Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Được đăng lên bởi vuanhtuan0123
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 1672 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

ĐỀ TÀI:
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT
ĐỘNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI TRUNG
TÂM ATHENA

Ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH
Chuyên ngành: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

Giảng viên hướng dẫn : Huỳnh Ngọc Anh
Sinh viên thực hiện

: Trịnh Kim Ngọc

MSSV: 1054010487

Lớp: 10DQTC03

TP. Hồ Chí Minh, năm 2014
1

GVHD: Ths. Huỳnh Ngọc Anh

SVTH: Trịnh Kim Ngọc

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan :
1. Những nội dung trong báo cáo này là do tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn

trực tiếp của Thầy Huỳnh Ngọc Anh.
2. Mọi tham khảo dùng trong báo cáo này đều được trích dẫn rõ ràng tên

tác giả, tên công trình, thời gian, địa điểm công bố.
3. Mọi sao chép không hợp lệ, vi phạm quy chế đào tạo, hay gian trá, tôi xin

chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Sinh viên thực hiện
Trịnh Kim Ngọc

GVHD: Ths. Huỳnh Ngọc Anh

SVTH: Trịnh Kim Ngọc

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên em xin bày tỏ lòng biết ơn đến toàn thể thầy cô khoa Quản trị kinh
doanh trường Đại Học Công Nghệ TP. HCM đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi để em
tiếp cận được với môi trường thực tế thông qua đợt thực tập đầy ý nghĩa thiết thực
này. Những thầy cô đã tận tình giảng dạy, giúp đỡ em trong thời gian qua. Đặc biệt,
em xin chân thành cảm ơn giáo viên hướng dẫn – Thầy Huỳnh Ngọc Anh đã hết
lòng giúp đỡ, hướng dẫn để em hoàn thành báo cáo thực tập đúng thời gian quy
định.

Em xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc, Cán bộ công nhân viên của Trung tâm
đào tạo Quản trị & An ninh mạng quốc tế Athena đã tạo điều kiện thuận lợi trong
suốt thời gian em thực tập. Em tiếp thu được những kiến thức bổ ích từ thực tế và
góp phần quan trọng vào việc nâng cao kiến thức. Em cũng xin gửi lời cảm ơn sâu
sắc đến chị Nguyễn Khánh Minh – Trưởng phòng Marketing của Trung tâm Athena
đã hướng dẫn tận tình và chia sẽ nhiều kinh nghiệm giúp em hoàn thành kỳ thực tập
này. Đồng thời, em xin gửi lời cảm ơn đến các anh/chị ở Trung tâm đã giúp đỡ và
giải đáp những thắc mắc trong quá trình em làm việc.
Trải qua hai tháng thực tập tại Trung tâm Athena, thời gian thực tập ngắn với cơ hội
tiếp cận thực tế và hoàn thiện bài viết tuy có cố gắng, nhưng em còn có nhiều thiếu
sót nhất định. Rất mong nhận được sự thông cảm và góp ý từ các thầy cô để em có
thể hoàn thiện hơn kiến thức bản thân.

Kết thúc chuyên đề báo cáo thực tập này, em xin gửi lời kính chúc Trung tâm luôn
thực hiện tốt những mục tiêu đề ra, doanh thu mỗi năm không ngừng tăng lên, luôn
có những bước tiến mới, thành côn...





 !"#
$%&%
'#(")%
'#(*+$
  !"#$
%&'#( )*+,"#
-%%./01/./123 45./6/7
89 :;-<=,>/.1
.
Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Người đăng: vuanhtuan0123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Báo cáo thực tập tốt nghiệp 9 10 121