Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo tốt nghiệp

Được đăng lên bởi phung-quan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 342 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tiêu chuẩn cây con xuất vườn.
+ Cây con trồng vụ xuân( tháng 3 - 5 năm sau):
- Tuổi: 12 - 18 tháng
- Đường kính cổ rễ: Từ 1,0cm trở lên
- Chiều cao bình quân 80 - 100cm.
- Cây thẳng, không cong queo, cụt ngọn, nhiều thân
- Cây đã hoá gỗ và không bị nhiễm bệnh
3. Kỹ thuật trồng sấu để làm giàu rừng
- Cự ly trồng: 4 x 3 (m) (hàng cách hàng 4 m, cây cách cây 3m)
- Trồng rừng vào vụ xuân hoặc vụ thu
* Cuốc hố.
- Kích thước hố: 40cmx40cmx40cm
- Hố được bố trí theo nanh sấu giữa các hàng
- Khi cuốc để riêng lớp đất mặt sang một bên.
- Thời gian cuốc hố phải hoàn thành trước khi trồng 1 - 2 tháng.
- Khi cuốc hố nếu thấy đã có cây tái sinh mục đích thì phải cuốc hố tránh sang một
bên không để cây tái sinh chèn ép cây trồng.
* Lấp hố kết hợp với bón lót.
- Cuốc lớp đất mặt trên miệng hố xuống trước, sau đó lấp lớp đất mặt xuống, cuối
cùng là lớp đất còn lại.
- Hố phải được lấp đầy, giữa hố cao hơn miệng hố 5 cm
- Hố phải lấp trước khi trồng tối thiểu 15 ngày.
* Trồng sấu làm giàu rừng
- Chọn thời tiết râm, mát, mưa nhỏ để trồng
- Dùng dao nhỏ sắc hay dao lam rạch bỏ vỏ bầu trước khi trồng.
- Dùng xẻng hoặc cuốc xới đều lớp đất giữa hố và bới một lỗ sâu hơn chiều cao bầu
cây chừng 3 - 5cm. Đặt cây đã bỏ vỏ bầu vào chính giữa hố, mặt bầu ngang với mặt
hố. Lấp đất nhỏ kín rồi dùng tay hay chân giậm nhẹ chặt xung quanh bầu, tránh làm vỡ
bầu, sau đó lấp lớp đất nhỏ trên cùng dày 1 - 2 cm.
Cây lát
3. Cự li mật độ trồng ban đầu.
3.1 Trồng thuần hoặc hỗn giao với cây bản địa lá rộng:
- Cự li 4x5 m.
- Mật độ: 500 cây/ha.
4. Thời vụ trồng.
· Vụ Chính: Vụ Xuân từ 10.2 đến 30.3
· Vụ Thu: 7-9.
5. Cuốc, lấp hố và kết hợp bón lót
5.1. Đối với nhóm dạng lập địa B:
- Quy cách cuốc hố: 40 x 40 x 40cm.
- Khoảng cách các hố trong hàng: 4,0m.
- Hố bố trí giữa hàng và so le giữa các hàng theo hình nanh sấu.
- Khi cuốc hố tách riêng phần đất tốt, đất xấu.
- Vun hố hình mui rùa.
- Thời gian cuốc hố phải hoàn thành trước lúc trồng rừng 1 - 2 tháng.

...
Tiêu chuẩn cây con xuất vườn.
+ Cây con trồng vụ xuân( tháng 3 - 5 năm sau):
- Tuổi: 12 - 18 tháng
- Đường kính cổ rễ: Từ 1,0cm trở lên
- Chiều cao bình quân 80 - 100cm.
- Cây thẳng, không cong queo, cụt ngọn, nhiều thân
- Cây đã hoá gỗ và không bị nhiễm bệnh
3. Kỹ thuật trồng sấu để làm giàu rừng
- Cự ly trồng: 4 x 3 (m) (hàng cách hàng 4 m, cây cách cây 3m)
- Trồng rừng vào vụ xuân hoặc vụ thu
* Cuốc hố.
- Kích thước hố: 40cmx40cmx40cm
- Hố được bố trí theo nanh sấu giữa các hàng
- Khi cuốc để riêng lớp đất mặt sang một bên.
- Thời gian cuốc hố phải hoàn thành trước khi trồng 1 - 2 tháng.
- Khi cuốc hố nếu thấy đã cây tái sinh mục đích thì phải cuốc hố tránh sang một
bên không để cây tái sinh chèn ép cây trồng.
* Lấp hố kết hợp với bón lót.
- Cuốc lớp đất mặt trên miệng hố xuống trước, sau đó lấp lp đất mặt xuống, cuối
cùng là lớp đất còn lại.
- Hố phải được lấp đầy, giữa hố cao hơn miệng hố 5 cm
- Hố phải lấp trước khi trồng tối thiểu 15 ngày.
* Trồng sấu làm giàu rừng
- Chọn thời tiết râm, mát, mưa nhỏ để trồng
- Dùng dao nhỏ sắc hay dao lam rạch bỏ vỏ bầu trước khi trồng.
- Dùng xẻng hoặc cuốc xới đều lớp đất giữa hố bới một lỗ sâu hơn chiều cao bầu
cây chừng 3 - 5cm. Đặt cây đã bỏ vỏ bầu vào chính giữa hố, mặt bầu ngang với mặt
hố. Lấp đất nhỏ kín rồi dùng tay hay chân giậm nhẹ chặt xung quanh bầu, tránh làm vỡ
bầu, sau đó lấp lớp đất nhỏ trên cùng dày 1 - 2 cm.
Cây lát
3. Cự li mật độ trồng ban đầu.
3.1 Trồng thuần hoặc hỗn giao với cây bản địa lá rộng:
- Cự li 4x5 m.
- Mật độ: 500 cây/ha.
4. Thời vụ trồng.
· Vụ Chính: Vụ Xuân từ 10.2 đến 30.3
· Vụ Thu: 7-9.
5. Cuốc, lấp hố và kết hợp bón lót
5.1. Đối với nhóm dạng lập địa B:
- Quy cách cuốc hố: 40 x 40 x 40cm.
- Khoảng cách các hố trong hàng: 4,0m.
- Hố bố trí giữa hàng và so le giữa các hàng theo hình nanh sấu.
- Khi cuốc hố tách riêng phần đất tốt, đất xấu.
- Vun hố hình mui rùa.
- Thời gian cuốc hố phải hoàn thành trước lúc trồng rừng 1 - 2 tháng.
Báo cáo tốt nghiệp - Người đăng: phung-quan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Báo cáo tốt nghiệp 9 10 517