Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Được đăng lên bởi duckttrunghien
Số trang: 86 trang   |   Lượt xem: 2152 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TIỀN GIANG
KHOA CƠ BẢN –MAY CÔNG NGHIỆP

BÁO CÁO THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP

LỜI MỞ ĐẦU
---  --Hiện nay trong xã hội nói chung, các cơ quan quản lý Nhà nước và các doanh nghiệp sản
xuất kinh doanh nói riêng, bất kỳ doanh nghiệp nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh

của mình cũng đều bao gồm rất nhiều mối quan hệ kinh tế liên quan tới vấn đề thanh toán
như: thanh toán với nhà nước, với cán bộ công nhân viên, thanh toán trong nội bộ, thanh
toán với người mua, người cung cấp... Tuy nhiên chiếm mật độ cao và thường xuyên nhất
là quan hệ thanh toán với người mua hàng và người cung cấp.
Các hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa phong phú, đa dạng. Đặc biệt là các yếu
tố đầu vào của quá trình sản xuất cũng như quá trình tiêu thụ sản phẩm thường tồn tại các
hình thức mua bán chịu giữa khách hàng và nhà cung cấp. Do đó việc xác định thời hạn
thanh toán và quá trình thu nợ các khoản phải thu là hết sức quan trọng đối với doanh
nghiệp mà không gây ứ động vốn cũng như thiếu vốn hoạt động.
Trước những thay đổi có thể nói là liên tục phát triển và mở rộng của quan hệ thanh
toán với người mua và người bán và ảnh hưởng của nó tới tình hình tài chính của mỗi
doanh nghiệp , yêu cầu nghiệp vụ đối với kế toán thanh toán cũng vì thế mà cao hơn, kế
toán không chỉ có nhiệm vụ ghi chép mà còn phải chịu trách nhiệm thu hồi nhanh các
khoản nợ, tìm nguồn huy động vốn để trả nợ, biết lường trước và hạn chế được rủi ro
trong thanh toán...
Nhận thấy vai trò to lớn của công tác kế toán thanh toán trong công ty. Vì thế em đã
chọn chuyên đề: “ kế toán Thanh Toán” làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp.
Do thời gian thực tập có hạn, trong quá trình thực hiện đề tài không tránh khỏi
những thiếu sót rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của quý thầy cô, cùng các anh
chị phòng kế toán và quý công ty để đề tài của em được hoàn thiện hơn.

SVTH: Nguyễn Hoài Đức Trang 1

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TIỀN GIANG
KHOA CƠ BẢN –MAY CÔNG NGHIỆP

UBND TỈNH TIỀN GIANG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

BÁO CÁO THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TIỀN GIANG

NHẬN XÉT CƠ QUAN THỰC TẬP

···········································································································
···········································································································
···········································································································
··························································...
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TIỀN GIANG BÁO CÁO THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP
KHOA CƠ BẢN –MAY CÔNG NGHIỆP
LỜI MỞ ĐẦU
--- ---
Hiện nay trong hội nói chung, các quan quản Nhà nước các doanh nghiệp sản
xuất kinh doanh nói riêng, bất kỳ doanh nghiệp nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh
của mình cũng đều bao gồm rất nhiều mối quan hệ kinh tế liên quan tới vấn đề thanh toán
như: thanh toán với nhàớc, với cán bộ công nhân viên, thanh toán trong nội bộ, thanh
toán với người mua, người cung cấp... Tuy nhiên chiếm mật độ cao và thường xuyên nhất
là quan hệ thanh toán với người mua hàng và người cung cấp.
Các hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa phong phú, đa dạng. Đặc biệt các yếu
tố đầu vào của quá trình sản xuất cũng như quá trình tiêu thụ sản phẩm thường tồn tại các
hình thức mua bán chịu giữa khách hàng nhà cung cấp. Do đó việc xác định thời hạn
thanh toán quá trình thu n các khoản phải thu hết sức quan trọng đối với doanh
nghiệp mà không gây ứ động vốn cũng như thiếu vốn hoạt động.
Trước những thay đổi có thể nói là liên tục phát triển và mở rộng của quan hệ thanh
toán với người mua người bán ảnh hưởng của tới tình hình tài chính của mỗi
doanh nghiệp , yêu cầu nghiệp vụ đối với kế toán thanh toán cũng thế cao hơn, kế
toán không chỉ nhiệm vụ ghi chép còn phải chịu trách nhiệm thu hồi nhanh các
khoản nợ, tìm nguồn huy động vốn để trả nợ, biết lường trước hạn chế được rủi ro
trong thanh toán...
Nhận thấy vai trò to lớn của công tác kế toán thanh toán trong công ty. Vì thế em đã
chọn chuyên đề: “ kế toán Thanh Toán” làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp.
Do thời gian thực tập hạn, trong quá trình thực hiện đề tài không tránh khỏi
những thiếu sót rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của quý thầy cô, cùng các anh
chị phòng kế toán và quý công ty để đề tài của em được hoàn thiện hơn.
SVTH: Nguyễn Hoài Đức Trang 1
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - Người đăng: duckttrunghien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
86 Vietnamese
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 9 10 28