Ktl-icon-tai-lieu

bất bình đẳng giới ở Việt Nam

Được đăng lên bởi Ngược Nắng
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 2187 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Đề tài: Bất bình đẳng giới ở Việt Nam

NHÓM 6:

1. Ngô Thanh Nhã
2.Trần Hải Ngọc
3.Bùi Quang Bình
4.Trần Thị Thùy Trang
5.Lê Thị Như Quỳnh
6. Nguyễn Thị Quyên
7. Phan Thị Phương Thanh
8. Hoàng Thị Thu Hiền
9. Nguyễn Quốc Hiếu
10. Đặng Thị Thó

Mở đầu

Theo số liệu thống kê của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFP), dân số thế giới đã lên
đến 6,5 tỉ người (năm 2005). Mỗi ngày có hơn 70.000 nữ thanh thiếu niên kết hôn và khoảng
40.000 phụ nữ sinh con. Ở Việt Nam, theo số liệu thống kê năm 2005, dân số đã lên tới hơn 82
triệu người, tăng 1,43% so với năm trước đó. Trong đó phụ nữ chiếm 51,8% dân số và 52% lực
lượng lao động. Tuy nhiên, sự mất bình đẳng nam - nữ trên thế giới nói chung và ở Việt Nam
nói riêng trong nhiều lĩnh vực vẫn đang là thực tế diễn ra và chưa phần nào được hạn chế khắc
phục.
Ở nước ta hiện nay, tuy đã bước vào một thời đại mới, bước vào một kỷ nguyên mới
nhưng hiện tượng phụ nữ bị đánh đập, lạm dụng… vẫn đang diễn ra khá phổ biến. Vấn đề bất
bình đẳng giới cũng như vấn đề giải phóng phụ nữ được Nhà nước ta, các ban ngành và toàn
xã hội quan tâm sâu sắc. Đây không phải vấn đề còn mới mẻ nhưng cũng không phải là vấn đề
cũ kỹ và có lẽ sẽ không bao giờ là một vấn đề bị coi là “ lỗi thời”.
Hiện nay với sự phát triển và hòa nhập với kinh tế thế giới, kinh tế Việt Nam đã có
những bước phát triển vượt bậc từ đó đời sống an sinh xã hội từng bước đi vào ổn định. Song
bên cạnh đó bất bình đẳng giới vẫn tồn tại trong xã hôi Việt Nam.

Mục lục
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI
1.1.Khái niệm về giới, bình đẳng giới
1.2.Bất bình đẳng giới và các thước đo bất bình đẳng giới.
1.2.1.Chỉ số phát triển giới (GDI)
1.2.2.Thước đo vị thế giới (GEM).
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI Ở VIỆT NAM
2.1.Tỉ lệ giới tính khi sinh( SRB)
2.2.Bất bình đẳng giới trong gia đình
2.3.Bất bình đẳng giới trong chính trị
2.4.Bất bình đẳng giới trong giáo dục
2.5.Bất bình đẳng giới trong kinh tế, lao động- việc làm
CHƯƠNG 3: NGUYÊN NHÂN, HẬU QUẢ, GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC VÀ MỘT SỐ
THÀNH TỰU, HẠN CHẾ VẾ BẤT BÌNH ĐẲNG Ở VIỆT NAM.
3.1. Nguyên nhân dẫn tới bất bình đẳng giới ở Việt Nam.
3.2.Những hậu quả của bất bình đẳng giới
3.3.Giải pháp khắc phục tình trạng bất bình đẳng giới
CHƯƠNG 4: MỘT SỐ THÀNH TỰU, HẠN CHẾ VIỆT NAM ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC VỀ KIỂM
SOÁT BẤT BÌNH ĐẲNG
4.1.Thành tựu
4.2.Hạn chế

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI
1.1. Khái niệm về giới, bình đẳng giới
- Giới: là một thuật ngữ để chỉ vai trò, hành vi ứng xử xã hội và những kỳ vọng liên
quan đến nam ...
Đề tài: Bất bình đẳng giới ở Việt Nam
NHÓM 6: 1. Ngô Thanh Nhã
2.Trần Hải Ngọc
3.Bùi Quang Bình
4.Trần Thị Thùy Trang
5.Lê Thị Như Quỳnh
6. Nguyễn Thị Quyên
7. Phan Thị Phương Thanh
8. Hoàng Thị Thu Hiền
9. Nguyễn Quốc Hiếu
10. Đặng Thị Thó
Mở đầu
bất bình đẳng giới ở Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bất bình đẳng giới ở Việt Nam - Người đăng: Ngược Nắng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
bất bình đẳng giới ở Việt Nam 9 10 49