Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo tốt nghiệp

Được đăng lên bởi Hòa Te
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 604 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại Quốc tế WTO, Việt Nam đã nhanh
chóng khẳng định vị thế của mình trên trường Quốc tế. Nhiều mặt hàng, sản phẩm của
Việt Nam có điều kiện tìm được những thị trường mới, tiềm năng hơn. Nhưng đi kèm
với sự phát triển nhanh của xu thế toàn cầu hóa đó chính là việc phải xây dựng một
hành lang pháp lý đầy đủ, phù hợp, có tính dự đoán để có thể nâng cao khả năng quản
lý Nhà nước về kinh tế, xã hội. Chính vì vậy trong những năm gần đây Việt Nam đã
chủ động xây dựng, sửa đổi các văn bản pháp luật nhằm mở đường cho các doanh
nghiệp có thể mở rộng sản xuất kinh doanh, cũng như Nhà nước dễ dàng hơn trong
quá trình quản lý Nhà nước về kinh tế, xã hội. Nhưng cũng vì lý do đó mà dẫn tới
nhiều văn bản luật được ban hành, nhiều doanh nghiệp không kịp cập nhật dẫn tới
những khó khăn nhất định, bỏ lỡ những cơ hội trong quá trình hoạt động, sản xuất.
Được Trường Đại học Thương Mại, khoa Kinh tế - Luật, Tổng công ty May 10
và giáo viên hướng dẫn - Th.S Trần Thị Nguyệt tạo điều kiện, giúp đỡ nên em đã có cơ
hội tìm hiểu thực tế về hoạt động của Tổng công ty và vấn đề thực thi pháp luật tại
Tổng công ty. Đây không những là cơ hội để em có thể làm quen với môi trường làm
việc mà còn là cơ hội để em vận dụng những kiến thức đã được học, được tích lũy khi
ngồi trên ghế nhà trường, nhằm có cái nhìn khách quan hơn.
Tổng công ty được thành lập từ năm 1946, tiền thân của Tổng công ty là các
xưởng may quân trang ở chiến khu Việt Bắc, đến nay Tổng công ty đã chuyển đổi mô
hình sang Tổng công ty May 10 – Công ty Cổ phần. Từ đó, Tổng công ty đã đạt được
những thành công nhất định trong việc sản xuất kinh doanh cũng như vấn đề thực thi
pháp luật về thương mại nói riêng và pháp luật nói chung. Nhưng bên cạnh đó vì nhiều
lý do mà ở một số lĩnh vực, Tổng công ty còn gặp hạn chế trong quá trình áp dụng
pháp luật, dẫn tới một số khó khăn, thậm chí phải bỏ qua một số cơ hội trong sản xuất
kinh doanh.
Trong thời gian thực tập tại Tổng công ty May 10, em đã nhận được sự giúp đỡ
nhiệt tình từ phía cán bộ và nhân viên, tạo điều kiện cho em có thể thực sự tham gia
vào hoạt động của Tổng công ty cũng như có thể hoàn thành được bản báo cáo này.
Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Tổng công ty đã giúp em có được thời gian đầu
thực tập thật bổ ích. Đồng thời, em xin bày tỏ sự biết ơn sâu sắc với cô giáo Trần Thị
Nguyệt đã tận tình chỉ bảo, giúp đỡ em trong suốt quá trình thực tập tốt nghiệp.
Do kiến thức của em còn hạn hẹp nên bài báo cáo thực tập tổng hợp nà...
LỜI MỞ ĐẦU
Sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại Quốc tế WTO, Việt Nam đã nhanh
chóng khẳng định vị thế của mình trên trường Quốc tế. Nhiều mặt hàng, sản phẩm của
Việt Nam điều kiện tìm được những thị trường mới, tiềm năng hơn. Nhưng đi kèm
với s phát triển nhanh của xu thế toàn cầu hóa đó chính việc phải xây dựng một
hành lang pháp lý đầy đủ, phù hợp, tính dự đoán để thể nâng cao khả năng quản
Nhà nước về kinh tế, hội. Chính vậy trong những m gần đây Việt Nam đã
chủ động xây dựng, sửa đổi các văn bản pháp luật nhằm mở đường cho các doanh
nghiệp thể mở rộng sản xuất kinh doanh, cũng như Nhà nước dễ dàng hơn trong
quá trình quản Nhà nước về kinh tế, hội. Nhưng cũng lý do đó dẫn tới
nhiều văn bản luật được ban hành, nhiều doanh nghiệp không kịp cập nhật dẫn tới
những khó khăn nhất định, bỏ lỡ những cơ hội trong quá trình hoạt động, sản xuất.
Được Trường Đại học Thương Mại, khoa Kinh tế - Luật, Tổng công ty May 10
và giáo viên hướng dẫn - Th.S Trần Thị Nguyệt tạo điều kiện, giúp đỡ nên em đã có cơ
hội tìm hiểu thực tế về hoạt động của Tổng công ty vấn đ thực thi pháp luật tại
Tổng công ty. Đây không những là hội để em thể làm quen với môi trường làm
việc mà còn là cơ hội để em vận dụng những kiến thức đã được học, được tích lũy khi
ngồi trên ghế nhà trường, nhằm có cái nhìn khách quan hơn.
Tổng công ty được thành lập từ năm 1946, tiền thân của Tổng công ty các
xưởng may quân trang chiến khu Việt Bắc, đến nay Tổng công ty đã chuyển đổi
hình sang Tổng công ty May 10 Công ty Cổ phần. Từ đó, Tổng công ty đã đạt được
những thành công nhất định trong việc sản xuất kinh doanh cũng nvấn đề thực thi
pháp luật về thương mại nói riêng và pháp luật nói chung. Nhưng bên cạnh đó vì nhiều
do một s lĩnh vực, Tổng công ty còn gặp hạn chế trong quá trình áp dụng
pháp luật, dẫn tới một số khó khăn, thậm chí phải bỏ qua một số hội trong sản xuất
kinh doanh.
Trong thời gian thực tập tại Tổng công ty May 10, em đã nhận được sự giúp đỡ
nhiệt tình từ phía cán bộ nhân viên, tạo điều kiện cho em thể thực sự tham gia
vào hoạt động của Tổng công ty cũng như thể hoàn thành được bản báo cáo này.
Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Tổng công ty đã giúp em có được thời gian đầu
thực tập thật bổ ích. Đồng thời, em xin bày tỏ sự biết ơn sâu sắc với giáo Trần Th
Nguyệt đã tận tình chỉ bảo, giúp đỡ em trong suốt quá trình thực tập tốt nghiệp.
Do kiến thức của em còn hạn hẹp nên bài báo cáo thực tập tổng hợp này không
tránh khỏi thiếu sót, em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến từ phía Tổng công ty
và các thầy, cô giáo.
Em xin chân thành cảm ơn!
1
Báo cáo tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo tốt nghiệp - Người đăng: Hòa Te
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Báo cáo tốt nghiệp 9 10 678