Ktl-icon-tai-lieu

Batch Distillation, Batch Frac, Case study, calculator, optimizer

Được đăng lên bởi congtukinhloai
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 422 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KHOA KỸ THUẬT HÓA HỌC
Bộ môn Quá Trình Thiết Bị
---oOo---

Batch Distillation, Batch Frac, Case study,
calculator, optimizer

GVHD:

Bùi Ngọc Pha

Nhóm 1 – Lớp HC12CHC (A01)

Sinh viên:

Đoàn Thị Ngọc Minh
Nguyễn Hoàng Phúc
Hồ Duy Phương

61001923
61002457
61002507

MỤC LỤC
A - TỔNG QUAN VỀ PRO/II
I.
Giới Thiệu Phần Mềm Pro/II
II.
7 bước sử dụng phần mềm PRO/II
1.
Vẽ sơ đồ qui trình sản xuất
2.
Định rõ những thành phần
3.
Lựa chọn những phương thức tính toán nhiệt động
4.
Định rõ những dòng được nhập liệu
5.
Cung cấp những điều kiện cho quy trình
6.
Chạy mô phỏng
7.
Xem kết quả
III. Sơ đồ một quy trình dùng phần mềm PRO/II
IV. Nhập dữ liệu và chọn thuật toán
1.
Nhập dữ liệu
2.
Chọn thuật toán
V.
Kiểm tra độ tin cậy của kết quả
B – CÁC THIẾT BỊ VÀ CÔNG CỤ ĐƯỢC SỬ DỤNG
I.
Batch Distillation
II.
BatchFrac
III. Calculator
1.
Tổng quan
2.
Calculator setup
3.
Calculator procedure
IV. Optimizer
1.
Tổng quan
2.
Các tham số tối ưu
V.
Case study
C - VÍ DỤ HỆ THỐNG CHƯNG CẤT ETHANOL
I.
Đặt vấn đề (ví dụ bài toán:Chưng cất Ethanol)
II.
Xây dựng hệ thống sản xuất - Tiến hành mô phỏng
1.
Nhập sơ đồ thiết bị
2.
Nhập thông số tháp chưng cất
3.
Chạy mô phỏng
4.
Xuất các kết quả cần thiết cho quá trình công nghệ

Batch Distillation, Batch Frac, Case study, calculator, optimizer
A - TỔNG QUAN VỀ PRO/II
I. Giới Thiệu Phần Mềm Pro/II
1. Tính năng và phạm vi sử dụng:
Pro/II là sản phẩm của hãng SIMSCI (Simulation Science), có tác dụng mô phỏng các quá
trình công nghệ hoá học mà chủ yếu là lĩnh vực dầu khí. Pro/II có thể dễ dàng cài đặt trên hầu hết
các máy tính, với một thư viện dữ liệu rông lớn và các modun tính toán, sự đa dạng về phương pháp
nhiệt động đã đáp ứng được gần hết các công việc thiết kế, nghiên cứu trong ngành công nghệ hoá
chất , hoá dầu cũng như hệ thống xử lý khí.
Pro/II có giao diện đẹp, là phần mềm chạy trên môi trường Windows nên rất dễ dàng giao
tiếp giữa chương trình và người sử dụng. Pro/II có thể đáp ứng cho hầu hết những ai quan tâm đến
các quá trình mô phỏng, từ chuyên gia đến những người mới học.

Việc nhập dữ liệu vào chương trình được tiến hành rất đơn giản vì trình tự công việc được
hướng dẫn cụ thể, thông qua sự hiển thị của các màu. Màu sắc sẽ cho biết viêc phải làm, chẳng hạn
màu đỏ yêu cầu nhập dữ liệu, màu vàng cho biết phải xem lại dữ liệu vì nó nằm ngoài giá trị giới
hạn, màu xanh dương chúng tỏ chương trình đã hội tụ, màu xanh lá cây có nghĩa là giá trị đó do
chương trình mặc định thay đổi hay không tuỳ người sử dụng.

3

Batch Distilla...
GVHD: Bùi Ngc Pha
Nhóm 1 Lp HC12CHC (A01)
Sinh viên:
KHOA K THUT HÓA HC
B môn Quá Trình Thiết B
---oOo---
Batch Distillation, Batch Frac, Case study,
calculator, optimizer
Đoàn Thị Ngc Minh
61001923
Nguyn Hoàng Phúc
61002457
H Duy Phương
61002507
Batch Distillation, Batch Frac, Case study, calculator, optimizer - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Batch Distillation, Batch Frac, Case study, calculator, optimizer - Người đăng: congtukinhloai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Batch Distillation, Batch Frac, Case study, calculator, optimizer 9 10 165