Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập trung cấp y, bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức

Được đăng lên bởi Hoàng Gia
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 9512 lần   |   Lượt tải: 31 lần
Báo Cáo Thực Tập

Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Thủ Đức

LỜI MỞ ĐẦU
Với sự phát triển của kinh tế, xã hội nhu cầu về chăm sóc sức khỏe ngày
càng tăng. Với nhu cầu đó đòi hỏi nền y học nói chung và ngành y nói riêng
cũng phải phát triển để đáp ứng với nhu cầu của xã hội. Với sự nỗ lực, phấn
đấu không ngưng của đội ngũ y bác sĩ cùng trang thiết bị y học hiện đại nền y
học nói chung và ngành y nói riêng đã đạt được thành tựu vượt bậc, to lớn. Là
một hoc sinh ngành y, em đã được đào tạo những kiến thức cơ sở và chuyên
ngành, tuy nhiên chủ yếu vẫn là lý thuyết. Xác định giữa lý thuyết và thực tế có
một khoảng cách khá xa, do đó nhà trường đã tạo điều kiện cho những sinh
viên y sĩ như chúng em được thực tế trong môi trường bệnh viện. Nhờ môi
trường thực tế mà chúng em đã học hỏi thêm rất nhiều về kiến thức y học, cũng
như cách ứng xử có chuẩn mực với mọi người xung quanh, cho em có cái nhìn
chính xác hơn về ngành y, một ngành cao quý như Bác đã từng nói “lương y
như từ mẫu”
Qua 5 tháng rưỡi thực tập tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, nhờ
có sự quan tâm của ban giám đốc bệnh viện cũng như sự giúp đỡ, chỉ bảo tận
tình của quý thầy cô, các cô, chú, anh, chị điều dưỡng, Bác sĩ đã giúp em cũng
như các bạn học cùng ngành vừa được thực hành những gì mình đã được học
tại trường, vừa được một lần nữa ôn lại kiến thức đã học không những vậy
chúng em còn được học hỏi thêm những kinh nghiệm từ các anh chị đi trước
cũng như những kiến thức mà chúng em chưa được học ở trường.
Em xin chân thành cảm ơn các thầy, cô, các cô, chú, anh, chị điều
dưỡng, Bác sĩ đã giúp em trong thời gian qua để chuyến thực tập của em và tập
thể lớp được hoàn thành tốt đẹp.
Dù đã rất cố gắng nhưng chắc chắn bài báo cáo của em chưa đầy đủ và
còn nhiều thiếu sót. Kính mong sự quan tâm góp ý của thầy cô để em có nhiều
kinh nghiệm hơn sau khi ra trường.
Em xin chân thành cảm ơn!

Sinh Viên Thực Tập : Trần Thị Đức

Trang. 1

Báo Cáo Thực Tập

Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Thủ Đức

1. SƠ LƯỢC VỀ BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC
THỦ ĐỨC
Bệnh Viện Đa Khoa khu vực Thủ Đức


Địa chỉ: 64 Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức



Điện thoại: (84-8) 3722 3556 - Fax: (84-8) 3722 2522.



Email: dakhoathuduc@gmail.com



Website: 

Hình: Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức
Bệnh viện Đa khoa khu vực thủ đức được thành lập năm 1975, sau ngày
miền nam hoàn toàn giải phóng.
Khởi đầu là một bệnh viện sau đó là trung tâm y tế huyện thủ đức.
Sinh Viên Thực Tập : Trần Thị Đức

Trang. 2

Báo Cáo Thực Tập

B...
Báo Cáo Thực Tập Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Thủ Đức
LỜI MỞ ĐẦU
Với sự phát triển của kinh tế, hội nhu cầu về chăm sóc sức khỏe ngày
càng tăng. Với nhu cầu đó đòi hỏi nền y học nói chung và ngành y nói riêng
cũng phải phát triển để đáp ứng với nhu cầu của hội. Với sự nỗ lực, phấn
đấu không ngưng của đội ngũ y bác cùng trang thiết bị y học hiện đại nền y
học nói chung ngành y nói riêng đã đạt được thành tựu vượt bậc, to lớn.
một hoc sinh ngành y, em đã được đào tạo những kiến thức sở chuyên
ngành, tuy nhiên chủ yếu vẫnthuyết. Xác định giữa thuyết thực tế
một khoảng cách khá xa, do đó nhà trường đã tạo điều kiện cho những sinh
viên y như chúng em được thực tế trong môi trường bệnh viện. Nhờ môi
trường thực tế mà chúng em đã học hỏi thêm rất nhiều về kiến thức y học, cũng
như cách ứng xử có chuẩn mực với mọi người xung quanh, cho em có cái nhìn
chính xác hơn về ngành y, một ngành cao quý như Bác đã từng nói “lương y
như từ mẫu”
Qua 5 tháng rưỡi thực tập tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, nhờ
sự quan tâm của ban giám đốc bệnh viện cũng như sự giúp đỡ, chỉ bảo tận
tình của quý thầy cô, các cô, chú, anh, chị điều dưỡng, Bác đã giúp em cũng
như các bạn học cùng ngành vừa được thực hành những mình đã được học
tại trường, vừa được một lần nữa ôn lại kiến thức đã học không những vậy
chúng em còn được học hỏi thêm những kinh nghiệm từ các anh chị đi trước
cũng như những kiến thức mà chúng em chưa được học ở trường.
Em xin chân thành cảm ơn các thầy, cô, các cô, chú, anh, chị điều
dưỡng, Bác sĩ đã giúp em trong thời gian qua để chuyến thực tập của em và tập
thể lớp được hoàn thành tốt đẹp.
đã rất cố gắng nhưng chắc chắn bài báo cáo của em chưa đầy đủ
còn nhiều thiếu sót. Kính mong sự quan tâm góp ý của thầy để em nhiều
kinh nghiệm hơn sau khi ra trường.
Em xin chân thành cảm ơn!
Sinh Viên Thực Tập : Trần Thị Đức Trang. 1
Báo cáo thực tập trung cấp y, bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập trung cấp y, bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức - Người đăng: Hoàng Gia
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Báo cáo thực tập trung cấp y, bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức 9 10 738