Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập tốt nghiệp báo chí năm 2015

Được đăng lên bởi thienlong794
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 3735 lần   |   Lượt tải: 17 lần
Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Hệ: CĐBC khóa 9

A. MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Ngày nay, báo chí đóng vai trò quan trọng trong đời sống của con người,
cũng như trong các hoạt động kinh tế-văn hóa-xã hội, đất nước ta đang trên đà phát
triển tiến tới hội nhập kinh tế thế giới, điều đó càng cần sự nỗ lực của các ban
ngành, đoàn thể phát huy toàn bộ nội lực để thúc đẩy sự phát triển, trong đó báo chí
là một yếu tố quan trọng không thể thiếu, lấy hiện thực khách quan làm đối tượng
phản ánh với mục đích cung cấp cho công chúng cái nhìn toàn cảnh sinh động của
nền kinh tế thị trường, các sự kiện xảy ra xung quanh cuộc sống. Đồng thời góp
phần định hướng dư luận xã hội, khẳng định lập trường của Đảng, Nhà nước theo
con đường xã hội chủ nghĩa dựa trên quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư
tưởng Hồ Chí Minh.
Trong cuộc sống thường ngày, văn hóa được nhắc đến như một món ăn tinh
thần, tiềm ẩn trong nhận thức của mỗi con người từ những hoạt động bình thường
cho đến lời ăn tiếng nói đều chứa đựng văn hóa. Văn hóa đa dạng, phong phú bao
trùm lên mọi hoạt động trong cuộc sống của con người, đó là lý do tôi quyết định
chọn đề tài “Báo chí tham gia xây dựng và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc” hy
vọng sau khi nghiên cứu kỹ đề tài này tôi sẽ có được phần nào vốn kiến thức về văn
hóa rộng lớn, đồng thời hiểu rõ được vai trò của báo chí trong việc xây dựng và giữ
gìn bản sắc văn hóa dân tộc, từ đó có sự nhận thức mới về văn hóa truyền thống của
dân tộc Việt Nam, đóng góp vốn kiến thức của mình cũng như một phần trách
nhiệm vào việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của nước nhà.
2. Lịch sử nghiên cứu đề tài
Báo chí tham gia xây dựng và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc là một đề tài mới
rất ý nghĩa mà Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình I dành cho sinh viên nghiên
cứu. Đây là dịp để sinh viên được tìm hiểu, nghiên cứu tình hình phát triển của lĩnh vực
văn hóa cộng đồng dân tộc Việt Nam, cũng như vốn kiến thức văn hóa rộng lớn trên
thế giới. Đồng thời, thấy rõ được vai trò của báo chí với các phương tiện thông tin đại
chúng trong việc xây dựng và giữ gìn bản sắc văn hóa trong cả nước cũng như vai trò
của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng trong việc giữ gìn và phát huy những nét
văn hóa truyền thống của vùng đất quê hương cách mạng.
3. Mục đích nghiên cứu đề tài
Nghiên cứu đề tài này để tìm hiểu một cách khái quát về văn hóa, bản sắc
văn hóa dân tộc, vai trò của báo chí đối với việc xây dựng và giữ gìn bản sắc văn
hóa dân tộc, tìm hiểu những quan điểm của Đảng...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Hệ: CĐBC khóa 9
A. MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Ngày nay, báo chí đóng vai trò quan trọng trong đời sống của con người,
cũng như trong các hoạt động kinh tế-văn hóa-xã hội, đất nước ta đang trên đà phát
triển tiến tới hội nhập kinh tế thế giới, điều đó càng cần sự nỗ lực của các ban
ngành, đoàn thể phát huy toàn bộ nội lực để thúc đẩy sự phát triển, trong đó báo chí
một yếu tố quan trọng không thể thiếu, lấy hiện thực khách quan làm đối tượng
phản ánh với mục đích cung cấp cho công chúng i nhìn toàn cảnh sinh động của
nền kinh tế thị trường, các sự kiện xảy ra xung quanh cuộc sống. Đồng thời góp
phần định hướng dư luận xã hội, khẳng định lập trường của Đảng, Nhà nước theo
con đường hội chủ nghĩa dựa trên quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin
tưởng Hồ Chí Minh.
Trong cuộc sống thường ngày, văn hóa được nhắc đến như một món ăn tinh
thần, tiềm ẩn trong nhận thức của mỗi con người từ những hoạt động bình thường
cho đến lời ăn tiếng nói đều chứa đựng văn hóa. Văn hóa đa dạng, phong p bao
trùm lên mọi hoạt động trong cuộc sống của con người, đó do tôi quyết định
chọn đề tài “Báo chí tham gia xây dựng giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc” hy
vọng sau khi nghiên cứu kỹ đề tài này tôi sẽ có được phần nào vốn kiến thức về văn
hóa rộng lớn, đồng thời hiểu rõ được vai trò của báo chí trong việc xây dựng giữ
gìn bản sắc văn hóa dân tộc, từ đó có sự nhận thức mới về văn hóa truyền thống của
dân tộc Việt Nam, đóng góp vốn kiến thức của mình ng như một phần trách
nhiệm vào việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của nước nhà.
2. Lịch sử nghiên cứu đề tài
o chí tham gia y dng và gigìn bản sắc văn hóa dân tộc một đtài mới
rất ý nghĩa Trường Cao đẳng Pt thanh Truyền nh I dành cho sinh viên nghiên
cứu. Đây là dp đsinh viên đưc tìm hiu, nghiên cứu nh hình pt triển của lĩnh vực
văn a cng đồng dân tộc Việt Nam, cũng như vốn kiến thức văn a rộng lớn trên
thế giới. Đồng thi, thấy rõ được vai trò của báo chí với các phương tin thông tin đại
cng trong việc xây dựng và giữ gìn bản sắc văn hóa trong cả nước cũng như vai trò
của Đài Phát thanh và Truyền hình Hi Phòng trong việc giữ gìn và pt huy những nét
văn a truyn thống của vùng đất quê ơng cách mng.
3. Mục đích nghiên cứu đề tài
Nghiên cứu đề tài này để m hiểu một cách khái quát về văn hóa, bản sắc
văn hóa dân tộc, vai trò của báo c đối với việc xây dựng giữ gìn bản sắc n
hóa dân tộc, m hiểu những quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về việc xây dựng
bản sắc văn hóa dân tộc.
Trên sở luận về hoạt động của báo chí vận dụng vào thực tiễn tại
quan Đài Phát thanh Truyền hình Hải Phòng, nhận thấy những mặt mạnh của
SVTH: Nguyễn Thiên Long Lớp: BC9A
1
Báo cáo thực tập tốt nghiệp báo chí năm 2015 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập tốt nghiệp báo chí năm 2015 - Người đăng: thienlong794
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Báo cáo thực tập tốt nghiệp báo chí năm 2015 9 10 67