Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo thực tập về tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm

Được đăng lên bởi cogainuirung11093
Số trang: 99 trang   |   Lượt xem: 2835 lần   |   Lượt tải: 7 lần
GVHD: Dương Thị Tiền

BÁO CÁO THỰC TẬP

Tên đề tài:
Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
của Công ty Cổ phần An Thịnh tại thành phố Sơn La

=> Chuyên đề: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty
Cổ phần An Thịnh

Sinh viên : Hà Thị Hằng

GVHD: Dương Thị Tiền

BÁO CÁO THỰC TẬP

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi.
Các số liệu, kết quả nêu trong báo cáo là trung thực, xuất phát từ tình hình
thực tế của Công ty Cổ phần An Thịnh.
Sinh viên
Hà Thị Hằng

Sinh viên : Hà Thị Hằng

GVHD: Dương Thị Tiền

BÁO CÁO THỰC TẬP

LỜI MỞ ĐẦU
1.Sự cần thiết của đề tài
Trong những năm gần đây, cùng với sự đổi mới kinh tế, hệ thống cơ sở hạ
tầng của nước ta ngày càng có sự phát triển đáng kể. Trong đó không thể không kể
đến sự đóng góp của ngành xây dựng cơ bản - một ngành mũi nhọn thu hút khối
lượng vốn đầu tư của nền kinh tế.
Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt mỗi doanh nghiệp đều phải
tự tìm cho mình những giải pháp để tồn tại và phát triển. Tổ chức công tác tập hợp
chi phí và tính giá thành một cách chính xác kịp thời sẽ giúp các nhà quản lý nắm
được chi phí của từng công trình, hạng mục công trình từ đó đánh giá được tình
hình thực hiện các định mức, dự toán chi phí, tình hình sử dụng vật tư, lao động,
tiền vốn… nhằm tìm ra biện pháp tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm đảm bảo
yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Nhận thức được sự cần thiết của vấn đề nêu trên, sau một thời gian thực tập
tại Công ty cổ phần An Thịnh, được sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô trong khoa
Kế toán - đặc biệt là của cô giáo – Dương Thị Tiền và các anh, chị trong công ty,
em đã lựa chọn và hoàn thành đề tài báo cáo cuối khóa : “Tổ chức công tác kế
toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần
An Thịnh”
2. Mục đích nghiên cứu đề tài
Nghiên cứu thực tế công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản
phẩm tại Công ty Cổ phần An Thịnh để từ đó tìm hiểu sâu hơn và đề xuất các kiến
nghị nhằm hoàn thiện hơn công tác tập hợp chi phí và tính giá thành tại Công ty cổ
phần An Thịnh.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Báo cáo tập trung nghiên cứu lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản
xuất và giá thành tại Công ty, nghiên cứu tình hình thực tế công tác kế toán tập hợp
chi phí và tính giá thành tại Công ty Cổ phần An Thịnh trong thời gian qua để đối
chiếu tìm hiểu lý luận và thực tiễn.
4. Bố cục
Ngoài phần mở đầu và kết luận, ...
BÁO CÁO THỰC TẬP
BÁO CÁO THỰC TẬP
GVHD: Dương Thị Tiền
GVHD: Dương Thị Tiền
Tên đề tài:
Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
của Công ty Cổ phần An Thịnh tại thành phố Sơn La
=> Chuyên đề: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty
Cổ phần An Thịnh
Sinh viên
Sinh viên
: Hà Thị Hằng
: Hà Thị Hằng
báo cáo thực tập về tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo thực tập về tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm - Người đăng: cogainuirung11093
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
99 Vietnamese
báo cáo thực tập về tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 9 10 612