Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo xây dựng chuẩn

Được đăng lên bởi trungthptxtbnd
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1823 lần   |   Lượt tải: 2 lần
SỞ GD&ĐÀO TẠO NAM ĐINH
TRƯỜNG THPT B NGHĨA HƯNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghĩa Hưng ngày 05 tháng 08 năm
2011
BÁO CÁO
Kết quả xây dựng trường THPT đạt chuẩn quốc gia
A. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA:
I/ NHẬN THỨC VẤN ĐỀ:

Nghiên cứu Quy chế công nhận trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp
học đạt chuẩn Quốc gia (Ban hành kèm theo thông tư số 06/2010/QĐ-BGDĐT ngày
26/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), đồng thời thực hiện sự chỉ đạo
của UBND tỉnh Nam Định và Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định, kế hoạch xây dựng
trường đạt chuẩn Quốc gia của trường THPT B Nghĩa Hưng nhận thấy việc xây dựng
trường THPT B Nghĩa Hưng đạt chuẩn Quốc gia là nhiệm vụ cấp thiết, nhằm tạo
điều kiện để nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng được nhu cầu thực tế hiện nay.
Từ nhận thức trên và qua việc tự rà soát, đối chiếu với các tiêu chuẩn của trường
THPT đạt chuẩn Quốc gia, về cơ bản đã bám sát được 05 tiêu chuẩn:
- Tiêu chuẩn 1 – Tổ chức nhà trường;
- Tiêu chuẩn 2 – Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên;
- Tiêu chuẩn 3 – Chất lượng giáo dục;
- Tiêu chuẩn 4 – Cơ sở vật chất và thiết bị;
- Tiêu chuẩn 5 – Công tác xã hội hoá giáo dục.
Xuất phát từ nhận thức trên nhà trường tập trung nguồn lực phấn đấu xây dựng
trường THPT B Nghĩa Hưng đạt trường học chuẩn Quốc gia vào năm học 2010 –
2011 .
II/ QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

- Tháng 5/2007 nghiệm thu đưa vào sử dụng nhà điều hành 3 tầng, có phòng
nghỉ giữa giờ cho giáo viên, các nhà vệ sinh khép kín, phòng họp hội đồng đủ cho
100 người,
1

Tháng 09/2007: Phân hiệu 2 trường THPT B Nghĩa Hưng được tách thành trường
THPT Trần Nhân Tông đóng tại địa bàn xã Nghĩa Phong, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh
Nam Định, gần 1/3 đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên và 792 học sinh của 4 lớp 11
và 4 lớp 10 được điều động chuyển về trường THPT Trần Nhân Tông. Trường THPT
B Nghĩa Hưng còn lại 32 lớp, năm học 2008-2009 là 32 lớp, năm học 2009-2010 là
32 lớp, năm học 2010-2011 nhà trường có tổng số lớp 32 với 1421 học sinh.
- Tháng 12 năm 2008 xây dự ng hàng rào phía trước trường, làm lại toàn bộ sân
bê tông trước cửa các lớp học.
- Tháng 8 năm 2010 trường khánh thành Nhà hiệu bộ và các phòng chức năng
, cải tạo xong 6 phòng học thành 4 phòng học bộ môn.
+ Phòng học bộ môn Vật lý
+ Phòng học bộ môn Hoá học
+ Phòng học bộ môn Sinh học
+ Phòng học bộ môn ngoại ngữ
- Các phòng chức năng: Gồm Phòng hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, tổ văn phòng,
chủ tịch công đoàn, tổ Vật lý, tổ Hoá sinh, tổ Giáo dục cô...
SỞ GD&ĐÀO TẠO NAM ĐINH
TRƯỜNG THPT B NGHĨA HƯNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghĩa Hưng ngày 05 tháng 08 năm
2011
BÁO CÁO
Kết quả xây dựng trường THPT đạt chuẩn quốc gia
A. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA:
I/ NHẬN THỨC VẤN ĐỀ:
Nghiên cứu Quy chế công nhận trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp
học đạt chuẩn Quốc gia (Ban hành kèm theo thông tư số 06/2010/QĐ-BGDĐT ngày
26/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), đồng thời thực hiện sự chỉ đạo
của UBND tỉnh Nam Định S GD&ĐT tỉnh Nam Định, kế hoạch y dựng
trường đạt chuẩn Quốc gia của trường THPT B Nghĩa Hưng nhận thấy việc xây dựng
trường THPT B Nghĩa Hưng đạt chuẩn Quốc gia nhiệm vụ cấp thiết, nhằm tạo
điều kiện để nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng được nhu cầu thực tế hiện nay.
Từ nhận thức trên và qua việc tự rà soát, đối chiếu với các tiêu chuẩn của trường
THPT đạt chuẩn Quốc gia, về cơ bản đã bám sát được 05 tiêu chuẩn:
- Tiêu chuẩn 1 – Tổ chức nhà trường;
- Tiêu chuẩn 2 – Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên;
- Tiêu chuẩn 3 – Chất lượng giáo dục;
- Tiêu chuẩn 4 – Cơ sở vật chất và thiết bị;
- Tiêu chuẩn 5 – Công tác xã hội hoá giáo dục.
Xuất phát từ nhận thức trên nhà trường tập trung nguồn lực phấn đấu xây dựng
trường THPT B Nghĩa Hưng đạt trường học chuẩn Quốc gia vào năm học 2010
2011 .
II/ QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA
- Tháng 5/2007 nghiệm thu đưa vào sử dụng nhà điều hành 3 tầng, có phòng
nghỉ giữa gi cho giáo viên, các nhà v sinh khép n, phòng họp hội đồng đủ cho
100 người,
1
báo cáo xây dựng chuẩn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo xây dựng chuẩn - Người đăng: trungthptxtbnd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
báo cáo xây dựng chuẩn 9 10 647