Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập xi măng

Được đăng lên bởi lahan-vo
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 334 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lời nói đầu
Là một sinh viên, đặc biệt là sinh viên ngành kỹ thuật. Việc thực hành thực tế là cực kỳ
quan trọng đối với việc phát triển kiến thức và kỹ năng cá nhân của sinh viên.
Nhận thức được những điều trên, em và các bạn sinh viên tự động hóa đã rất hào hứng và
có những ngày thực tập tốt nghiệp trước khi ra trường khá bổ ích. Chuyến thực tập tốt
nghiệp đến nhà máy xi măng Hoàng Thạch tại xã Minh Tân - huyện Kinh Môn - Hải Dương
dài 22 ngày đã cho chúng em những trải nghiệm thực tế về một nhà máy công nghiệp hóa
với những hệ thống tự động hóa hoàn toàn, cùng với những giờ hoạt động nghiên cứu tại
một nhà máy như một kỹ sư thực thụ. Đây cũng là khoảng thời gian để chúng em thực sự
suy nghĩ về chuyên ngành của mình và những định hướng nghề nghiệp trong tương lai gần
sau khi ra trường.
Bài báo cáo thực tập này của em gồm có 3 chương:
Chương I: Sơ lược về công ty xi măng Hoàng Thạch
Chương II: Tổng quan công nghệ sản xuất xi măng
Chương III: Lò nung và hệ thống cân Rotor Weighfeeder
Bài báo cáo này nói một cách khái quát và cơ bản nhất về tự động hóa nhà máy xi măng
và cấu tạo hệ thống cân Rotor cấp than tự động, có sử dụng một số tài liệu trên mạng và tài
liệu từ nhà máy xi măng.
Em xin chân thành cảm ơn Viện Điện và thầy đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhóm em đi
thực tập chuyến này!
Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2014
Sinh viên

1

Chương I: Sơ lược về công ty Xi măng Hoàng Thạch

1.1 Vị trí địa lý và quá trình hình thành phát triển của công ty
1.1.1 Vị trí địa lý
Nhà máy gồm 2 khu chính:
- Khu sản xuất: Phía hữu ngạn sông Đá Bạch trên khu đồi thuộc thôn Hoàng Thạch, Xã
Minh tân, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương với diện tích 24ha có nguồn nguyên liệu đá
vôi và đá sét dồi dào. Với trữ lượng trên 150 triệu tấn đá vôi, chất lượng tốt, ít tạp chất,
hàm lượng CACO3 > 92%, MgO3 < 3% cộng với trên 50 triệu tấn đá sét là nguyện liệu
chính để sản xuất xi măng khoảng 100 năm cho mỗi dây chuyền. Ngoài ra còn gồm tất cả
các xướng sản xuất chính từ khâu đập đá vôi, đá sét, gia công chế biến các nguyên liệu,
nung và nghiền xi măng.
- Khu thành phẩm: Phái tả ngạn sông Đá Bạch, thuộc vùng đất của thôn Vĩnh Tuy, Xã
Vĩnh Khê, Huyện Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, với diện tích 12.5ha, gồm 5 xilô chứa xi
măng, hệ thống máy đóng bao xi măng, hệ thống băng tải, máng xuất xi măng theo các
tuyến: đường Ôtô, đường thủy, đường sắt. Hai khu vực trên được nối liền bằng một cây
cầu dài 388.15m qua sông Đá Bạch.

1.1.2 Quá trình phát triển nhà máy
Sau khi chiến tranh kết thúc, nền kinh t...
1
Lờii đu
Là một sinh viên, đặc bit sinh viên ngành k thut. Vic thc hành thc tế cc k
quan trọng đối vi vic phát trin kiến thc k năng nhân ca sinh viên.
Nhn thc được những điều trên, em các bn sinh viên t động hóa đã rt hào hng
nhng ngày thc tp tt nghip trước khi ra trường khá b ích. Chuyến thc tp tt
nghiệp đến nhà máy xi măng Hoàng Thch ti xã Minh Tân - huyn Kinh Môn - Hi Dương
dài 22 ngày đã cho chúng em nhng tri nghim thc tế v mt nhà máy công nghip hóa
vi nhng h thng t động hóa hoàn toàn, cùng vi nhng gi hoạt đng nghiên cu ti
một nhà máy như mt k sư thc thụ. Đây cũng khoảng thi gian để chúng em thc s
suy nghĩ về chuyên ngành ca mình những định hướng ngh nghiệp trong tương lai gn
sau khi ra trường.
Bài o o thc tp này ca em gm có 3 chương:
Chương I: c v công ty xi măng Hng Thạch
Chương II: Tng quan công ngh sn xuất xi măng
Chương III: Lò nung h thng n Rotor Weighfeeder
Bài o o này nói một cách khái quát bn nht v t động hóa nhà máy xi măng
cu to h thng cân Rotor cp than t động, có s dng mt s tài liu trên mng tài
liu t nhà máy xi măng.
Em xin chân thành cm ơn Viện Điện thy đã tạo điều kin thun li cho nhóm em đi
thc tp chuyến này!
Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2014
Sinh viên
Báo cáo thực tập xi măng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập xi măng - Người đăng: lahan-vo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Báo cáo thực tập xi măng 9 10 92