Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI : TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ LONG THÀNH NAM TỈNH TÂY NINH

Được đăng lên bởi buituananhtcpl2001
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 3564 lần   |   Lượt tải: 19 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH TÂY NINH

TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KỸ THUẬT
TÂN BÁCH KHOA

BÁO CÁO
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI : TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ LONG THÀNH NAM
TỈNH TÂY NINH

Học viên : Bùi Tuấn Anh
Lớp : Trung Cấp Luật
Khóa : II

Năm 2014

1

LỜI CẢM ƠN ĐƠN VỊ THỰC TẬP VÀ NGƯỜI HƯỚNG DẪN Ở ĐƠN VỊ
THỰC TẬP
Thực tập là quá trình tham gia học hỏi, so sánh, nghiên cứu và ứng dụng
những kiến thức đã học vào thực tế công việc ở các cơ quan quản lý hành chính Nhà
nước
Báo cáo thực tập vừa là cơ hội để học viên trình bày những nghiên cứu về vấn
đề mình quan tâm trong quá trình thực tập, đồng thời cũng là một tài liệu quan trọng
giúp giảng viên kiểm tra đánh giá quá trình học tập và kết quả thực tập của mỗi học
viên, áp dụng được những kiến thức đã học vào thực tế.
Để hoàn thành báo cáo thực tập này, ngoài sự nổ lực của bản thân. Tôi trân
trong gởi lời cảm ơn sâu sắc đến :
-Thầy: Khuất Văn Sách giáo viên Trường chính trị Tây Ninh. Thầy tận tình
hướng dẫn, chỉ bảo em trước và trong quá trình thực tập, xây dựng báo cáo, không
chỉ truyền thụ cho em những kiến thức nền tảng mà còn là đạo đức hành chính và
tinh thần của một người công chức tương lai.
-Thường trực Hội đồng nhân dân xã Long Thành Nam đã tận tình truyền dạt
cho tôi những kiến thức nền tảng và tinh thần của một công chức tương lai.
- Ông Lê Phước Tài – Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Long Thành Nam; Ông
Nguyễn Hồng Quang – Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Long Thành Nam
- Các anh, chị, em đang công tác tại Văn phòng Hội đồng nhân dân xã Long
Thành Nam đã quan tâm, giúp đỡ, tin tưởng tạo điều kiện cho tôi tiếp xúc với công
việc của quý cơ quan.
Xin chân thành cảm ơn !
Long Thành Nam, ngày 30 tháng 06 năm 2014
Học viên thực tập

Bùi Tuấn Anh

2

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH TÂY NINH
TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KỸ THUẬT
TÂN BÁCH KHOA
BÁO CÁO
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI : TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ LONG THÀNH NAM
TỈNH TÂY NINH
1
Học viên : Bùi Tuấn Anh
Lớp : Trung Cấp Luật
Khóa : II
m 2014
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI : TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ LONG THÀNH NAM TỈNH TÂY NINH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI : TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ LONG THÀNH NAM TỈNH TÂY NINH - Người đăng: buituananhtcpl2001
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI : TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ LONG THÀNH NAM TỈNH TÂY NINH 9 10 205