Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH VÀ CÁC LOẠI HỒ SƠ THỬA ĐÂT BẰNG PHẦN MỀM MICRO STATION VÀ FAMIS

Được đăng lên bởi Đỗ Hùng Vương
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 2504 lần   |   Lượt tải: 7 lần
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG CĐ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG
KHOA TRẮC ĐỊA - BẢN ĐỒ

BÁO CÁO
THỰC TẬP

TỐT NGHIỆP

ĐỀ TÀI: THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH VÀ CÁC LOẠI HỒ SƠ THỬA
ĐÂT BẰNG PHẦN MỀM MICRO STATION VÀ FAMIS

SVTT
LỚP
NGÀNH
KHÓA

: ĐỖ HÙNG VƯƠNG
: LT4
: TRẮC ĐỊA – BẢN ĐỒ
: 2012-2014

THANH HÓA – THÁNG 04 NĂM 2014

ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Tính cấp thiết của đề tài
Đất đai đóng vai trò quan trọng đến sự phát triển kinh tế - xã hội và an ninh,
quốc phòng của mỗi quốc gia.
Song song với sự biến động không ngừng của quỹ đất thì việc chia tách, sát
nhập và điều chỉnh địa giới của một số đơn vị hành chính theo nhu cầu quản lý
chung đã làm cho địa giới hành chính các cấp có nhiều thay đổi và làm cho quỹ đất
được bố trí theo đơn vị hành chính mới.
Trong khi đó công tác quản lý đất đai ở nước ta vẫn còn nhiều vấn đề cần giải
quyết, hoàn thiện và hiện đại hoá. Vì vậy, yêu cầu đặt ra cho công tác quản lý Nhà
nước về đất đai trong giai đoạn hiện nay là phải nắm chắc và quản lý chặt chẽ tới
từng thửa đất. Để thực hiện được yêu cầu đó thì công tác đo đạc, lập bản đồ địa
chính là vấn đề được đặt ra hàng đầu trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai
nhằm hoàn thiện hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Trước đây việc đo đạc, thành lập bản đồ địa chính được thực hiện theo công
nghệ truyền thống mang nặng tính thủ công và cho hiệu quả thấp. Vì vậy công
nghệ này hiện nay đã không còn được áp dụng nhiều nữa. Ngày nay công nghệ
thông tin phát triển ngày càng mạnh, phần cứng cũng như phần mềm trở nên hiện
đại và hoàn thiện hơn. Việc ứng dụng thành quả của công nghệ thông tin vào công
tác đo đạc, thành lập bản đồ đã đem lại hiệu quả cao trong công tác quản lý Nhà
nước về đất đai.

Trong thời gian qua, ngành Tài nguyên và Môi trường đã triển khai ứng dụng
công nghệ thông tin, các thành tựu tiên tiến, đầu tư trang bị các phần mềm, các
trang thiết bị tin học vào hoạt động quản lý Nhà nước về đất đai và thu được nhiều
thành công. Như vậy có thể thấy việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác
quản lý đất đai nói chung, thành lập bản đồ nói riêng đã giúp ngành Tài nguyên và
Môi trường ngày càng nâng cao chất lượng hoạt động quản lý đất đai, quản lý tài
nguyên môi trường, đáp ứng được yêu cầu quản lý của Nhà nước và nhu cầu của
nhân dân. Qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Trong xu thế chung của ngành Tài nguyên và Môi trường, coi công nghệ
thông tin là yếu tố quan trọng để hiện đại ...
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI
T
RƯỜNG
TRƯỜNG C
Đ TÀI NGUYÊN & MÔI
TRƯỜNG
MIỀN TRUNG
KHOA TRẮC ĐỊA - BẢN
ĐỒ
BÁO
CÁO
THỰC TẬP TỐT
NGHIỆP
ĐỀ TÀI: THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH VÀ CÁC LOẠI HỒ SƠ THỬA
ĐÂT BẰNG PHẦN MỀM MICRO STATION VÀ FAMIS
SVTT : ĐỖ HÙNG VƯƠNG
LỚP : LT4
NGÀNH : TRẮC ĐỊA – BẢN ĐỒ
KHÓA : 2012-2014
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH VÀ CÁC LOẠI HỒ SƠ THỬA ĐÂT BẰNG PHẦN MỀM MICRO STATION VÀ FAMIS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH VÀ CÁC LOẠI HỒ SƠ THỬA ĐÂT BẰNG PHẦN MỀM MICRO STATION VÀ FAMIS - Người đăng: Đỗ Hùng Vương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH VÀ CÁC LOẠI HỒ SƠ THỬA ĐÂT BẰNG PHẦN MỀM MICRO STATION VÀ FAMIS 9 10 806