Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo Ứng xử văn hóa trong chùa việt Bắc bộ dưới góc nhìn phát triển du lịch bền vững

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 376 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CULTURAL BEHAVIOR IN THE NORTHERN VIETNAMESE PAGODA
UNDER THE PERSPECTIVE OF SUSTAINABLE TOURISM
DEVELOPMENT
Sustainable tourism development is an appropriate orientation in current context
but in the process do not avoid difficult without appropriate approach as well as the
effect solutions. This article stands in the cultural perspective to help managers and
tour guides to use when working in the space industry has not written to conform to
habits and customs and adapts just in Buddhist ideology that's the spirit of
conservation to develop, development that preserve.

ỨNG XỬ VĂN HÓA TRONG CHÙA VIỆT BẮC BỘ
DƯỚI GÓC NHÌN PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG
Triệu Thế Việt 1

Phát triển du lịch bền vững là một định hướng phù hợp trong bối cảnh hiện
nay nhưng trong lộ trình thực hiện, không tránh khỏi những khó khăn nếu như không
có phương pháp tiếp cận phù hợp cũng như những giải pháp hữu hiệu. Bài viết này
đứng ở góc nhìn ứng xử văn hóa nhằm giúp các nhà quản lý và hướng dẫn viên
(HDV) du lịch ứng xử đúng khi tác nghiệp trong không gian chùa Việt sao cho vừa
phù hợp với thuần phong mỹ tục vừa đúng với tư tưởng Phật đạo. Đó cũng chính là
tinh thần bảo tồn để phát triển, phát triển mà gìn giữ.
1. Tinh thần ứng xử hài hòa với thiên nhiên khi xây dựng chùa Việt:
Khi xây dựng chùa, người Việt luôn chọn hướng đất, hình sông, thế núi để sao
cho kiến trúc hòa hợp với thiên nhiên. Có nhiều cách chọn đất xây chùa nhưng tựu
chung đều theo phương pháp xác định phía trước, sau, phải trái theo một số cách
thức sau.

1

TS, Khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

289

Mặt Tiền (phía trước): Phía trước có vị trí quan trọng trong khoa Kham dư, nó
thể hiện cốt cách của một ngôi chùa, vị trí ấy gọi là minh đường, xét về ngôn ngữ thì
minh đường có nghĩa là trong sáng, bằng phẳng và rộng.
Bên trái (bên Tả): Bên trái có núi cao, cây cối hùng vĩ khoa Kham dư gọi là
cách Thanh long cao vạn trượng, nếu Tả Thanh long lại nằm phía Tây bắc thì cây cối
cao lớn hay núi cao bao bọc chính là phên dậu che gió Bắc cho chùa về mùa Đông,
che nắng hướng Tây về mùa Hạ. Nếu Tả Thanh long là cây to hay núi dễ sạt lở mà ở
về hướng Đông Nam thì bất lợi cho chùa (che gió Đông Nam, gây oi bức, gặp gió
bão dễ đổ vào chùa).
Bên phải (bên Hữu): Bên phải có gò thấp, gò vuông vức là con mộc, gò nhọn
hai đầu là con kim, gò có hình dạng méo mó, tán loạn là con hỏa. Gò Bạch hổ càng
thấp càng tốt. Tả Thanh long và Hữu Bạch hổ có vai trò trợ uy cho chùa nên khoa
Kham dư rất chú trọng nên quy địn...
289
CULTURAL BEHAVIOR IN THE NORTHERN VIETNAMESE PAGODA
UNDER THE PERSPECTIVE OF SUSTAINABLE TOURISM
DEVELOPMENT
Sustainable tourism development is an appropriate orientation in current context
but in the process do not avoid difficult without appropriate approach as well as the
effect solutions. This article stands in the cultural perspective to help managers and
tour guides to use when working in the space industry has not written to conform to
habits and customs and adapts just in Buddhist ideology that's the spirit of
conservation to develop, development that preserve.
NG X VĂN A TRONG CA VIT BC B
DƯI GÓC NHÌN PHÁT TRIN DU LCH BN VNG
Triu Thế Vit
1
Phát trin du lch bn vng mt định hưng phù hp trong bi cnh hin
nay nhưng trong l trình thc hin, không tránh khi nhng khó khăn nếu như kng
phương pháp tiếp cn p hp cũng như nhng gii pp hu hiu. Bài viết này
đứng góc nhìn ng x văn hóa nhm giúp c n qun hướng dn viên
(HDV) du lch ng x đúng khi c nghip trong không gian chùa Vit sao cho va
phù hp vi thun phong m tc va đúng vi tư tưởng Pht đạo. Đó cũng chính
tinh thn bo tn đ phát trin, pt trin gìn gi.
1. Tinh thn ng x hài hòa vi thiên nhiên khiy dng chùa Vit:
Khi y dng ca, người Vit luôn chn hướng đất, nh sông, thế i để sao
cho kiến trúc hòa hp vi thiên nhiên. Có nhiu ch chn đt y chùa nhưng tu
chung đều theo phương pháp c định phía trước, sau, phi trái theo mt s cách
thc sau.
1
TS, Khoa Du lch hc, Trường Đại hc Khoa hc Xã hi và Nhân văn
Báo cáo Ứng xử văn hóa trong chùa việt Bắc bộ dưới góc nhìn phát triển du lịch bền vững - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo Ứng xử văn hóa trong chùa việt Bắc bộ dưới góc nhìn phát triển du lịch bền vững - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Báo cáo Ứng xử văn hóa trong chùa việt Bắc bộ dưới góc nhìn phát triển du lịch bền vững 9 10 537