Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập vốn bằng tiền

Được đăng lên bởi luongbot
Số trang: 93 trang   |   Lượt xem: 2053 lần   |   Lượt tải: 10 lần
BÁO CÁO THỰC TẬP
Khóa kế toán kiểm toán

Đề tài
KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU

SVTH: NGUYỄN MINH XUÂN AN

KẾ TOÁN TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU
LỜI MỞ ĐẦU

Các doanh nghiệp hoạt động trong cơ chế thị trường với sự cạnh tranh gay
gắt của nhiều thành phần kinh tế khác nhau với sự đổi mới về chính sách tài
chính, tín dụng thì vấn đề quản lý, sử dụng vốn bằng tiền cùng với sự kiểm tra
chặt chẽ của tình hình thanh toán là vấn đề cần quan tâm.
Hằng ngày tại các doanh nghiệp luôn luôn có các dịch vụ thu chi xen kẻ
lẫn nhau, các khoản thu là để có vốn bằng tiền chỉ là thực hiện các hợp đồng
sản xuất kinh doanh, và từ đó các nguồn thu để đáp ứng các nhu cầu về khoảng
chi. Dòng lưu chuyển tiền tệ xảy ra liên tục không ngừng, lượng tiền tiêu lớn
hơn lượng tiền chi nhưng bao giờ doanh nghiệp cũng dự trữ một khoảng tiền
lớn để đáp ứng kịp thời các khoảng tiền cần thiết. Tuy nhiên, khoảng dự trữ
tiền không giống khoản dự trữ nguyên vật liệu, hàng hóa… vì các loại tài sản
này có thể tồn động nhưng tiền thì vẫn dự trữ không ngừng trong một đơn vị
sản xuất kinh doanh, bất cứ ngành nghề gì thì vốn tiền vẫn là một thứ tài sản
thiết yếu.
Xuất phát từ vai trò quan trọng của vống bằng tiền đối với tình hình sản
xuất kinh doanh của tất cả các công ty nói chung và của công ty TNHH TM
DVGN THẾ KỶ MỚI nói riêng, kết hợp với quá trình thực tập tại công ty, em
chọn đề tài “KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU”
tại công ty TNHH TM DVGN THẾ KỶ MỚI nhằm mục đích hạch toán vốn
bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán gồm: phải thu của khách hàng, phải trả
người bán và thanh toán tạm ứng, để xác định hiện trạng, việc luân chuyển vốn
tại doanh nghiệp. Từ đó tìm ra nguyên nhân để đưa ra biện pháp khắc phục
khó khăn, khai thác có hiệu quả từ việc quản lý vốn bằng tiền và các nghiệp vụ
thanh toán tại doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

SVTH: NGUYỄN MINH XUÂN AN

2

KẾ TOÁN TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU
CHƯƠNG I
GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH TM DV GIAO
NHẬN THẾ KỶ
MỚI
1.1.Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty
1.1.1. Giới thiệu sơ lược về Công ty
Tên công ty: CÔNG TY TNHH TM DV GIAO NHẬN THẾ KỶ MỚI
Tên tiếng Anh: NEW CENTURY CONTAINER LINES
Địa chỉ: 46B cư xá Nguyễn Thái Bình, P.4, Q. Tân Bình, Tp Hồ Chí
Minh
Điện thoại: 08.38114172 / 08.38118042
Fax: 08.38424703
E mail: ncclvn.com.vn
Mã số thuế: 0302330903
Tài khoản ngân hàng
- VIETCOMBANK – CN Tp Hồ Chí
Minh VND: 007 100 0598 976
USD: 007 137 0598 986
- EXIMBANK – CN Tân định, Tp Hồ
Chí Minh VND: 140014851002300
U...
BÁO CÁO THỰC TẬP
Khóa kế toán kiểm toán
Đề tài
KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU
SVTH: NGUYỄN MINH XUÂN AN
Báo cáo thực tập vốn bằng tiền - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập vốn bằng tiền - Người đăng: luongbot
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
93 Vietnamese
Báo cáo thực tập vốn bằng tiền 9 10 146