Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo tốt nghiệp: Thiết kế website thời trang Eva

Được đăng lên bởi phong-pham
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 12320 lần   |   Lượt tải: 56 lần
Trường CĐ CNTT Hữu nghị Việt – Hàn

Xây dựng website thời trang nữ.

TRƯỜNG………………..
KHOA…………………………..

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP

ĐỀ TÀI:

Thiết kế website thời trang Eva

MỤC LỤC
MỤC LỤC..................................................................................................................................1
NSV thực hiện: Ly , Nguyệt, Thắm

1

Trường CĐ CNTT Hữu nghị Việt – Hàn

Xây dựng website thời trang nữ.

LỜI MỞ ĐẦU............................................................................................................................2
DANH MỤC HÌNH ẢNH.........................................................................................................3
PHẦN I: MỞ ĐẦU....................................................................................................................4

1.1. Lý do chọn đề tài:..............................................................................................4
1.2. Tính năng của website......................................................................................4
PHẦN II. NỘI DUNG...............................................................................................................5

2.1. Mô tả cơ sở dữ liệu tổng quát...........................................................................5
2.1.1. Tạo CSDL....................................................................................................5
2.1.2. Tạo thủ tục...................................................................................................6
2.2. Mô tả cây forder................................................................................................7
2.2.1. Phần 1..........................................................................................................8
2.2.2. Phần 2........................................................................................................10
2.3. Mô tả chi tiết chức năng các trang web........................................................12
2.3.1. Phần dành cho khách hàng......................................................................12
2.3.1.1. Trang Main......................................................................................................12
2.3.1.2. Trang Giới thiệu sản phẩm..............................................................................12
2.3.1.3. Trang Chi tiết sản phẩm.................................................................................13
2.3.1.4. Trang Đăng ký của khách hàng khi mua sản phẩm......
Trường CĐ CNTT Hữu nghị Việt – Hàn Xây dựng website thời trang nữ.
TRƯỜNG………………..
KHOA…………………………..
BÁO CÁO TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:
Thiết kế website thời trang Eva
MỤC LỤC
MỤC LỤC..................................................................................................................................1
NSV thực hiện: Ly , Nguyệt, Thắm
1
Báo cáo tốt nghiệp: Thiết kế website thời trang Eva - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo tốt nghiệp: Thiết kế website thời trang Eva - Người đăng: phong-pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Báo cáo tốt nghiệp: Thiết kế website thời trang Eva 9 10 194