Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Được đăng lên bởi Thanh Thủy Phạm
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 1856 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Đề tài:

XÂY DỰNG WEBSITE BÁN HÀNG LINH
KIỆN MÁY TÍNH
Giảng viên

:

Nguyễn Thị Ngọc Vinh

Sinh viên

:

Phạm Thị Thanh Thủy

Lớp

:

L11CQCN11B

Hà Nội, tháng 07 năm 2013

LỜI CẢM ƠN
----------

Để hoàn thành được đề tài này em xin chân thành cảm ơn cô Nguyễn Thị
Ngọc Vinh đã tận tình hướng dẫn em trong quá trình thực hiện đề tài .
Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới tập thể các thầy, cô giáo trong Học
viện Bưu chính viễn thông nói chung và Khoa Công Nghệ Thông Tin đã tận tình
giảng dạy truyền đạt cho em những kiến thức, những kinh nghiệm quý báu trong
suốt 2 năm học vừa qua.
Một lần nữa xin cảm ơn cô Nguyễn Thị Ngọc Vinh đã hướng dẫn em hoàn
thành đề tài này với sự quan tâm tận tình cùng sự chỉ bảo và những ý kiến vô
cùng quý báu của cô đã giúp em hoàn thành đề tài này một cách chuyên nghiệp
hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2013
Sinh viên thực hiện
Phạm Thị Thanh Thủy

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU...........................................................................................................................1
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN HỆ THỐNG.......................................................................2
1.1

TỔNG QUAN ĐỀ TÀI.....................................................................................2

1.2

CÁC CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG.......................................................................3

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG WEBSITE.....................................................4
2.1

Xây dựng biểu đồ Use case...............................................................................4

2.1.1

Biều đồ Use case tổng quát:.......................................................................4

2.1.2

Phân rã biểu đồ Use case và kịch bản (scenario):......................................5

2.2 Xây dựng biểu đồ lớp phân tích..........................................................................19
2.3 Biểu đồ trạng thái..................................................................................................20
CHƯƠNG III: THIẾT KẾ HỆ THỐNG WEBSITE......................................................21
3.1

Các biểu đồ tuần tự..........................................................................................21

3.1.1.

Biểu đồ tuần tự cho chức năng Đăng nhập..............................................22

3.1.2

Biểu đồ tuần tự cho chức năng Đăng xuất..........................................
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Đề tài:
XÂY DỰNG WEBSITE BÁN HÀNG LINH
KIỆN MÁY TÍNH
Giảng viên : Nguyễn Thị Ngọc Vinh
Sinh viên : Phạm Thị Thanh Thủy
Lớp : L11CQCN11B
Hà Nội, tháng 07 năm 2013
Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Người đăng: Thanh Thủy Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Báo cáo thực tập tốt nghiệp 9 10 738