Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo thực tập tốt nghiệp đề tài quản trị nhân sự

Được đăng lên bởi caybut32
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1995 lần   |   Lượt tải: 1 lần
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

VIỆT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

SƯ PHẠM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO THU HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

- Họ và tên sinh viên: NGUYỄN THỊ NGỌC TRINH-NAM (NỮ):NỮ
- Chuyên ngành đào tạo: QUẢN TRỊ KINH DOANH
- Lớp:K33QTKD
- Khoa:Tự nhiên kinh tế
- Cán bộ hướng dẫn thực tập:
- Cơ sở thực tập: UBND Phường VĨNH NINH
55 HAI BÀ TRƯNG – TP HUẾ
- Nội dung công việc được giao:
+ Tham quan tổng quát tổ chức, gặp mặt chủ tịch phường và các nhân
viên.
+ Gặp trực tiếp cán bộ hướng dẫn thực tập để nhận và làm quen với công
việc.
+ Nghe cán bộ hướng dẫn thực tập phổ biến điều lệ, nội quy làm việc cua
UBND
+ Tham quan, tìm hiểu cơ cấu bộ máy tổ chức của UBND
+ Tìm hiểu về số lượng nhân viên làm việc của UBND
+ Nhận và hoàn thành các công việc được cán bộ hướng dẫn thực tập giao
để bổ sung, nâng cao các kĩ năng đã được học trong nhà trường.
+ Xem và học hỏi các cách thức điều hành quản lý của UBND
+ Quan sát, kiến tập công tác quản lý, điều hành, chỉ đạo và giám sát các
hoạt động của nhân viên

PHẦN 1:TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
 .Tìm hiểu thực tiễn
1.1. Ý thức, tinh thần, thái độ tìm hiểu thực tiễn
Thực tập là khoản thời gian cần thiết cho tất cả sinh viên chúng ta liên
hệ giữa lý thuyết và thực tiễn, giúp chúng ta có điều kiện tiếp xúc với thực tế
để cũng cố kiến thức và kỹ năng cần thiết cho chính bản thân mỗi sinh viên
chúng ta. Vì vậy tôi luôn tích cực, chủ động tìm hiểu thực tiễn của cơ sở thực
tập với tinh thần tự giác, nghiêm túc, tích cực, luôn chấp hành tốt các quy
định của cơ sở thực tập. Tôi luôn cố gắng và nổ lực thực hiện tốt các công
việc được giao .
Thông qua quá trình thực tập tôi nhận thấy rằng quản lí và tổ chức
công việc của một tổ chức là rất quan trọng đòi hỏi nhiều kĩ năng và trình độ
chuyên môn.Qua thời gian thực tập tại UBND phường Vĩnh Ninh nó sẽ tạo
cho tôi nhiều điều kiện thuận lợi để bản thân tôi tự trau dồi kiến thức, nâng
cao trình độ, kỹ năng và sự hiểu biết của mình
1.2 Bài học kinh nghiệm rút ra
Thời gian đầu thực tập tại UBND phường Vĩnh Ninh tôi chưa quen công việc
lắm nhưng nhờ sự quan tâm của các cô, chú, anh, chị ở phường đã tận tình
giúp đỡ, chỉ dạy tôi, đặc biệt là cán bộ hướng dẫn đã giúp cho tôi quen công
việc hơn để hoàn thành tốt công việc mà cơ sở được giao.Ngoài ra tôi còn
được tạo nhiều điều kiện thuận lợi để thu thập và nghiên cứu tài liệu liên quan
để hoàn thành tốt bài báo cáo của mình.
Tôi luôn ý thức được thời gian thực tập này là rất quan trọng, tôi luôn giữ m...
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT TRƯỜNG CAO ĐẲNG
SƯ PHẠM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

- Họ và tên sinh viên: NGUYỄN THỊ NGỌC TRINH-NAM (NỮ):NỮ
- Chuyên ngành đào tạo: QUẢN TRỊ KINH DOANH
- Lớp:K33QTKD
- Khoa:Tự nhiên kinh tế
- Cán bộ hướng dẫn thực tập:
- Cơ sở thực tập: UBND Phường VĨNH NINH
55 HAI BÀ TRƯNG – TP HUẾ
- Nội dung công việc được giao:
+ Tham quan tổng quát tổ chức, gặp mặt chủ tịch phường các nhân
viên.
+ Gặp trực tiếp cán bộ hướng dẫn thực tập để nhận làm quen với công
việc.
+ Nghe cán bộ ớng dẫn thực tập phổ biến điều lệ, nội quy làm việc cua
UBND
+ Tham quan, tìm hiểu cơ cấu bộ máy tổ chức của UBND
+ Tìm hiểu về số lượng nhân viên làm việc của UBND
+ Nhận và hoàn thành các công việc được cán bộ hướng dẫn thực tập giao
để bổ sung, nâng cao các kĩ năng đã được học trong nhà trường.
+ Xem và học hỏi các cách thức điều hành quản lý của UBND
+ Quan sát, kiến tập công tác quản lý, điều hành, chỉ đạo và giám sát các
hoạt động của nhân viên
báo cáo thực tập tốt nghiệp đề tài quản trị nhân sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo thực tập tốt nghiệp đề tài quản trị nhân sự - Người đăng: caybut32
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
báo cáo thực tập tốt nghiệp đề tài quản trị nhân sự 9 10 283