Ktl-icon-tai-lieu

bạo lực học đường

Được đăng lên bởi vietnam-ndt
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1596 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Mục Lục:
Lời cảm ơn.
Mục Lục.
A.Phần mở đầu
B. Phần nội dung.
Chương I: khái quát chung về tình hình bạo lực học đường.
Chương II: Thực trạng của bạo lực học đường.
CHương III: Nguyên nhân hành vi của bạo lực học đường.
1.Nguyên nhân chủ quan.
2. Nguyên nhân khách quan.
CHương IV: Hậu quả.
1. Đối với nạn nhân.
2. Đối với người gây ra bạo lực.
Chương V: Giải pháp.
1.
2.
3.
4.

Đối
Đối
Đối
Đối

với
với
với
với

học sinh.
gia đình.
nhà trường.
xã hội.

Chương VI: Mở rộng vấn đề.
C. Kết luận
Chú thích
Phụ lục

A. Phần mở đầu:
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thi trường ,giáo dục đào tạo
ngày càng có chất lượng cao về tri thức. Bên cạnh những mặt tích
cực của nền giáo dục , BLHĐ đang chở thành vấn đề nhức nhối trong
toàn nghành giáo dục. Khi nhắc tới BLHĐ , bạn nghĩ ngay đến việc

các bạn nam sinh đánh nhau vì nhứng lí do tức cười như : nhìn đểu ,
sĩ diện trước mặt bạn gái… Hiện nay, xu hướng bạo lực hoc đường
đang lan sang cả nữ sinh và ngày cang gia tăng .
Trước vấn đề bạo lực học đường gia tăng, Bộ giáo dục và đào tạo đã
ban hành quy định về việc tăng cường giáo dục đạo đức trong giới
học sinh nhất là học sinh cấp II và cấp III nhằm rèn luyện cho sinh
viên nhứng kĩ năng sống cần thiết để giúp cho hoc sinh có cách ứng
sử tốt với thầy cô, gia đình bạn bè, và xã hội.
Trước sự bức súc của dư luận và báo đài gần đây có phản ảnh về
những clip nữ sinh đánh nhau và được chính những người bạn thân
của các em tung lên mang.Để hiểu rõ thực trạng ,nguyên nhân, và
tìm ra giải pháp khắc phục cho vấn để dó, nhóm tác giả đã lữa chọn
đề tài bạo lực học đường ở viêt nam.
Với mục đích như trên, đối tượng nghiên cứu cuả để tài tập trung vào
những bạn học sinh, thầy cô và phụ huynh học sinh, những nhà
quản lí giao dục nhất là đối với các em học sinh để tìm ra nguyên
nhân thực trang của vấn đề bạo lực học đường.
Do vậy , tiểu luận đã sử dụng các phương phấp nghiên cứu khoa học
như:
phương pháp tổng hợp, phương pháp so sánh, đánh giá ,quy
lạp, diễn dịch ,trực quan,phương pháp sàng loc.)

B. Phần Nội Dung:
Chương I. Khái quát chung về tình trạng Bạo lực học đường:
Tình trạng bạo lực học đường hiện nay là một vấn đề hết sức nghiêm
trọng. Sự việc này trong những năm gần đây cho thấy vấ đề bạo lực
học đường đang ở mức báo động,nếu không có biện pháp ngăn chặn
kịp thời tình trạng này sẽ có nguy cơ bùng nổ và lan rộng trong các
trường học dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng . Để hiểu sâu về
vấn đề bạo lực học đường trước hết chúng ta nên biết thế nào là bạo
lực học đường?
Bạo lực ...
Mục Lục:
Lời cảm ơn.
Mục Lục.
A.Phần mở đầu
B. Phần nội dung.
Chương I: khái quát chung về tình hình bạo lực học đường.
Chương II: Thực trạng của bạo lực học đường.
CHương III: Nguyên nhân hành vi của bạo lực học đường.
1.Nguyên nhân chủ quan.
2. Nguyên nhân khách quan.
CHương IV: Hậu quả.
1. Đối với nạn nhân.
2. Đối với người gây ra bạo lực.
Chương V: Giải pháp.
1. Đối với học sinh.
2. Đối với gia đình.
3. Đối với nhà trường.
4. Đối với xã hội.
Chương VI: Mở rộng vấn đề.
C. Kết luận
Chú thích
Phụ lục
A. Phần mở đầu:
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thi trường ,giáo dục đào tạo
ngày càng có chất lượng cao về tri thức. Bên cạnh những mặt tích
cực của nền giáo dục , BLHĐ đang chở thành vấn đề nhức nhối trong
toàn nghành giáo dục. Khi nhắc tới BLHĐ , bạn nghĩ ngay đến việc
bạo lực học đường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bạo lực học đường - Người đăng: vietnam-ndt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
bạo lực học đường 9 10 294