Ktl-icon-tai-lieu

Bão nhiệt đới

Được đăng lên bởi vtt49_dh2
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 2521 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1

Đề tài:

Bão nhiệt đới
............, Tháng .... năm .......

2

Mục lục
Thang độ và miêu tả thang sức gió Beaufort........................................................................29
Hình thành: 24-8-2005..........................................................................................................36
Sức gió mạnh nhất: 225 km/h...............................................................................................36
Áp suất thấp nhất: 902 mb....................................................................................................36
Khu vực ảnh hưởng: Hoa Kì, Canada...................................................................................36
...............................................................................................................................................36
* Ảnh hưởng..........................................................................................................................37
Khu vực bị ảnh hưởng bao gồm: nam Florida, tiểu bang Louisiana và nhiều khu vực khác.
...............................................................................................................................................37
Tại nam Florida: ...................................................................................................................37
- Tại đông nam Louisiana:..............................................................................................37
Tại các khu vực khác:.......................................................................................................37
Tại Philipin:.......................................................................................................................39
Tại Trung Quốc:................................................................................................................39
Tại Nhật Bản:....................................................................................................................40
* Ảnh hưởng của cơn bão.....................................................................................................43

3

PHẦN MỞ ĐẦU
I. Lí do chọn đề tài
Thiên nhiên là điều kiện sinh tồn của con người. Nhưng đồng thời thiên
nhiên cũng tiềm ẩn nhiều thách thức, tai họa. Những tai biến do thiên nhiên gây
ra có sức tàn phá vô cùng khốc liệt, trong đó phải kể đến những thiên tai như:
động đất, núi lửa, lũ quét… đặc biệt là bão.
Bão nhiệt đới là hiện tượng thiên tai của tự nhiên, nó hình thành và ả...
Đề tài: Bão nhiệt đới
............, Tháng .... năm .......
1
Bão nhiệt đới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bão nhiệt đới - Người đăng: vtt49_dh2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Bão nhiệt đới 9 10 118