Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo tốt nghiệp

Được đăng lên bởi Phận Hoa Theo Gió
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 316 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI MỞ ĐẦU

Ngày nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các nền kinh tế trên thế giới, các
nguồn tài nguyên thiên nhiên ngày càng bị cạn kiệt. Sự phát triển này cũng dẫn tới nhu cầu sử
dụng dầu mỏ rất mạnh mẽ, làm cho kinh tế toàn cầu cân bằng một cách mong manh. Thế giới
đã bị lệ thuộc quá nhiều vào dầu mỏ vì tính dễ dùng của nó. Sự cạn kiệt của nguồn dầu mỏ thế
giới và sự quan tâm về môi trường ngày càng tăng đã dẫn đến sự nghiên cứu và phát triển
nguồn năng lượng thay thế cho năng lượng có nguồn gốc dầu mỏ. Biodiesel là một sự thay thế
đầy tiềm năng cho diesel dựa vào tính chất tương tự và những ưu diển vượt trội của nó.
Nguồn nguyên lệu đẻ sản xuất chủ yếu là từ thực vật, nên chúng có những phẩm chất
của nguyên liệu thực vật như tính dễ phân hủy, dễ sản xuất và không có độc tính. Bởi vậy, khi
sử dụng nguyên liệu sinh học không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần bảo vệ môi
trường, sử dụng tiết kiệm hơn nguồn tài nguyên đang dần cạn kiệt, góp phần đảm bảo sự phát
triển bền vững. Đây chắc chắn sẽ là xu hướng nhiên liệu của cả thế giới trong tương lai.
Ở Việt Nam, ngành sản xuất nhiên liệu sinh học cũng đã bắt đầu được quan tâm phát
triển. Tuy vẫn còn sơ khai nhưng đây hứa hẹn sẽ trở thành ngành sản xuất mang lại nhiều hiệu
quả kinh tế cũng như bảo vệ môi trường của Việt Nam.

CHƯƠNG 1:

KHÁI QUÁT VỀ BIODIEZEL

I. Giới thiệu về Biodiezel
Biodiezel hay diesel sinh học là một loại nhiên liệu có tính chất tương đương với
nhiên liệu dầu diesel nhưng không phải được sản xuất từ dầu mỏ mà được sản xuất từ dầu
thực vật hay mỡ động vật.
Diezel sinh học nói riêng hay nhiên liệu sinh học nói chung, là một loại năng lượng
tái tạo. Nhìn theo phương diện hóa học thì diesel sinh học là metyl este của những axit
béo.
Biodiezel bắt đầu được sản xuất từ khoảng giữa năm 1800, trong thời điểm đó
người ta chuyển hóa dầu thực vật để thu glyxerol ứng dụng làm xà phòng và các sản
phẩm phụ metyl hoặc etyl este gọi chung là biodiezel.
Ngày 10/08/1893 lần đầu tiên Rudolf Diesel đã sử dụng Biodiezel do ông sáng chế
để chạy máy. Năm 1912, ông đã dự báo: “Hiện nay, việc dùng dầu thực vật cho nhiên
liệu động cơ có thể không quan trọng, nhưng trong tương lai những loại dầu như thê
chắc chắn sẽ có giá trị không thua gì các sản phẩm nhiên liệu từ dầu mỏ và than đá”.
Trong bối cảnh nguồn tài nguyên dầu mỏ đang cạn kiệt và những tác động xấu lên
môi trường của việc sử dụng nhiên liệu, nhiên liệu tái sinh sạch trong đó có biodiezel
đang ngày...


 !"#$%&'()
&*&(+,-..(/ 01.#2
34 !-"15.&(+67&8&9#$"&(+
5/:;<=34&'3>
=-;?.=-;?9@&(+#A.&BB--1
3(=.&BB-&.7,;CD;&;?19#
-"3EFG,-HIJ9DK,
-"I;7&8/&8FG,:9317#ALI
)&*-"M:N--?7O9( F.":
;<)&*"C3&("9(3F F.
 D#P/QQ-G;-"F.;C-#
RS"FG,-"M%34 Q3(3;?5/
#2'OC;3/>TLFG,-"
5F%; F.":;<S"#
Báo cáo tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo tốt nghiệp - Người đăng: Phận Hoa Theo Gió
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Báo cáo tốt nghiệp 9 10 34