Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo tốt nghiệp văn thư, lưu trữ

Được đăng lên bởi bhlanqt
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1463 lần   |   Lượt tải: 8 lần
A.PhÇn më ®Çu
Hiện nay, với xu thế xã hội ngày càng phát triển, đời sống không ngừng
được nâng cao, thông tin ngày càng trở nên đa dạng và bức thiết đòi hỏi
chúng ta phải đưa công tác văn thư, lưu trữ ngang tầm với các ngành khoa
học khác. Bất kỳ ở cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước hay đoàn thể thì công
tác văn thư, lưu trữ là công tác quan trọng không thể thiếu, muốn thể hiện
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đều phải cần đến công văn giấy tờ. Vì vậy,
lưu trữ tài liệu chính là giữ gìn những tài sản quý giá của cơ quan, những
bằng chứng lịch sử nhằm phục vụ cho công trình nghiên cứu sau này. Với
mong muốn đi sâu vào thực tế tìm hiểu tình hình thực tiễn công tác văn thư,
lưu trữ nên em chọn viết Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại Trung tâm Lưu trữ
tỉnh Quảng Trị.
Khi đang ngồi trên ghế nhà trường, mỗi chúng ta đều được thầy cô
truyền đạt những kiến thức chuyên môn cơ bản về lý thuyết song để trở thành
một cán bộ văn thư, lưu trữ có năng lực thì ngoài nắm vững về lý thuyết còn
phải đồng thời có những kỹ năng thực hành thành thạo, đạt hiệu quả thì thời
gian thực tập ở cơ quan sẽ là cơ hội lớn cho chúng ta tiếp xúc với thực tế, để
có điều kiện áp dụng những lý thuyết đã học vào thực tế từ đó rút ra những
kinh nghiệm quý báu cho công việc sau này. Được sự giới thiệu của nhà
trường và sự đồng ý tiếp nhận của Lãnh đạo Trung tâm Lưu trữ tỉnh Quảng
Trị em được đến đây khảo sát tình hình thực tế và thực hành các khâu nghiệp
vụ về công tác văn thư, lưu trữ và ứng dụng công nghệ thông tin.
Trung tâm Lưu trữ tỉnh Quảng Trị là một cơ quan quản lý hồ sơ, tài liệu
của cả tỉnh với một khối lượng lớn. Để quản lý khối tài liệu cũng như nội
dung thông tin của khối tài liệu Trung tâm Lưu trữ đã quan tâm chú trọng ứng
dụng Công nghệ thông tin vào công tác văn thư, lưu trữ. Với sự phát triển
chung của toàn thế giới và sự phát triển ngày càng cao của xã hội đòi hỏi một
công việc phải được đảm bảo theo nguyên tắc: nhanh chóng, kịp thời, gọn nhẹ
và chính với xác. Vì vậy mỗi người nói chung và đội ngũ làm công tác văn
thư, lưu trữ nói riêng phải không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên
môn nghiệp vụ và rèn luyện đạo đức phẩm chất tốt để đáp ứng cho công việc
ngày càng cao.
Thực hiện phương châm giáo dục của Đảng “Học đi đôi với Hành”, lý
luận đi đôi với thực tiễn, nhà trường gắn liền với xã hội. Trung tâm phát triển
phần mềm - Đại học Đà Nẵng đã tổ chức đợt thực tập cuối khoá cho sinh viên
nghành Văn thư - Lưu trữ - Tin học nhằm giúp cho sinh viên vận dụng tốt
những kiến thức lý luận đượ...
A.PhÇn më ®Çu
Hiện nay, với xu thế hội ngày càng phát triển, đời sống không ngừng
được nâng cao, thông tin ngày càng trở nên đa dạng bức thiết đòi hỏi
chúng ta phải đưa công tác văn thư, lưu trữ ngang tầm với các ngành khoa
học khác. Bất kỳ quan Đảng, quan Nhà nước hay đoàn thể thì công
tác văn thư, lưu trữ công tác quan trọng không thể thiếu, muốn thể hiện
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đều phải cần đến công văn giấy tờ. vậy,
lưu trữ tài liệu chính giữ gìn những tài sản quý giá của quan, những
bằng chứng lịch sử nhằm phục vụ cho công trình nghiên cứu sau này. Với
mong muốn đi sâu vào thực tế tìm hiểu tình hình thực tiễn công tác văn thư,
lưu trữ nên em chọn viết Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại Trung tâm Lưu trữ
tỉnh Quảng Trị.
Khi đang ngồi trên ghế nhà trường, mỗi chúng ta đều được thầy
truyền đạt những kiến thức chuyên môn bản về thuyết song để trở thành
một cán bộ văn thư, lưu trữ có ng lực thì ngoài nắm vững về thuyết còn
phải đồng thời những kỹ năng thực hành thành thạo, đạt hiệu quả thì thời
gian thực tập quan sẽ hội lớn cho chúng ta tiếp xúc với thực tế, để
điều kiện áp dụng những lý thuyết đã học vào thực tế từ đó rút ra những
kinh nghiệm quý báu cho công việc sau này. Được sự giới thiệu của nhà
trường sự đồng ý tiếp nhận của Lãnh đạo Trung tâm Lưu trữ tỉnh Quảng
Trị em được đến đây khảo sát tình hình thực tế thực hành các khâu nghiệp
vụ về công tác văn thư, lưu trữ và ứng dụng công nghệ thông tin.
Trung tâm Lưu trữ tỉnh Quảng Trị một quan quản hồ sơ, tài liệu
của cả tỉnh với một khối lượng lớn. Để quản khối tài liệu cũng n nội
dung thông tin của khối tài liệu Trung tâm Lưu trữ đã quan tâm chú trọng ứng
dụng Công nghệ thông tin vào công tác văn thư, lưu trữ. Với sự phát triển
chung của toàn thế giới sự phát triển ngày càng cao củahội đòi hỏi một
công việc phải được đảm bảo theo nguyên tắc: nhanh chóng, kịp thời, gọn nhẹ
chính với xác. vậy mỗi người nói chung đội n làm công tác văn
thư, lưu trữ nói riêng phải không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên
môn nghiệp vụ và rèn luyện đạo đức phẩm chất tốt để đáp ứng cho công việc
ngày càng cao.
Thực hiện phương châm giáo dục của Đảng Học đi đôi với Hành”,
luận đi đôi với thực tiễn, nhà trường gắn liền với hội. Trung tâm phát triển
phần mềm - Đại học Đà Nẵng đã tổ chức đợt thực tập cuối khoá cho sinh viên
nghành Văn thư - Lưu trữ - Tin học nhằm giúp cho sinh viên vận dụng tốt
những kiến thức lý luận được học ở trường áp dụng vào thực tế công việc, đúc
rút kinh nghiệm từ thực tiễn giúp cho công việc sau này.
Được thực tập tại Trung tâm Lưu trữ tỉnh Quảng Trị i đã cơ hội
tiếp xúc nhiều hơn với công việc thực tế, thực hành nghiệp vụ văn thư, lưu trữ
Báo cáo tốt nghiệp văn thư, lưu trữ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo tốt nghiệp văn thư, lưu trữ - Người đăng: bhlanqt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Báo cáo tốt nghiệp văn thư, lưu trữ 9 10 83