Ktl-icon-tai-lieu

Bạo lực học đường

Được đăng lên bởi Sâm's Nôbi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 321 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI MỞ ĐẦU

Chúng ta đều biết trường học là môi trường trong sáng và lành mạnh để nuôi
dưỡng , giáo dục các em . Thế nhưng, trên hầu hết tất cả các trường học đều xuất
hiện hiện trạng bạo lực học đường. Bạo lực học đường không chỉ là một hiện
tượng bình thường mà nó đã trở thành một vấn nạn xã hội. Trên khắp cả nước , cả
thành thị lẫn nông thôn tuy mức độ các vụ việc xảy ra là khác nhau nhưng số lượng
những vụ việc liên quan đến bạo lực học đường đều gia tăng đáng kể và mạnh mẽ.
Một trong những đối tượng đáng chú ý khi nghiên cứu về bạo lực học đường là
tuổi vị thành niên cả khi nghiên cứu về sinh lí học, tâm lí học và cả xã hội học,.......
Ở mỗi lứa tuổi khác nhau trong đời sống con người thì ở đó là sự phát triển theo
quy luật riêng cả về thể chất lẫn nhân cách và cả tâm lí. Nhất là ở lứa tuổi vị thành
niên - lứa tuổi tồn tại giữa trẻ em và người lớn, đây cũng chính là giai đoạn phát
triển cao về thể chất, tinh thần và cả những chuyeenb biền hết sức phức tạp về tâm
lí. Chính những yếu tố về cả thể chất lẫn nhân cách chưa được phát triển một cách
toàn diện và đầy đủ đã khiến các em khủng hoảng về tâm lí . ngoài ra đó là cả
hiệng tượng “ vô chính phủ” làm cho các em có những suy nghĩ dẫn đến những
hành động sai lệch và không chín chắn.
Nhiên cứu xã hội học tội phạm là chuyên nghành nghiên cứu trên cơ sở hiện
tượng xã hội để tìm ra nguyên nhân và đưa ra những lý luận để phòng chống, giải
quyết vấn đề.
Thành phố Vinh nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung - một thành phố xinh đẹp
nằm trên quê hương chủ tịch Hồ Chí Minh, phát triển cả du lịch dịch vụ và cả buôn
bán kinh doanh. Cùng với sự phát triển cả những khu vui chơi, mua sắm , giải trí
cũng đã làm cho thể chất lẫn tinh thần các em phát triển sớm. Ngoài ra chính
những điều kiện phát triển đó đã góp phần làm gia tăng tỷ lệ phạm tội ở tuổi vị
thành niên ở con số cao mà đặc biệt là vấn nạn bạo lực học đường. Tỉ lệ bạo lực
học đường ở thành phố Vinh thuộc loại cao trong tỉnh Nghệ An điều này đã ảnh
hưởng rất lớn đến thế hệ trẻ - những mầm non của quê hương cũng như là của đất
nước. Việc tăng cao hiện tượng bạo lực học đường đã ảnh hưởng không nhỏ đến cả
gia đình, nhà trường và cả toàn xã hội mà ở đây vấn nạn xã hội đó đã ảnh hưởng
không nhỏ đến tương lai các em, đến tinh thần và cả nhân cách các em. Do vậy
chính quyền cũng như uỷ ban nhân dân thành phố Vinh nói riêng và tỉnh Nghệ An
nói chung cần có những biện pháp nghiêm khắc và kịp thời xử lí và ngăn ngừa vấn

nạn bạo lực học đường để xứng đáng với : tuổi trẻ...
LỜI MỞ ĐẦU
Chúng ta đều biết trường học là môi trường trong sáng và lành mạnh để nuôi
dưỡng , giáo dục các em . Thế nhưng, trên hầu hết tất cả các trường học đều xuất
hiện hiện trạng bạo lực học đường. Bạo lực học đường không chỉ là một hiện
tượng bình thường mà nó đã trở thành một vấn nạn xã hội. Trên khắp cả nước , cả
thành thị lẫn nông thôn tuy mức độ các vụ việc xảy ra là khác nhau nhưng số lượng
những vụ việc liên quan đến bạo lực học đường đều gia tăng đáng kể và mạnh mẽ.
Một trong những đối tượng đáng chú ý khi nghiên cứu về bạo lực học đường là
tuổi vị thành niên cả khi nghiên cứu về sinh lí học, tâm lí học và cả xã hội học,.......
Ở mỗi lứa tuổi khác nhau trong đời sống con người thì ở đó là sự phát triển theo
quy luật riêng cả về thể chất lẫn nhân cách và cả tâm lí. Nhất là ở lứa tuổi vị thành
niên - lứa tuổi tồn tại giữa trẻ em và người lớn, đây cũng chính là giai đoạn phát
triển cao về thể chất, tinh thần và cả những chuyeenb biền hết sức phức tạp về tâm
lí. Chính những yếu tố về cả thể chất lẫn nhân cách chưa được phát triển một cách
toàn diện và đầy đủ đã khiến các em khủng hoảng về tâm lí . ngoài ra đó là cả
hiệng tượng “ vô chính phủ” làm cho các em có những suy nghĩ dẫn đến những
hành động sai lệch và không chín chắn.
Nhiên cứu xã hội học tội phạm là chuyên nghành nghiên cứu trên cơ sở hiện
tượng xã hội để tìm ra nguyên nhân và đưa ra những lý luận để phòng chống, giải
quyết vấn đề.
Thành phố Vinh nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung - một thành phố xinh đẹp
nằm trên quê hương chủ tịch Hồ Chí Minh, phát triển cả du lịch dịch vụ và cả buôn
bán kinh doanh. Cùng với sự phát triển cả những khu vui chơi, mua sắm , giải trí
cũng đã làm cho thể chất lẫn tinh thần các em phát triển sớm. Ngoài ra chính
những điều kiện phát triển đó đã góp phần làm gia tăng tỷ lệ phạm tội ở tuổi vị
thành niên ở con số cao mà đặc biệt là vấn nạn bạo lực học đường. Tỉ lệ bạo lực
học đường ở thành phố Vinh thuộc loại cao trong tỉnh Nghệ An điều này đã ảnh
hưởng rất lớn đến thế hệ trẻ - những mầm non của quê hương cũng như là của đất
nước. Việc tăng cao hiện tượng bạo lực học đường đã ảnh hưởng không nhỏ đến cả
gia đình, nhà trường và cả toàn xã hội mà ở đây vấn nạn xã hội đó đã ảnh hưởng
không nhỏ đến tương lai các em, đến tinh thần và cả nhân cách các em. Do vậy
chính quyền cũng như uỷ ban nhân dân thành phố Vinh nói riêng và tỉnh Nghệ An
nói chung cần có những biện pháp nghiêm khắc và kịp thời xử lí và ngăn ngừa vấn
Bạo lực học đường - Trang 2
Bạo lực học đường - Người đăng: Sâm's Nôbi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bạo lực học đường 9 10 584