Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập tốt nghiệp khóa 2010-2015 chuyên ngành Công trình giao thông công chính

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 485 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Báo cáo thực tập tốt nghiệp

BM CTGTCC & MT

Mục Lục
Nội dung

Trang

1. Lời giới thiệu …………………………………………………………............... 2
2. Phần 1 : Đề cương nhiệm vụ thực tập………………………………………….. 4
3. Phần 2 : Giới thiệu về đơn vị thực tập…………………………………………. 6
4. Phần 3 : Nội dung công việc đã thực hiện…………………………………….... 14
5. Phần 4 : Sản phẩm công việc hoàn thành ……………………………………... 15
6. Nhận xét của đơn vị thực tập…………………………………………………... 20

Phạm Đình Khơi

Trang 1

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

BM CTGTCC & MT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
KHOA CÔNG TRÌNH
BỘ MÔN:CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH
  

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
KHÓA: 2010-2015

Chuyên nghành: Công trình giao thông công chính
-------------  ------------  
Lời mở đầu
Thực tập tốt nghiệp là quá trình rất quan trọng giúp sinh viên nắm bắt được thực tế
trong quá trình làm việc và làm đồ án tốt nghiệp của mình.Nó có ý nghĩa rất lớn đối với
sinh viên sắp ra trường và tạo điều kiện tốt cho mình khi ra trường đi làm.Nó được tổng
kết cả quá trình học tập của sinh viên tại trường để áp dụng vào thực tế khi về cơ quan công
tác.
Thực tập tốt nghiệp giúp sinh viên có điều kiện so sánh những kiến thức đã học
được trong trường và việc áp dụng chúng vào thực tế ra sao và từ đó có sự liên tưởng giữa
sách vở và thực tế.Trong thời gian thực tập tốt nghiệp sinh viên sẽ thu được những thông
tin kiến thức thực tế mà bấy lâu tích lũy được ở giảng đường đại học.
Với ý nghĩa quan trọng như vậy nên kì thực tập tốt nghiệp là dịp để sinh viên học
hỏi kinh nghiệm của những người đi trước cũng như tận mắt chứng kiến và có thể bắt tay
vào một hoặc một phần công việc của mình sau này đi làm khi tốt nghiệp ra trường
Nhằm giúp cho sinh viên sắp sửa tốt nghiệp ra trường có điều kiện thâm nhập thực tế và
làm quen với những công việc kĩ thuật trong lĩnh vực xây dựng cầu đường: Cập nhật và bổ
sung các kiến thức chuyên môn qua các hoạt động thực tiễn ở cơ sở nơi thực tập,trước mắt
là tích cực chuẩn bị cho việc làm đồ án tốt nghiệp,sau này là trang bị cho mỗi một sinh viên
Phạm Đình Khơi

Trang 2

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

BM CTGTCC & MT

một kiến thức khá vững chắc khi thực sự bắt tay vào thiết kế xây dựng một công trình,bộ
môn Công Trình Giao Thông Công Chính _Trường Đại Học GTVT đã tạo điều kiện cho
em được thực tập tốt nghiệp tại Công ty Cổ Phần Giao Thông Công Chính.
Từ ngày 04/08/2014 đến 13/09/2014 Em được thực tập tại công ty. Trong thời gian thực
tập em đã được sự hướng dẫn tận tình của thầy NGND.PGS.TS NGUYỄ...
Báo cáo thc tp tt nghip BM CTGTCC & MT
Phạm Đình Khơi Trang 1
Mục Lục
Nội dung Trang
1. Lời giới thiệu …………………………………………………………............... 2
2. Phần 1 : Đề cương nhiệm vụ thực tập………………………………………….. 4
3. Phần 2 : Giới thiệu về đơn vị thực tập………………………………………. 6
4. Phần 3 : Nội dung công việc đã thực hiện…………………………………….... 14
5. Phần 4 : Sản phẩm công việc hoàn thành ……………………………………... 15
6. Nhận xét của đơn vị thực tập…………………………………………………... 20
Báo cáo thực tập tốt nghiệp khóa 2010-2015 chuyên ngành Công trình giao thông công chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập tốt nghiệp khóa 2010-2015 chuyên ngành Công trình giao thông công chính - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Báo cáo thực tập tốt nghiệp khóa 2010-2015 chuyên ngành Công trình giao thông công chính 9 10 622