Ktl-icon-tai-lieu

Bảy yếu tố khiến tăng đoàn hưng thịnh

Được đăng lên bởi Dấu Chân Trên Cát
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1542 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bảy yếu tố khiến tăng đoàn hưng thịnh
TVHQ Ngày 16 Tháng 4 2008 TN.Liên Hoa
Email
Thích Nữ Liên Hoa
(Luận văn tốt nghiệp HVPGVN tại TP.HCM Khóa V)
DẪN NHẬP
1. Lý do chọn đề tài :
Âm hưởng của cung đàn có thể dư ba mãi trong lòng thính giả bởi người nghệ sĩ
tài ba. Tương tự, Phật giáo có thể trường tồn cùng lịch sử chính do Tăng già hoằng
hóa.
Ngay từ những ngày tháng đầu tiên sau khi chứng ngộ, Đức Thế Tôn đã thiết lập
Tăng đoàn, mở đầu bằng sự quy ngưỡng Phật pháp của năm anh em tôn giả
Konỉdỉanõnõa (Kiều Trần Như). Nhóm bạn đồng tu khổ hạnh này đã trở thành
những thành viên đầu tiên của Tăng đoàn Phật giáo. Từ đó Tăng đoàn phát triển
dần thành một hội chúng đông đảo. Khoảng mấy năm sau, Thế Tôn chấp thuận
việc nữ giới xuất gia và giao cho Tỳ kheo Ni Mahàpajàpati Gotamì trông coi hội
chúng Ni giới. Có thể nói, một trong những đóng góp lớn lao nhất của đức Phật là
việc thành lập Tăng đoàn. Sự xuất hiện của Tăng đoàn Phật giáo gây tiếng vang rất
lớn trong xã hội, làm thay đổi hệ thống tư tưởng triết học Ấn Độ đương thời, mở ra
một cái nhìn mới mẻ cho nhân loại về con người và cuộc đời. Sự xuất hiện của mọi
giai tầng xã hội trong Tăng đoàn Phật giáo đồng nghĩa với việc Đức Thế Tôn thực
hiện một cuộc cách mạng xã hội: xóa bỏ quan niệm phân biệt giai cấp và giới tính,
quan niệm hẹp hòi sai lầm đã ngự trị lâu đời trong xã hội Ấn Độ khiến con người
đau khổ không lối thoát.
Về mặt giáo hội, Tăng già là rường cột của Phật pháp. Vì thế, Đức Thế Tôn đặc
biệt chú trọng đến việc hoàn thiện từng cá nhân trong Tăng đoàn. Ngài sẽ chưa vào
Niết-bàn khi chúng Tỳ kheo và Tỳ kheo Ni chưa thành tựu Giới-Định-Tuệ, chưa đủ
khả năng truyền bá chánh pháp ở đời. Đó là lời Thế Tôn tuyên bố với Ác ma.
[1,601] Điều này nói lên rằng, Đức Thế Tôn đã xác nhận Tăng đoàn là những
người thay thế Ngài nối truyền ngọn đèn Chánh pháp ở thế gian. Hẳn nhiên, đó là
Tăng đoàn thanh tịnh gồm những thành viên đã và đang nỗ lực trên con đường
phạm hạnh. Chỉ có sự hưng thịnh của Tăng đoàn thì Phật giáo mới thăng hoa theo
chiều lịch sử. Sự tồn tại của Tăng đoàn là sự tồn tại của Chánh pháp.
Sự phát triển của Tăng đoàn là mạch nước ngầm ngấm sâu vào lòng đất để nuôi
sống vạn vật cỏ cây. Điều này cũng có nghĩa là nếp sống Giới-Định-Tuệ của những

thành viên trong Tăng đoàn đã thực sự len lỏi trong từng nhịp sống của con người
và xã hội. Lịch sử đã chứng minh điều ấy. Hạnh phúc thay khi được dự vào hàng
ngũ của Tăng đoàn. Người viết thực sự hạnh phúc khi nghĩ về điều này và luôn tự
hỏi làm thế nào để xứ...
Bảy yếu tố khiến tăng đoàn hưng thịnh
TVHQ Ngày 16 Tháng 4 2008 TN.Liên Hoa
Email
Thích Nữ Liên Hoa
(Luận văn tốt nghiệp HVPGVN tại TP.HCM Khóa V)
DẪN NHẬP
1. Lý do chọn đề tài :
Âm hưởng của cung đàn thể ba mãi trong lòng thính giả bởi người nghệ
tài ba. Tương tự, Phật giáo thể trường tồn cùng lịch sử chính do Tăng già hoằng
hóa.
Ngay từ những ngày tháng đầu tiên sau khi chứng ngộ, Đức Thế Tôn đã thiết lập
Tăng đoàn, mở đầu bằng sự quy ngưỡng Phật pháp của năm anh em tôn giả
Konỉdỉanõnõa (Kiều Trần Như). Nhóm bạn đồng tu khổ hạnh này đã trở thành
những thành viên đầu tiên của Tăng đoàn Phật giáo. Từ đó Tăng đoàn phát triển
dần thành một hội chúng đông đảo. Khoảng mấy năm sau, Thế Tôn chấp thuận
việc nữ giới xuất gia giao cho Tỳ kheo Ni Mahàpajàpati Gotamì trông coi hội
chúng Ni giới. thể nói, một trong những đóng góp lớn lao nhất của đức Phật
việc thành lập Tăng đoàn. Sự xuất hiện của Tăng đoàn Phật giáo gây tiếng vang rất
lớn trong xã hội, làm thay đổi hệ thống tư tưởng triết học Ấn Độ đương thời, mở ra
một cái nhìn mới mẻ cho nhân loại về con người và cuộc đời. Sự xuất hiện của mọi
giai tầng hội trong Tăng đoàn Phật giáo đồng nghĩa với việc Đức Thế Tôn thực
hiện một cuộc cách mạng hội: xóa bỏ quan niệm phân biệt giai cấp giới tính,
quan niệm hẹp hòi sai lầm đã ngự tr lâu đời trong hội Ấn Độ khiến con người
đau khổ không lối thoát.
Về mặt giáo hội, Tăng già rường cột của Phật pháp. Vì thế, Đức Thế Tôn đặc
biệt chú trọng đến việc hoàn thiện từng cá nhân trong Tăng đoàn. Ngài sẽ chưa vào
Niết-bàn khi chúng Tỳ kheo và Tỳ kheo Ni chưa thành tựu Giới-Định-Tuệ, chưa đủ
khả năng truyền chánh pháp đời. Đó lời Thế Tôn tuyên bố với Ác ma.
[1,601] Điều này nói lên rằng, Đức Thế Tôn đã xác nhận Tăng đoàn những
người thay thế Ngài nối truyền ngọn đèn Chánh pháp thế gian. Hẳn nhiên, đó
Tăng đoàn thanh tịnh gồm những thành viên đã và đang nỗ lực trên con đường
phạm hạnh. Chỉ sự hưng thịnh của Tăng đoàn thì Phật giáo mới thăng hoa theo
chiều lịch sử. Sự tồn tại của Tăng đoàn là sự tồn tại của Chánh pháp.
Sự phát triển của Tăng đoàn mạch nước ngầm ngấm sâu vào lòng đất để nuôi
sống vạn vật cỏ cây. Điều này cũng có nghĩa là nếp sống Giới-Định-Tuệ của những
Bảy yếu tố khiến tăng đoàn hưng thịnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảy yếu tố khiến tăng đoàn hưng thịnh - Người đăng: Dấu Chân Trên Cát
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Bảy yếu tố khiến tăng đoàn hưng thịnh 9 10 660