ngọc
DANH MỤC CỤM TỪ VIẾT TẮT
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
LỜI CẢM ƠN
Báo cáo thực tập TN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập TN - Người đăng: thanhhuyen25041993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Báo cáo thực tập TN 9 10 571