Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo thực tập tốt nghiệp

Được đăng lên bởi Minh Xuân Nguyễn
Số trang: 80 trang   |   Lượt xem: 2682 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN


BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TẠI
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NHÀ BÈ

Giảng viên hướng dẫn: TS. TRẦN PHƯỚC
Nhóm sinh viên thực hiện:
Mã số SV
Họ và tên
Lớp
05032311
Nguyễn Đăng Hải
ĐHKT1
05112201
Tôn Thất Hoàng
ĐHKT1
05086891
Mai Thị Lệ Huyền
ĐHKT1
05082191
Nguyễn Thị Hồng Mỹ
ĐHKT1
05101861
Nguyễn Hoàng Ninh
ĐHKT1

TP. HỒ CHÍ MINH
THÁNG 06 - 2009

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Chương 1: Giới thiệu tổng quan

CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NHÀ BÈ
1.1. Thành lập:
1.1.1. Lịch sử hình thành:
- Khởi đầu của NBC là hai xí nghiệp may Ledgine và Jean Symi thuộc Khu chế
xuất Sài Gòn vốn đã hoạt động từ trước năm 1975.
- Tháng 6/1980, do nhu cầu quản lý, Bộ Công Nghiệp đã quyết định sát nhập
hai xí nghiệp trên để thành lập xí nghiệp may xuất khẩu Nhà Bè trực thuộc Liên Hiệp
SX-XNK May theo quyết định số 225CNN/TCQL ngày 03/06/1980 của Bộ Công
Nghiệp.
- Để phù hợp với đà phát triển kinh tế xã hội và xu hướng hội nhập vào kinh tế
thị trường, tháng 03/1992, Bộ Công Nghiệp đã ra quyết định số 225/CNn/TCLĐ ngày
24/03/1992 cho phép thành lập Công ty may Nhà Bè, là một đơn vị thành viên của
Tổng Công ty Dệt May Việt Nam. Kể từ đây công ty chính thức là một doanh nghiệp
Nhà nước, thực hiện chế độ hạch toán độc lập, tự chủ về tài chính và chịu trách nhiệm
về kết quả hoạt động kinh doanh.
- Bước sang thế kỷ 21, tiếp tục thực hiện chủ trương đổi mới của Đảng, Bộ
Công nghiệp đã có quyết định số 74/2004/QĐ/BCN ngày 6/8/2004 và quyết định số
88/2004/QĐ/BCN ngày 8/9/2004 về việc chuyển Công ty may Nhà Bè thành Công ty
cổ phần may Nhà Bè.
- Trong năm 2008, căn cứ theo Giấy chứng nhận đăng ký Kinh doanh số
4103003232 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp,
sửa đổi lần thứ 3 ngày 16/10/2008, kể từ ngày 01/11/2008, Công ty chính thức chuyển
đổi thành Tổng Công ty cổ phần may Nhà Bè. Đây là bước ngoặt lớn, đánh dấu sự
phát triển mới của Công ty, với:
 Tên gọi:

Tổng Công ty cổ phần may Nhà Bè

 Tên giao dịch quốc tế: Nha Be Garment Corporation Joint – Stock Company
GVHD: TS. Trần Phước

Trang 1

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Chương 1: Giới thiệu tổng quan

 Tên viết tắt:

NHABECO

 Trụ sở chính:

04 đường Bến Nghé, P. Tân Thuận Đông, Q.7, Tp.HCM

 Điện thọai:

(84.8) 38720077

 Fax:

(84.8) 38725107

 Mã số thuế:

0300398889

 Website: E-mail:

info@nhabe.com.vn

1.1.2. Vốn...
BỘ CÔNG THƯƠNG BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TẠI
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NHÀ BÈ
Giảng viên hướng dẫn: TS. TRẦN PHƯỚC
Nhóm sinh viên thực hiện:
Mã số SV Họ và tên Lớp
05032311 Nguyễn Đăng Hải ĐHKT1
05112201 Tôn Thất Hoàng ĐHKT1
05086891 Mai Thị Lệ Huyền ĐHKT1
05082191 Nguyễn Thị Hồng Mỹ ĐHKT1
05101861 Nguyễn Hoàng Ninh ĐHKT1
TP. HỒ CHÍ MINH
THÁNG 06 - 2009
báo cáo thực tập tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo thực tập tốt nghiệp - Người đăng: Minh Xuân Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
80 Vietnamese
báo cáo thực tập tốt nghiệp 9 10 432