Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo tốt nghiệp chuyên nghành PTTH

Được đăng lên bởi Trung Đức Phạm
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 210 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Báo cáo tốt nghiệp

Hệ CĐBC khoá 6

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Báo chí ra đời, tin trở thành thể loại xung kích, đi đầu trong việc đáp ứng nhu
cầu thông tin của con người hiện đại. Tin báo chí không chỉ thể hiện vai trò quan
trọng trong hệ thống các thể loại báo chí mà đã trở thành một nhu cầu thiết yếu của
đời sống xã hội.
Hiện nay, tin cùng với các thể loại khác như phóng sự, điều tra, phản ánh…
đều là những mắt xích quan trọng tạo nên thành công của tờ báo hay chương trình
Phát thanh- Truyền hình.
Đài truyền thanh huyện Vĩnh Bảo được thành lập năm 1962. Từ đó đến nay,
đài đã góp phần to lớn vào việc tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp
luật của Nhà nước, tuyên truyền, phổ biến các chính sách của địa phương. Đài
truyền thanh huyện Vĩnh Bảo chủ yếu sử dụng thể loại tin trong các chương trình
phát sóng và đã có rất nhiều tin đạt chất lượng cao. Hiện nay, đài đã có nhiều phóng
viên có chuyên môn nghiệp vụ và khả năng thực tế cao, những tác giả này đã đem
tới cho đài số lượng tin lớn đạt chất lượng tốt góp phần tích cực vào sự thành công
của đài. Bên cạnh đó, cũng còn nhiều tin chưa đáp ứng được nhu cầu thông tin của
công chúng, tin còn quá dài, thiếu logic, ngôn từ chưa thật sự dễ hiểu. Trong hàng
loạt các thông tin thời sự mà đài phát sóng thì tin về hội nghị còn lớn. Không những
vậy, nó còn khó hiểu mà nhiều tin còn nặng nề về phần lễ lạt. Thay vì nói ngắn gọn
xem hội nghị đó có gì mới, mang lại lợi ích gì cho địa phương thì không ít tin lại chỉ
làm nhiệm vụ tường thuật lại hội nghị với hàng loạt tên đại biểu, hàng loạt những từ
ngữ văn bản hành chính rườm rà. Chính những điều đó nhiều khi gây khó hiểu với
đại đa số nhân dân, đặc biệt nông dân, những người vốn ưa nói gần gũi, nói ít làm
nhiều, nói đơn giản mà hiệu quả…
Để nâng cao chất lượng Tin, trong những năm gần đây, lãnh đạo, cán bộ
phóng viên của Đài đã chú trọng đổi mới phương pháp viết tin. Đài xác định rõ đổi
mới phương pháp viết tin ở đây thực chất là đổi mới trong việc xác định đề tài, đổi
mới trong cách tiếp cận và khai thác tài liệu, đổi mới trong cách thể hiện. Trong quá
trình đổi mới, Đài đã đạt được rất nhiều thành công, chất lượng tin được cải tiến rõ
rệt. Tuy nhiên, cũng còn tồn tại rất nhiều hạn chế cần phải rút kinh nghiệm.
Phạm Thanh Vân
6D

1

Lớp CĐBC

Báo cáo tốt nghiệp

Hệ CĐBC khoá 6

Từ những lý do khoa học và thực tiễn trên, tác giả của tiểu luận mạnh dạn
chọn vấn đề: “ Đổi mới phương pháp viết tin tại đài truyền thanh huyện Vĩnh
Bảo” làm đề tài nghiên cứu của m...
Báo cáo tốt nghiệp Hệ CĐBC khoá 6
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Báo chí ra đời, tin trở thành thể loại xung kích, đi đầu trong việc đáp ng nhu
cầu thông tin của con người hiện đại. Tin báo chí không chỉ thể hiện vai trò quan
trọng trong hệ thống các thể loại báo chí đã trở thành một nhu cầu thiết yếu của
đời sống xã hội.
Hiện nay, tin cùng với các thể loại khác như phóng sự, điều tra, phản ánh…
đều những mắt xích quan trọng tạo nên thành công của tờ báo hay chương trình
Phát thanh- Truyền hình.
Đài truyền thanh huyện Vĩnh Bảo được thành lập năm 1962. Từ đó đến nay,
đài đã góp phần to lớn vào việc tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp
luật của Nhà nước, tuyên truyền, phổ biến các chính sách của địa phương. Đài
truyền thanh huyện Vĩnh Bảo chủ yếu sử dụng thể loại tin trong các chương trình
phát sóng và đã có rất nhiều tin đạt chất lượng cao. Hiện nay, đài đã có nhiều phóng
viên chuyên môn nghiệp vụ khả năng thực tế cao, những tác giả này đã đem
tới cho đài số lượng tin lớn đạt chất ợng tốt góp phần tích cực vào sự thành công
của đài. Bên cạnh đó, cũng còn nhiều tin chưa đáp ứng được nhu cầu thông tin của
công chúng, tin còn quá dài, thiếu logic, ngôn từ chưa thật sự dễ hiểu. Trong hàng
loạt các thông tin thời sự mà đài phát sóng thì tin về hội nghị còn lớn. Không những
vậy, nó còn khó hiểu nhiều tin còn nặng nề về phần lễ lạt. Thay nói ngắn gọn
xem hội nghị đó có gì mới, mang lại lợi ích gì cho địa phương thì không ít tin lại chỉ
làm nhiệm vụ tường thuật lại hội nghị với hàng loạt tên đại biểu, hàng loạt những từ
ngữ văn bản hành chính rườm rà. Chính những điều đó nhiều khi gây khó hiểu với
đại đa số nhân dân, đặc biệt nông dân, những người vốn ưa nói gần gũi, nói ít làm
nhiều, nói đơn giản mà hiệu quả…
Để nâng cao chất ợng Tin, trong những năm gần đây, nh đạo, cán bộ
phóng viên của Đài đã chú trọng đổi mới phương pháp viết tin. Đài xác định đổi
mới phương pháp viết tin đây thực chất là đổi mới trong việc xác định đề tài, đổi
mới trong cách tiếp cận và khai thác tài liệu, đổi mới trong cách thể hiện. Trong quá
trình đổi mới, Đài đã đạt được rất nhiều thành công, chất lượng tin được cải tiến
rệt. Tuy nhiên, cũng còn tồn tại rất nhiều hạn chế cần phải rút kinh nghiệm.
Phạm Thanh Vân Lớp CĐBC
6D
1
báo cáo tốt nghiệp chuyên nghành PTTH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo tốt nghiệp chuyên nghành PTTH - Người đăng: Trung Đức Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
báo cáo tốt nghiệp chuyên nghành PTTH 9 10 841