Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo Vissan

Được đăng lên bởi hhliem-sharepointdev
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 2144 lần   |   Lượt tải: 4 lần
SVTH: Phùnh Thị Mỹ Linh
Quãng Thị Như Thùy

GVHD: Lê Văn Hiển

MỤC LỤC
PHẦN 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY VISSAN
1. Lịch sử thành lập và phát triển của công ty..............................................................................
1.1. Lịch sử thành lập.........................................................................................................................
1.2. Chức năng...................................................................................................................................
1.3. Phương thức củng cố và phát triển.............................................................................................
2. Địa điểm xây dựng ......................................................................................................................
3. Sơ đồ..............................................................................................................................................
3.1. Sơ lược về Xí nghiệp chế biến kinh doanh thực phẩm...............................................................
3.2. Chức năng và nhiệm vụ của Xí nghiệp.......................................................................................
3.3. Sơ đồ tổ chức và phân bổ nhân sự của Xí nghiệp.......................................................................
4. An toàn lao động và phòng cháy chữa cháy..............................................................................
4.1. An toàn lao động.........................................................................................................................
4.2. Phòng cháy chửa cháy................................................................................................................
4.2.1. Những nguyên nhân gây cháy trong nhà máy.........................................................................
4.2.2. Phòng tránh..............................................................................................................................
5. Xử lý chất thải, và vệ sinh công nghiệp......................................................................................
5.1. Xử lý chất thải rắn.......................................................................................................................
5.1.1. Các loại vật chất phế thải.........................................................................................................
5.1.2. Xử lý chất thải..........................................................................
SVTH: Phùnh Th M Linh GVHD: Lê V n Hi nă
Quãng Th Nh Thùy ư
MỤC LỤC
PHẦN 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY VISSAN
1. Lịch sử thành lập và phát triển của công ty..............................................................................
1.1. Lịch sử thành lập.........................................................................................................................
1.2. Chức năng...................................................................................................................................
1.3. Phương thức củng cố và phát triển.............................................................................................
2. Địa điểm xây dựng ......................................................................................................................
3. Sơ đồ..............................................................................................................................................
3.1. Sơ lược về Xí nghiệp chế biến kinh doanh thực phẩm...............................................................
3.2. Chức năng và nhiệm vụ của Xí nghiệp.......................................................................................
3.3. Sơ đồ tổ chức và phân bổ nhân sự của Xí nghiệp.......................................................................
4. An toàn lao động và phòng cháy chữa cháy..............................................................................
4.1. An toàn lao động.........................................................................................................................
4.2. Phòng cháy chửa cháy................................................................................................................
4.2.1. Những nguyên nhân gây cháy trong nhà máy.........................................................................
4.2.2. Phòng tránh..............................................................................................................................
5. Xử lý chất thải, và vệ sinh công nghiệp......................................................................................
5.1. Xử lý chất thải rắn.......................................................................................................................
5.1.1. Các loại vật chất phế thải.........................................................................................................
5.1.2. Xử lý chất thải..........................................................................................................................
5.2. Xử lý nước thải...........................................................................................................................
5.3. Vệ sinh công nghiệp....................................................................................................................
PHẦN 2. NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT CHẢ GIÒ RẾ
1. Nguyên liệu sản xuất......................................................................................................................
1.1. Thịt..............................................................................................................................................
1.1.1. Các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng thịt.................................................................................
1.1.2. Các biến đổi của thịt sau khi lạnh đông...................................................................................
1.1.3. Các biến đổi của thịt trong giao đoạn tan giá...........................................................................
1.1.4. Các yêu cầu kĩ thuật khi dùng thịt lạnh đông sau quá trình tan giá.........................................
1.2. Tôm.............................................................................................................................................
1.3. Củ sắn..........................................................................................................................................
1.4. Khoai môn...................................................................................................................................
1.5. Nấm mèo.....................................................................................................................................
1.6. Cà rốt...........................................................................................................................................
1.7. Nước............................................................................................................................................
1.8. bánh tráng rế..............................................................................................................................
1.9. Bột năng......................................................................................................................................
1.10. Bún tàu, miến............................................................................................................................
1.11. Đậu xanh...................................................................................................................................
1.12. Củ hành tím...............................................................................................................................
1.13. Tỏi.............................................................................................................................................
2. Gia vị..............................................................................................................................................
2.1. Muối............................................................................................................................................
Khảo sát quy trình sản xuất chả giò rế……………………1……………………………………………
Báo cáo Vissan - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo Vissan - Người đăng: hhliem-sharepointdev
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Báo cáo Vissan 9 10 102