Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tại phòng một của

Được đăng lên bởi Pham Duc Thanh
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 2059 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Báo cáo thực tập cuối khóa
LỜI MỞ ĐẦU
Ngày nay, cải cách hành chính là vấn đề mang tính toàn cầu, cả các nước
phát triển và các nước đang phát triển đều xem cải cách hành chính như một
động lực mạnh mẽ để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển dân chủ và các
mặt khác của đời sống xã hội. Việt Nam cũng nằm trong xu thế đó.
Trong nhiều năm qua cùng với công cuộc đổi mới nền kinh tế thì cải cách
hành chính cũng được tiến hành. Nó được thực hiện từng bước và đang thể hiện
rõ vai trò quan trọng của mình trong việc đẩy nhanh sự phát triển đất nước.
Một trong những nội dung quan trọng trong cải cách hành chính là cải
cách thủ tục hành chính, lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến việc giải quyết công
việc của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Nền hành chính nói chung và
hệ thống thủ tục hành chính nói riêng của nước ta đã và đang tồn tại nhiều vấn
đề bất cập, trong khi đó đất nước đang từng bước hội nhập mạnh mẽ vào nền
kinh tế thế giới. Do đó hơn bao giờ hết, công cuộc cải cách hành chính và cải
cách thủ tục hành chính đang trở thành một yêu cầu vô cùng cấp thiết.
Hiện thực hóa yêu cầu đó, cơ chế “một cửa” trong việc giải quyết thủ tục
hành chính đã ra đời. Kể từ khi được đưa vào áp dụng rộng rãi tại các cơ quan
hành chính các cấp trong cả nước cơ chế này đã và đang bộc lộ những ưu, nhược
điểm khác nhau cũng như thể hiện vai trò, ảnh hưởng của mình đối với đời sống
kinh tế-xã hội.
Thực hiện báo cáo này, với chuyên đề “Thực trạng và giải pháp nâng cao
hiệu quả hoạt động của bộ phận “một cửa” tại UBND quận Thanh Xuân” , qua
đó em xin góp phần làm rõ những vấn đề về cơ chế này.

Trương Xuân Hoàng-KH7D
1

Báo cáo thực tập cuối khóa

LỜI CẢM ƠN
Được sự giới thiệu của Học Viện Hành Chính Quốc từ ngày 03/03/2010
đến 05/05/2010 em đã được phân công đến UBND quận Thanh Xuân cụ thể là
Bộ phận “Một cửa” để thực tập, qua đó tìm hiểu, nâng cao nghiệp vụ hành
chính. Trong quá trình thức tập em đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của UBND
quận Thanh Xuân, tập thể cán bộ Bộ phận “Một của” quận Thanh Xuân, và các
thầy cô hướng dẫn trong đoàn thực tập.
Quá trình thực hiện đã diễn ra tốt đẹp, em đã được tiếp xúc nhiều với thực
tế và học hỏi được nhiều điều trong quá trình cùng làm việc với các cán bộ tại
cơ quan. Để hoàn thành báo cáo thực tập này , em xin chân thành cảm ơn:
UBND quận Thanh Xuân- Cơ quan em được phân công thực tập
Các cán bộ Bộ phận “Một cửa”- Đơn vị em trực tiếp được tiếp nhận
Tập thể cán bộ tại UBND quận Thanh Xuân
Các Thầy cô giáo phụ trách đoàn thực tập.
Đặ...
Báo cáo thực tập cuối khóa
LỜI MỞ ĐẦU
Ngày nay, cải cách hành chính vấn đề mang tính toàn cầu, cả các nước
phát triển các nước đang phát triển đều xem cải cách hành chính như một
động lực mạnh m để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển dân chủ các
mặt khác của đời sống xã hội. Việt Nam cũng nằm trong xu thế đó.
Trong nhiều năm qua cùng với công cuộc đổi mới nền kinh tế thì cải cách
hành chính cũng được tiến hành. được thực hiện từng bước đang thể hiện
rõ vai trò quan trọng của mình trong việc đẩy nhanh sự phát triển đất nước.
Một trong những nội dung quan trọng trong cải cách hành chính cải
cách thủ tục hành chính, lĩnh vực liên quan trực tiếp đến việc giải quyết công
việc của các tổ chức, doanh nghiệp người dân. Nền hành chính nói chung
hệ thống thủ tục hành chính nói riêng của nước ta đã đang tồn tại nhiều vấn
đề bất cập, trong khi đó đất nước đang từng ớc hội nhập mạnh mẽ vào nền
kinh tế thế giới. Do đó hơn bao giờ hết, công cuộc cải cách hành chính cải
cách thủ tục hành chính đang trở thành một yêu cầu vô cùng cấp thiết.
Hiện thực hóa yêu cầu đó, chế “một cửatrong việc giải quyết thủ tục
hành chính đã ra đời. Kể từ khi được đưa vào áp dụng rộng rãi tại các quan
hành chính các cấp trong cả nước cơ chế này đã và đang bộc lộ những ưu, nhược
điểm khác nhau cũng như thể hiện vai trò, ảnh hưởng của mình đối với đời sống
kinh tế-xã hội.
Thực hiện báo cáo y, với chuyên đề “Thực trạng giải pháp ng cao
hiệu quả hoạt động của bộ phận “một cửa tại UBND quận Thanh Xuân” , qua
đó em xin góp phần làm rõ những vấn đề về cơ chế này.
Trương Xuân Hoàng-KH7D
1
báo cáo thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tại phòng một của - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tại phòng một của - Người đăng: Pham Duc Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
báo cáo thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tại phòng một của 9 10 470