Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập tổ nghiệp lĩnh vực cải cách hành chính

Được đăng lên bởi Perch Gia Thịnh
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 799 lần   |   Lượt tải: 6 lần
LỜI CẢM ƠN
Thực tập là quá trình tham gia học hỏi, so sánh, nghiên cứu và ứng dụng những
kiến thức đã học vào thực tế công việc ở các cơ quan quản lý hành chính nhà nước.
Báo cáo thực tập vừa là cơ hội để sinh viên trình bày những nghiên cứu về vấn
đề mình quan tâm trong quá trình thực tập, đồng thời cũng là một tài liệu quan trọng
giúp giảng viên Học viện kiểm tra đánh giá quá trình học tập và kết quả thực tập của
mỗi sinh viên.
Để hoàn thành báo cáo thực tập này, ngoài sự nỗ lực của bản thân, tôi trân trọng
gửi lời cảm ơn sâu sắc đến:
Ban Giám đốc, các giảng viên của Học viện Hành chính Quốc gia đã tận tình
giảng dạy, không chỉ truyền thụ cho tôi những kiến thức nền tảng mà còn là đạo đức
hành chính và tinh thần của một công chức tương lai.
Trân trọng cảm ơn thầy Thạc sĩ Nguyễn Thế Tài đã nhiệt tình hướng dẫn và bổ
sung cho em những kiến thức còn khiếm khuyết để em hoàn thành báo cáo tốt nghiệp
này trong thời gian nhanh nhất và hiệu quả nhất.
Em xin chân thành cảm ơn các cấp lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Phú Tân và các
anh chị em trong cơ quan, đã nhiệt tình hướng dẫn và tạo mọi điều kiện giúp đỡ em làm
tốt chuyên đề của mình.
Cuối cùng em xin kính chúc quý thầy, cô luôn dồi dào sức khoẻ, gặt hái được
nhiều thành công trong công tác giảng dạy, nghiên cứu. Kính chúc quý lãnh đạo, anh
chị em cán bộ Ủy ban nhân dân xã Phú Tân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội, đưa xã Phú Tân ngày thêm giàu đẹp.
Xin chân thành cảm ơn!
Cà Mau, ngày……..tháng…..năm 2015
Sinh viên thực hiện

Huỳnh Kỳ Quang

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa”
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ PHÚ TÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: ......./UBND

Phú Tân, ngày ……. tháng …… năm 2015

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v nhận xét kết quả thực tập của sinh viên
lớp Đại học Hành chính KS11 - TC81.
Kính gửi:
- Học viện Hành chính Quốc gia;
- Chủ nhiệm lớp Đại học Hành chính KS11 - TC81;
- Giảng viên hướng dẫn làm đề tài tốt nghiệp.
Ngày 17 tháng 8 năm 2015, Ủy ban nhân dân xã Phú Tân nhận được đơn
đăng ký thực tập tốt nghiệp của em Huỳnh Văn Lớn là sinh viên lớp Đại học
Hành chính KS11 - TC81, qua đó Ủy ban nhân dân xã Phú Tân chấp thuận cho
sinh viên Huỳnh Kỳ Quang vào thực tập theo đề tài Thực trạng và giải pháp
nâng cao chất lượng cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Ủy ban nhân
dân xã Phú Tân.
Qua quá trình thực tập của sinh viên Huỳnh Kỳ Quang lớp Đại học Hành
chính KS11 - TC81, Ủy ban nhân dân xã Phú Tân có ý kiến nhận xét nh...
LỜI CẢM ƠN
Thực tập quá trình tham gia học hỏi, so sánh, nghiên cứu ứng dụng những
kiến thức đã học vào thực tế công việc ở các cơ quan quản lý hành chính nhà nước.
Báo cáo thực tập vừa hội để sinh viên trìnhy những nghiên cứu về vấn
đề mình quan tâm trong quá trình thực tập, đồng thời cũng một tài liệu quan trọng
giúp giảng viên Học viện kiểm tra đánh g quá trình học tập kết quả thực tập của
mỗi sinh viên.
Để hoàn thành báo cáo thực tập này, ngoài sự nỗ lực của bản thân, tôi trân trọng
gửi lời cảm ơn sâu sắc đến:
Ban Giám đốc, các giảng viên của Học viện Hành chính Quốc gia đã tận tình
giảng dạy, không chỉ truyền thụ cho tôi những kiến thức nền tảng còn là đạo đức
hành chính và tinh thần của một công chức tương lai.
Trân trọng cảm ơn thầy Thạc sĩ Nguyễn Thế Tài đã nhiệt tình hướng dẫn và bổ
sung cho em những kiến thức còn khiếm khuyết để em hoàn thành báoo tốt nghiệp
này trong thời gian nhanh nhất và hiệu quả nhất.
Em xin chân thành cảm ơn các cấp lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã PTân và các
anh chị em trong cơ quan, đã nhiệt tình hướng dẫn và tạo mọi điều kiện giúp đỡ em làm
tốt chuyên đề của mình.
Cuối cùng em xin kính chúc quý thầy, luôn dồi dào sức khoẻ, gặt hái được
nhiều thành công trong công tác giảng dạy, nghiên cứu. Kính chúc quý lãnh đạo, anh
chị em cán bộ Ủy ban nhân dân Phú Tân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội, đưa xã Phú Tân ngày thêm giàu đẹp.
Xin chân thành cảm ơn!
Cà Mau, ngày……..tháng…..năm 2015
Sinh viên thực hiện
Huỳnh Kỳ Quang
Báo cáo thực tập tổ nghiệp lĩnh vực cải cách hành chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập tổ nghiệp lĩnh vực cải cách hành chính - Người đăng: Perch Gia Thịnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Báo cáo thực tập tổ nghiệp lĩnh vực cải cách hành chính 9 10 197